ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт01.03.2021
Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм, розроблених громадськими організаціями соціального спрямування, який проводиться Виконавчим

 Оголошення про проведення конкурсу з визначення програм, розроблених громадськими організаціями соціального спрямування, який проводиться Виконавчим комітетом Калинівської селищної ради

 

Оголошення

про проведення конкурсу з визначення програм ( проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями соціального спрямування (осіб з інвалідністю та ветеранов), для реалізації яких надається фінансова підтримка за рахунок коштів місцевого бюджету у 2021 році.

 

        Виконавчий комітет  Калинівської селищної ради оголошує конкурс з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями  соціального спрямування (осіб з інвалідністю та ветеранів)  Броварського району для реалізації яких надається фінансова підтримка  у 2021 році за рахунок коштів місцевого бюджету ( далі — Конкурс).

Прийом заявок триватиме до 1 квітня 2021 року включно.

Конкурс проводиться відповідно до рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради від 25.02.2021р. №22 та з урахуванням Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 року №1049 ( зі змінами та доповненнями).

Метою проведення конкурсу є залучення громадських об’єднань ветеранів та осіб з інвалідністю до життя міста та забезпечення ефективного і прозорого використання бюджетних коштів.

У конкурсі беруть участь громадські об’єднання ветеранів та  осіб з інвалідністю, зареєстровані в установленому порядку не пізніше ніж за шість місяців до оголошення конкурсу.

До участі у конкурсі не допускаються громадські об’єднання ветеранів, які:

— надали документи, що містять недостовірну інформацію про громадську організацію та інформацію, що міститься в державному реєстрі;

— зареєстровані пізніше, ніж за шість місяців до дати оголошення конкурсу;

— відмовилися від участі у конкурсі шляхом надсилання організаторові офіційного листа;

— перебувають у стадії припинення діяльності;

— подали конкурсну пропозицію після закінчення встановленого строку, не в повному обсязі, або в разі ненадання наступних документів:  заяву про участь у конкурсному відборі з визначення інститутів громадянського суспільства, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання  фінансової підтримки з бюджету Калинівської громади (додаток 1); копію рішення органу державної фіскальної служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою; довідку про склад керівного органу громадської організації, завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою; опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації проекту, заходу за формою (додаток 2); інформацію про діяльність громадської організації, про загальну кількість учасників, склад в залежності від категорій учасників (наприклад, ветерани, особи з інвалідністю), досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (додаток 3); інформацію про можливість співфінансування проекту за рахунок власних коштів або інших залучених джерел.

— спрямовують діяльність на підтримку політичних партій або виборної кампанії;

— мають порушення вимог бюджетного законодавства у попередньому бюджетному періоді або у 2-х бюджетних періодах.

Проекти ( програми, заходи), що подаються для участі у конкурсі, мають бути спрямовані на реалізацію наступних цілей та пріоритетних завдань:

— забезпечення статутної діяльності громадських об’єднань;    

— надання соціальних послуг ветеранам та особам з інвалідністю для забезпечення реабілітації, соціалізації, адаптації тощо; 

— інформаційну  та культурно-просвітницьку діяльність для ветеранів та осіб з інвалідністю;    

‑ популяризація здорового способу життя серед населення;                   

 ‑ відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат (вшанування ветеранів та осіб з інвалідністю).

Громадська організація ветеранів та осіб з інвалідністю може подавати на конкурс кілька конкурсних пропозицій.

У межах конкурсу можуть бути підтримані такі види діяльності:

1) забезпечення статутної діяльності   громадських об’єднань осіб з інвалідністю;

2) реалізація програм (проектів, заходів) громадських об’єднань за результатами конкурсу, а саме:

— проведення заходів, передбачених статутом (засідання ради, правління, конференції, загальні збори);

— проведення заходів з відзначення святкових, пам’ятних, історичних дат, привітань та вшанування пам’яті ветеранів війни, фізкультурно-оздоровчих заходів, проведення зборів, форумів, тренінгів, курсів, навчальних семінарів, фестивалів, виставок, концертів, вечорів відпочинку, засідань за круглим столом (крім оплати фуршетів та банкетів) за умови участі у них переважної більшості осіб з інвалідністю та/або ветеранів, а також забезпечення участі представників громадської організації у зазначених та аналогічних заходах;

— проведення заходів з військово-патріотичного виховання;

— розроблення та виготовлення періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту, реабілітації, соціалізації осіб з інвалідністю та ветеранів;

3) адміністративні витрати, а саме:

·       оренда приміщень, обладнання, техніки;

·       оплата комунальних послуг у межах середніх норм споживання;

·       оплата послуг зв’язку та обслуговування оргтехніки;

·       оплата поштових, поліграфічних та інформаційних послуг;

— видатки на оплату послуг залучених спеціалістів, які залучаються до підготовки, реалізації заходів на підставі цивільно-правових договорів (не більше 20% загального обсягу);

·       послуги з придбання, встановлення, користування та обслуговування довідково-інформаційних, системних програм і програм бухгалтерського обліку та веб-сторінки громадської організації, забезпечення доступу до електронної пошти та Інтернету;

·       придбання канцелярських та господарчих товарів, медикаментів, періодичних, довідкових, інформаційних, аналітичних та методичних видань з питань соціального захисту і реабілітації осіб з інвалідністю та ветеранів;

·       транспортне обслуговування (у тому числі оренда транспортних засобів) для проведення заходів;

·       здійснення заходів з відвідування військових поховань і військових пам’ятників відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24 листопада 1997 р. № 1302 “Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам’ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів”;

·       оплату відряджень працівників громадського об’єднання та відшкодування учасникам заходу витрат на проїзд, харчування та оплату вартості проживання в межах норм, установлених постановою Кабінету міністрів України від 02.02.2011 року № 98 “Про суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також осіб, що направляються у відрядження підприємствами, установами та організаціями, які повністю або частково утримуються (фінансуються) за рахунок бюджетних коштів».

Не можуть бути підтримані проекти ( проекти, заходи):

— виконання (реалізація) програм (проектів, заходів) за статтями витрат, які здійснюються за рахунок видатків бюджетів інших рівнів;

— оплату посередницьких послуг;

— придбання основних засобів – меблів, оргтехніки, транспортних засобів тощо;

— оплата банкетів та фуршетів.

— виконання (реалізацію) заходів, метою яких є отримання прибутку.

Загальний фонд конкурсу визначається відповідно до затвердженорго бюджету на 2021 рік.

Максимальна сума фінансової підтримки інституту громадянського суспільства соціального спрямування не може перевищувати:

— для громадських організацій  – від 50 до 150  тис.грн.;

— для громадських організацій осіб з інвалідністю – від 30 до 50 тис.грн.

Конкурсні пропозиції можуть подаватися громадськими організаціями, які є юридичними особами, зареєстрованими в установленому законом порядку за 6 місяців до оголошення проведення конкурсу.     

Конкурсні пропозиції подаються організаторові конкурсу у друкованій та електронній формі (на електронну адресу: kalynivska_selrad@ukr.net), за адресою   Київська обл. Броварський район смт. Калинівка вул. Чернігівська,20 07443 та у строк, визначяений в оголошенні про проведення конкурсного відбору.

Конкурсна пропозиція  подається  у запечатаному  конверті (з поміткою на конкурс і назвою організації) та містить:                                                                                                заяву про участь у конкурсному відборі  з визначення інститутів громадянського суспільства, діяльність яких має соціальну спрямованість, для надання фінансової підтримки з місцевого бюджету Калинівської громади (додаток 1);       

 копію рішення органу державної фіскальної служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, завірену підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;         

   довідка про склад керівного органу громадської організації, завірену  підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;                                    опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації проекту, заходу за формою (додаток 2). Опис проекту, заходу  повинен висвітлити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання/реалізації проекту, заходу, інформацію про цільову аудиторію,  способи інформування громадськості про хід виконання/реалізації проекту,заходу, детальний розрахунок та джерела фінансування;        

     інформацію про діяльність громадської організації, про загальну кількість учасників, склад в залежності від категорій учасників (наприклад, ветерани, особи з інвалідністю), досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (додаток 3);                   

  інформацію про можливість співфінасування проекту за рахунок власних коштів або інших залучених джерел.     

 Конкурсна пропозиція складається державною мовою.

Увага!

На кожному аркуші копій документів ( крім заяви про участь, опису програми та кошторису), керівником громадської організації здійснюється відповідний запис » копія вірна», дата подання документів, П.І.Б. та власний підпис.

Конкурсна пропозиція має бути подана у друкованому та електронному вигляді. Кожна сторінка конкурсної пропозиції має бути пронумерована, а саме: пропозиція-прошита та скріплена печаткою громадської організації ( за наявності).

Виконання ( реалізація) програм ( проектів, заходів), що подаються для участі в конкурсі, має відбутися протягом 2021 року.

Відповідальність за достовірність інформації, що міститься в конкурсній пропозиції, покладається на учасника конкурсу.

Конкурсна пропозиція не повертається учасникові конкурсу.

Конкурсні пропозиції приймаються щоденно з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:00, за адресою: .Київська область Броварський район смт. Кавлинівка вул Чернігівська,20 терміни подання конкурсних пропозицій з моменту опублікування цього оголошення до 1 квітня 2021 року ( включно).

Конкурс проводитиметься трьома етапами.

Рішення конкурсної комісії з визначення програм ( проектів, заходів), розроблених громадськими (ветеранськими) організаціями, для виконання яких надається фінансова підтримка з місцевого бюджету в 2021 році розміщуються протягом трьох робочих днів на офіційному веб-сайті Калинівської селищної ради. Учасникові конкурсу на його вимогу може бути надана копія протоколу засідання конкурсної комісії.

     Строки проведення конкурсу:

1.    Оцінка конкурсних пропозицій та визначення їх рейтингу відбудеться 4 квітня 2021року.

2.    Визначення конкурсною комісією переможців конкурсу та обсягів бюджетних коштів для подання фінансової підтримки для виконання ( реалізації) кожної програми (проекту, заходу) —  4 квітня 2021 року

3.    Оголошення організатором конкурсу переможців Конкурсу — протягом 15 днів після визначення конкурсною комісією переможців конкурсу.

За додатковою інформацією звертатись до головного спеціаліста відділу соціального захисту населення Приходько Оксани Володимирівни, тел. 0976420368,  kalynivska_selrad@ukr.net).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

до Порядку відбору інститутів громадянського суспільства соціального спрямування

ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Бланк громадської організації

Дата_________       №__________

  Голові  Конкурсної комісії

 з розподілу коштів  місцевого

 бюджету для фінансової підтримки

громадських об’єднань осіб з інвалідністю

 і ветеранів та благодійних організацій,

діяльність яких має соціальне

 спрямування ,  для надання

фінансової підтримки

 

Заява

про участь у конкурсному відборі  з визначення інститутів громадянського суспільства соціального спрямування для надання  фінансової підтримки з бюджету Калинівської грмади

 

Я____________________________________________________________

(ПІБ керівника ГО або уповноваженої особи, посада уповноваженої особи)

 

__________________________________________________________________

(повна назва ГО)

подаю для участі у конкурсі, що проводить виконавчий комітет Калинівської селищної ради проект , захід ________________________________________________

__________________________________________________________________

(назва проекту, заходу, який представляється на конкурс)

 До заяви додаються:

·       копія рішення органу державної фіскальної служби про включення громадської організації до Реєстру неприбуткових установ та організацій, завірену підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

·       довідка про склад керівного органу громадської організації, завірену підписом керівника громадської організації, скріпленим її печаткою;

·       опис та кошторис витрат, необхідних для виконання/реалізації проекту, заходу за формою (додаток 2). Опис проекту, заходу повинен висвітлити мету і завдання, план виконання із зазначенням строків та відповідальних виконавців на кожному етапі, очікувані результати та конкретні результативні показники виконання/реалізації проекту, заходу, інформацію про цільову аудиторію,  способи інформування громадськості про хід виконання / реалізації проекту, заходу, детальний розрахунок витрат та джерела фінансування;

·       інформацію про діяльність громадської організації, про загальну кількість учасників, склад в залежності від категорій учасників (наприклад, ветерани, особи з інвалідністю), про досвід виконання/реалізації проектів, заходів протягом останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та інших джерел фінансування, джерела фінансування

·       громадської організації, її матеріально-технічну базу та кадрове забезпечення (Додаток 3).

 

Підписи засвідчують зобов’язання:

— у разі надання бюджетного фінансування використовувати його відповідно до цілей визначених проектом, заходом  відповідно до затвердженого кошторису витрат;

— з умовами конкурсу ознайомлені та згодні.

 

Я,___________________________________________________________ надаю згоду

(керівник ГО або уповноважена особа)                

на обробку моїх персональних даних  організатору  конкурсу  та Комісії з конкурсного відбору  громадських організацій осіб з інвалідністю  та ветеранів, діяльність яких має соціальну спрямованість,  для надання   фінансової підтримки з місцевого бюджету  Калинівської громади  відповідно до Закону України від 01.06.2010 року №2297-VI «Про захист персональних даних».

 

_________________________                        ________                   ______________________

(Голова  ГО або уповноважена особа)                            підпис                      (Прізвище, ініціали)                  

 

М. П.

Дата:   «_____» _______________ 20___ р.

 

 

 Калинівський селищний голова                                                                 Вадим БУЛКОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 2

до Порядку відбору інститутів громадянського суспільства соціального спрямування

 

Опис ПРОЕКТУ, ЗАХОДУ

та кошторис витрат для їх виконання (реалізації)

 

РОЗДІЛ І

Загальна інформація

Повна юридична назва ГО, що подає заявку

_____________________________________________________________________________

Адреса офісу ГО, яка подає заявку

 

Поштова адреса (якщо відрізняється)

 

Контактні телефони організації

 

Номер факсу

 _____________________________________________________________________________

Адреса  електронної пошти         

_____________________________________________________________________________                                                       Код за ЄДРПОУ

 

Керівник ГО (прізвище, ім’я та по-батькові, посада)

Бухгалтер ГО (прізвище, ім’я та по-батькові)

Уповноважена особа ГО (в разі потреби)( прізвище, ім’я та по-батькові)                                                           

Назва проекту, заходу

 

_____________________________________________________________________________

Стислий опис проекту, заходу

 

____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

 

 

РОЗДІЛ II

 

Опис проекту, заходу

 

1.    1. Опис проблеми.

Коротко охарактеризуйте основні проблеми, які можуть бути вирішені в результаті виконання /реалізації проекту, заходу. Коротко аргументуйте актуальність проекту, заходу.

 

2.    Мета та завдання.

Чітко сформулюйте мету та завдання вашого проекту, заходу.

 

3.    Цільова аудиторія.

Вкажіть загальну цільову аудиторію та кількісні характеристики.

           

4.    Опис діяльності по проекту.

Опишіть основні види діяльності, завдяки яким досягатимуться мета та завдання вашого проекту, заходу, методи.

 

5.    Географія проекту.

Вкажіть, на яку територію поширюватиметься дія  проекту, заходу ?

 

6.    Очікувані результати.

Опишіть очікувані результати та користь від реалізації вашого проекту, заходу, а також довгостроковий вплив проекту, заходу.

 

7.    Моніторинг і оцінювання.

Опишіть, як ви проводитимете моніторинг і оцінку виконання вашого проекту, заходу, щоб забезпечити досягнення його мети та завдань. Будь ласка, вкажіть кількісні та якісні показники, за якими оцінюватиметься рівень досягнення поставлених у проекті, заході завдань.

 

8.    Життєздатність та самофінансування.

 Вкажіть перспективи продовження проекту, заходу після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів та можливі джерела фінансування.

 

9.    Способи інформування.

Вкажіть шляхи  інформування громадськості про  хід  виконання / реалізації  проекту, заходу  із зазначенням конкретних джерел оприлюднення інформації.

 

10. Робочий план.

 

Вкажіть термін реалізації проекту:

_________________________________________________

 

Будь-ласка, детально  опишіть графік  виконання проекту за наведеною схемою:

 

Терміни  реалізації (з________до_______)

Заплановані заходи, та місця їх проведення

Відповідальні особи

та їх контактні  телефони

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 РОЗДІЛ III

 

Кошторис   проекту, заходу

Кошторис витрат

Основні категорії бюджету проекту

Обчислення  витрат

Очікуване фінансування коштами міського бюджету

(грн.)

Кошти з інших джерел

(грн.)

Загальна сума

(грн.)

I. Назва статті витрат

детальний опис видатків

 

 

   

детальний опис видатків

       

Всього :

 

 

 

 

II. …

детальний опис видатків

       

Всього :

 

 

 

 

IIІ. …

Всього :

       

 

 

*До кошторису, в разі необхідності, можливо додати «пояснення до кошторису», які не перевищують 1 сторінку друкованого тексту.

_________________________                        ________                   _______________________

(Голова  ГО або уповноважена особа)                            підпис                             (Прізвище, ініціали)                  

М. П.

 

Дата:   «______»  _______________ 20____ р.

 

Калинівський селищний голова                                                                 Вадим БУЛКОТ

 

 

 

 

 

Додаток 3

до Порядку відбору інститутів громадянського суспільства соціального спрямування

Інформація про діяльність  громадської  організації

 

1.    Назва ГО —

2.    Дата створення ГО

3.    Мета та основні напрямки ГО до Статуту (Положення).

4.    Досвід діяльності ГО з тематики проекту та результати такої діяльності (до 3-х абзаців).

5.    Досвід виконання / реалізації проектів, заходів впродовж останніх двох років за рахунок бюджетних коштів та/або інших джерел фінансування:

Назва проекту

(програми,

заходу)

Сума фінансової підтримки, грн.

Джерела фінансування

Період виконання

Короткий опис

(3-4 речення) програми/

проекту/заходу

1.

         

6.    Матеріально-технічна база

Наявність власного (орендованого – із зазначенням джерел оплати оренди) офісу період реалізації проекту (програми, заходу), офісної техніки (із зазначенням виду та кількості), інших ресурсів організації.

7.    Кадрове забезпечення

ПІБ

Посада та основні обов’язки в організації

Кваліфікація

Досвід роботи (3-4 речення)

       

_________________________                        ________                   _______________________

(Голова  ГО або уповноважена особа)                            підпис                                        (Прізвище, ініціали)                  

 

 

М. П.

 

Примітка:Загальний обсяг інформації про діяльність організації не повинен перевищувати 3-х сторінок.

 

Калинівський селищний голова                                                          Вадим БУЛКОТ   

 

 
 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ