ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт31.01.2020
Щодо визначення необхідності проведення екологічної оцінки до «Детального плану території будівництва ангару по вул. Ігорєва, 2, в с. Калинівка

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ОГОЛОШЕННЯ

Щодо визначення необхідності проведення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території будівництва ангару по вул. Ігорєва, 2, в с. Калинівка Броварського району Київської області».

Повідомляємо, що згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування,- розділу IV ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО, Калинівською селищною радою Броварського району Київської області перед тим як розпочати процедуру СЕО було прийнято рішення визначити чи підлягає проект ДДП цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДДП, що відіграє велику роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому.

Попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі СЕО.

врахувавши:

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування від 10 серпня 2018 року N 296

ЗАКОН УКРАЇНИ Про стратегічну екологічну оцінку від 20 березня 2018 року

№ 2354-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 року

№ 2059-VIII

Згідно визначених завданням на проектування техніко-економічних показників, а саме:

1. Площа забудови - 260 м кв.

а також можливості одночасної відповідності двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об''єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об''єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об''єктів природно-заповідного фонду.

 

Замовник на підставі рекомендацій приймає рішення про не розроблення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території будівництва ангару по вул. Ігорєва, 2, в с. Калинівка Броварського району Київської області».

 

 

Селищний голова                                                                                                  __________ В. Булкот

 

Попередня оцінка, щодо проведення процедури СЕО до детального плану території будівництва ангару по вул. Ігорєва, 2, в с. Калинівка Броварського району Київської області.

 

 

1.         ЗУ «Про регулювання містобудіної діяльності» ст.2 п.4

Містобудівна документація підлягає стратегічній екологічній оцінці в порядку, встановленому Законом України "Про стратегічну екологічну оцінку". Розділ "Охорона навколишнього природного середовища", що розробляється у складі проекту містобудівної документації, одночасно є звітом про стратегічну екологічну оцінку, який має відповідати вимогам Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку".

2.         ЗУ «Про стратегічну екологічну оцінку» ст.2 п.1

Цей Закон регулює відносини у сфері оцінки наслідків для довкілля, у тому числі для здоров''я населення, виконання документів державного планування та поширюється на документи державного планування, які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об''єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об''єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об''єктів природно-заповідного фонду, документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування

3.         ЗУ «Про оціінку впливу на довкілля»

-           Ст.1 п1, аб.3 планована діяльність - планована господарська діяльність, що включає будівництво, реконструкцію, технічне переоснащення, розширення, перепрофілювання, ліквідацію (демонтаж) об''єктів, інше втручання в природне середовище

-           Ст.3 п.1 здійснення оцінки впливу на довкілля є обов''язковим у процесі прийняття рішень про провадження планованої діяльності

Перша категорія видів планованої діяльності та об''єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

-           1) нафтопереробні та газопереробні заводи (крім підприємств, що виготовляють із сирої нафти виключно мастильні матеріали), установки з газифікації або зрідження вугілля чи бітумінозного сланцю;

-           2) теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива, атомні електростанції та інші ядерні реактори, включаючи будівництво, виведення (зняття) з експлуатації таких електростанцій або реакторів (крім дослідницьких установок для виробництва і конверсії ядерного палива та сировини для одержання вторинного ядерного палива, матеріалів, що діляться та відтворюються, потужність яких не перевищує 1 кіловат постійного теплового навантаження);

-     3) установки для виробництва або збагачення ядерного палива, установки для переробки відпрацьованого ядерного палива та високоактивних відходів, установки для захоронення радіоактивних відходів, зберігання (понад 10 років) чи переробки відпрацьованого ядерного палива або радіоактивних відходів поза межами місця їх утворення;

-     4) чорну та кольорову металургію (з використанням руди, збагаченої руди чи вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів);

-     5) споруди з видобування, виробництва і перероблення азбесту, азбестовмісних продуктів: азбестоцементної продукції потужністю понад 20 тисяч тонн на рік, фрикційних матеріалів - понад 50 тонн на рік готової продукції, інших виробів - понад 200 тонн на рік;

-     6) хімічне виробництво, в тому числі виробництво основних хімічних речовин, хімічно-біологічне, біотехнічне, фармацевтичне виробництво з використанням хімічних або біологічних процесів, виробництво засобів захисту рослин, регуляторів росту рослин, мінеральних добрив, полімерних і полімервмісних матеріалів, лаків, фарб, еластомерів, пероксидів та інших хімічних речовин; виробництво та зберігання наноматеріалів потужністю понад 10 тонн на рік;

-     7) будівництво:

-     аеропортів і аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною 2100 метрів і більше;

-     автомагістралей;

-     автомобільних доріг загального користування державного та місцевого значення, що мають чотири чи більше смуги руху, або реконструкція та/або розширення наявних смуг руху до чотирьох і більше, за умови їхньої безперервної протяжності 10 кілометрів і більше;

-     автомобільних доріг першої категорії;

-     магістральних залізничних ліній загального користування;

-     гідротехнічних споруд морських та річкових портів, які можуть приймати судна тоннажністю понад 1350 тонн;

-     глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден тоннажністю понад 1350 тонн;

-     8) поводження з відходами:

-     операції у сфері поводження з небезпечними відходами (зберігання, оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення);

-     операції у сфері поводження з побутовими та іншими відходами (оброблення, перероблення, утилізація, видалення, знешкодження і захоронення) обсягом 100 тонн на добу або більше;

-     9) забір підземних вод або штучне поповнення підземних вод із щорічним забором води або щорічним об''ємом води, що поповнюється, 10 мільйонів кубічних метрів або більше;

-     10) міжбасейновий перерозподіл стоку річок, крім транспортування питної води трубопроводами;

-     11) греблі, водосховища та інші об''єкти, призначені для утримання та постійного зберігання води, коли нові або додаткові об''єми затриманої води перевищують 10 мільйонів кубічних метрів;

-     12) видобування нафти та природного газу на континентальному шельфі;

-     13) трубопроводи для транспортування газу, нафти, хімічних речовин діаметром понад 800 міліметрів і довжиною понад 
40 кілометрів;

-     14) виробництво та переробка целюлози, виробництво паперу та картону з будь-якої сировини виробничою продуктивністю, що перевищує в сухому вигляді 200 тонн на добу;

-     15) кар''єри та видобування корисних копалин відкритим способом, їх перероблення чи збагачення на місці на площі понад 25 гектарів або видобування торфу на площі понад 150 гектарів;

-     16) потужності для зберігання нафти, нафтохімічної або хімічної продукції місткістю 200 тисяч тонн або більше;

-     17) установки для уловлювання вуглекислого газу з джерел, зазначених у цій частині, або з річною потужністю 1,5 мегатонни та більше, геологічні сховища вуглекислого газу;

-     18) установки для очищення стічних вод продуктивністю, що перевищує еквівалент чисельності населення в розмірі 150 тисяч осіб;

-     19) потужності для інтенсивного вирощування птиці (60 тисяч місць і більше), у тому числі бройлерів (85 тисяч місць і більше), свиней (3 тисячі місць для свиней понад 30 кілограмів або 900 місць для свиноматок);

-     20) будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт або більше і довжиною понад 15 кілометрів;

-     21) усі суцільні та поступові рубки головного користування та суцільні санітарні рубки на площі понад 1 гектар; усі суцільні санітарні рубки на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду;

-     22) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об''єктів, зазначених у пунктах 1-21 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Друга категорія видів планованої діяльності та об''єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля, включає:

-    1) глибоке буріння, у тому числі геотермальне буріння, буріння з метою зберігання радіоактивних відходів, буріння з метою водопостачання (крім буріння з метою вивчення стійкості ґрунтів);

-    2) сільське господарство, лісівництво та водне господарство:

-    сільськогосподарське та лісогосподарське освоєння, рекультивація та меліорація земель (управління водними ресурсами для ведення сільського господарства, у тому числі із зрошуванням і меліорацією) на територіях площею 20 гектарів і більше або на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше, будівництво меліоративних систем та окремих об''єктів інженерної інфраструктури меліоративних систем;

-    насадження лісу (крім лісовідновлювальних робіт) на площі понад 20 гектарів або на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах на площі 5 гектарів і більше;

-     верфі;

-     підприємства з виготовлення і ремонту літаків;

-     виробництво і ремонт залізничного рухомого складу та устаткування для інфраструктури залізничного транспорту;

-     штампування з використанням вибухових речовин;

-     6) переробку мінеральної сировини:

-     коксові печі, інші установки для виробництва коксу або графіту;

-     виробництво цементу або цементного клінкеру;

-     виробництво вапна в обсязі, що перевищує 50 тонн на добу;

-     виробництво скла, у тому числі виготовлення скляного волокна, в обсязі, що перевищує 20 тонн на добу;

-     виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон;

-     виробництво керамічних продуктів шляхом випалювання, зокрема покрівельної черепиці, цегли, вогнестійкої цегли, керамічної плитки, кам''яної кераміки або фарфорових виробів, виробничою продуктивністю понад 75 тонн за добу та/або випалювальних печей місткістю більш як 4 кубічні метри і щільністю затвердіння на піч понад 300 кілограмів на 1 метр кубічний;

-     7) хімічну промисловість:

-     установки для виробництва вибухових речовин;

-     установки, в яких хімічні і біологічні процеси використовуються для виробництва білкових кормових добавок, ферментів та інших білкових речовин;

-     зберігання хімічних продуктів (базисні і витратні склади, сховища, бази);

-     8) харчову промисловість:

-     виробництво продуктів харчування шляхом обробки та переробки: сировини тваринного походження (крім молока) продуктивністю виходу готової продукції понад 75 тонн на добу; сировини рослинного походження продуктивністю виходу готової продукції понад 300 тонн на добу (середній показник за квартал); молока, якщо обсяг одержаного молока перевищує 200 тонн на добу (на основі середньорічного показника);

-     пакування та консервування тваринних і рослинних продуктів у обсязі понад 50 тонн на добу;

-     виробництво молочних продуктів в обсязі понад 20 тонн на добу;

-     виробництво пива та солоду в обсязі понад 50 тонн на добу;

-     виробництво кондитерських виробів та патоки в обсязі понад 20 тонн на добу;

-     виробництво крохмалю;

-     підприємства з переробки риби і риб''ячого жиру;

-     цукрові заводи;

-     9) підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тонну на добу:

-     з первинної обробки (промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи текстилю;

-     з обробки шкірсиро

-     вини та хутра;

-     з дублення шкір;

-     з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням);

-     з промислового виробництва і переробки паперу та картону з будь-якої сировини;

-     10) інфраструктурні проекти:

-     облаштування індустріальних парків;

-     будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць;

-     будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів;

-     будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд;

-     будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту;

-     будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу;

-     проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок;

-     будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів;

-     будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування;

-     будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані;

-     будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин);

-     будівництво ліній електропередачі (повітряних та кабельних) напругою 110 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше;

-     будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів;

-     будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд;

-     спеціалізовані морські або річкові термінали;

-     проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт;

-     установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;

-     11) інші види діяльності:

-     постійно діючі траси і треки для перегонів, тестові полігони для моторизованих транспортних засобів;

-     майданчики для тестування (випробування) двигунів, турбін або реакторів площею 0,5 гектара і більше;

-     шламонакопичувачі, хвостосховища;

-     складування осаду, мулові поля площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;

-     склади і перевалочні бази металобрухту площею 0,5 гектара і більше або на відстані не більш як 100 метрів до прибережних захисних смуг;

-     утилізація, видалення, оброблення, знешкодження, захоронення побутових відходів;

-     установки для поверхневої обробки речовин, предметів або продуктів з використанням органічних розчинників, зокрема для оздоблення, друку, покриття, знежирювання, гідроізолювання, калібрування, фарбування, очищення або насичування з витратою понад 150 кілограмів на годину або понад 200 тонн на рік;

-     виробництво і переробка виробів на основі еластомерів;

-     споруди для виробництва штучних мінеральних волокон, виробництво екструдованого пінополістиролу, утеплювачів, асфальтобетону;

-     видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду;

-     генетично-інженерна діяльність, введення в обіг та будь-яке використання генетично модифікованих організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій системі);

-     інтродукція чужорідних видів фауни та флори у довкілля;

-     виробництво мікробіологічної продукції;

-     виробництво, утилізація і знищення боєприпасів, ракетного палива та інших токсичних хімічних речовин;

-     12) туризм та рекреацію:

-     лижні траси, лижні витяги і канатні дороги та відповідні комплекси споруд на площі 5 гектарів і більше;

-     яхт-клуби, яхтові стоянки та місця базування катерів місткістю понад 50 суден або на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

-     курортні містечка та готельні комплекси поза межами населених пунктів місткістю не менш як 100 номерів або площею 5 гектарів і більше; курортні містечка та готельні комплекси в межах населених пунктів місткістю не менш як 50 номерів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; курортні містечка та готельні комплекси на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах; оголошення природних територій курортними;

-     постійні місця для кемпінгу та автотуризму площею 1 гектар і більше або на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

-     гольфклуби площею 3 гектари і більше або на територіях та об''єктах природно-заповідного фонду чи в їх охоронних зонах;

-     тематичні розважальні парки площею 1 гектар і більше;

-     13) господарську діяльність, що призводить до скидання забруднюючих речовин у водні об''єкти, та забір води з водних об''єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу;

-     14) розширення та зміни, включаючи перегляд або оновлення умов провадження планованої діяльності, встановлених (затверджених) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження, реконструкцію, технічне переоснащення, капітальний ремонт, перепрофілювання діяльності та об''єктів, зазначених у пунктах 1-13 цієї частини, крім тих, які не справляють значного впливу на довкілля відповідно до критеріїв, затверджених Кабінетом Міністрів України.

Згідно Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування,- розділу IV ВИЗНАЧЕННЯ НЕОБХІДНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ СЕО, Калинівською селищною радою Броварського району Київської області перед тим як розпочати процедуру СЕО було прийнято рішення визначити чи підлягає проект ДДП цій процедурі, тобто зробити попередню оцінку проекту ДДП, що відіграє велику роль у забезпечені ефективності системи СЕО в цілому.

Попередня оцінка основана на переліку критеріїв, які дозволяють оцінити чи підлягає проект ДДП процедурі СЕО.

врахувавши:

Методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування від 10 серпня 2018 року N 296

ЗАКОН УКРАЇНИ Про стратегічну екологічну оцінку від 20 березня 2018 року

№ 2354-VIII

ЗАКОН УКРАЇНИ Про оцінку впливу на довкілля від 23 травня 2017 року

№ 2059-VIII

Згідно визначених завданням на проектування попередніх техніко-економічних показників, а саме:

1. Площа ділянки - 1,0 га.

а також можливості одночасної відповідності в ДПТ двом критеріям відповідно до статті 2 Закону, а саме:

які стосуються сільського господарства, лісового господарства, рибного господарства, енергетики, промисловості, транспорту, поводження з відходами, використання водних ресурсів, охорони довкілля, телекомунікацій, туризму, містобудування або землеустрою (схеми) та виконання яких передбачатиме реалізацію видів діяльності (або які містять види діяльності та об''єкти), щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, або які вимагають оцінки, зважаючи на ймовірні наслідки для територій та об''єктів природно-заповідного фонду та екологічної мережі (далі - території з природоохоронним статусом), крім тих, що стосуються створення або розширення територій та об''єктів природно-заповідного фонду.

 

Замовник приймає рішення про не розроблення стратегічної екологічної оцінки до «Детального плану території будівництва ангару по вул. Ігорєва, 2, в с. Калинівка Броварського району Київської області».

 

 

 
 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ