ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт17.10.2019
Оголошення про початок громадських слухань звіту з оцінки впливу на довкілля

Ситуаційний план

Опора

Звіт

про стратегічну екологічну оцінку проекту Детальний план території земельної ділянки, площею 4,4294га, кадастровий номер 3221283203:04:001:0005 для будівництва бетонного заводу та складу  в с. Квітневе по вул. Центральна, 2-А, Калинівської селищної ради, Броварського району, Київської області.

Надпись: Архітектор  ________               Кіт В.І.


ЗМІСТ

1)   зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2)    характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3)    характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4)    екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

5)    зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

6)    опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності -50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

7)    заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

8)    обгрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

9)    заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

10)   опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

11)   резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 

1.   зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка розробляється з метою визначення планувальної організації і функціонального призначення, просторової композиції і параметрів забудови та ландшафтної організації частини території населеного пункту та підлягає стратегічній екологічній оцінці. Детальний план території для будівництва бетонного заводу та складу  в с. Квітневе по вул. Центральна, 2-А, Калинівської селищної ради, Броварського району, Київської області, в межах населеного пункту, відповідно до Рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області від 15.08.2019 р. № 1007/44-VII про надання дозволу на розробку детального плану території розробляється з метою визначення територіального розвитку на проектний період з урахуванням перспектив, обгрунтованих раціональним використанням територіальних та природних ресурсів, а також з метою оптимальної функціональної організації поселення, яка має забезпечувати розвиток та реконструкцію сільського поселення, найкращі умови проживання та праці на основі «сталого розвитку» територій.

Детальний план території передбачає:

-      визначення майбутніх потреб переважних напрямів використання території;

-      урахування державних, громадських і приватних інтересів під час планування забудови та іншого використання територій;

-      обґрунтування черговості й пріоритетності забудови та іншого використання територій;

-      визначення меж функціональних зон, пріоритетних та допустимих видів використання і забудови територій;

-      оцінку загального стану населеного пункту, основних факторів його формування, визначення містобудівних заходів щодо поліпшення екологічного та санітарно-гігієнічного стану;

-      визначення територій, що мають будівельні, санітарно-гігієнічні, природоохоронні та інші обмеження їх використання.

При розробленні детального плану території враховуються вимоги щодо встановлення планувальних обмежень згідно з ДБНБ.2.2.-12:2019«Планування тазабудова територій»,ДСП 173-96«Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів»,ДБН Б.1.1-14:2012«Склад та зміст детального плану території та генплану с. Квітневе.

2.    Характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

Квітневе — село у Броварському районі Київської області, розташоване на лівобережній низовині Дніпра. Відстань від Києва — 20 км. Через село проходить залізничний шлях Київ—Москва.

Географічні координати 50°31′57″ пн. ш. 30°50′59″ сх. д.

Середня висота над рівнем моря 120м

Засноване 1992 р

Населення 788 чол

Площа 0,68 км2

Густота населення 1158,82осіб/км2

Село розташоване в помірно-континентальному кліматичному поясі. Пори року чітко виражені. Літо — вологе і тепле, зима м''''''''''''''''''''''''''''''''яка.

На території району середня температура найхолоднішого місяця зими — січня становить -6,3 °С, а найтеплішого місяця — липня +19,5 °С. Мінімальна температура в даній місцевості була зафіксована на позначці -35 °С, а максимальна піднімалася до +39 °С. Період із температурами понад +10 °С триває 155—160 діб. Переважна більшість вітрів дме із заходу та північного заходу. У середньому на рік випадає 540—550 мм опадів. Дві третини всіх опадів припадає на теплий період року. Стійкий сніговий покрив утворюється в другій половині грудня і тримається, як правило, до середини березня.

Висота снігового покриву сягає 20 см. Влітку часто бувають зливи з грозами, тумани. Взимку — тривалістю до місяця — можуть стояти сильні морози.

 

3.    Характеристика стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

Для визначення найгостріших проблем та реальних можливих шляхів їх вирішення у сфері охорони атмосферного повітря в с. Квітневе, виходячи з проведеного аналізу можна зробити висновок, що найгострішою проблемою у сфері охорони атмосферного повітря є використання застарілих технологій, а також викидів від автомобільного транспорту який проїжджає через село, пилу від виготовлення бетону(СЗЗ100м від території нормується),. Найбільш прийнятним для влади способом вирішення зазначеної проблеми є використання програмно-цільового підходу. Найбільш вразливою складовою, що зазнає негативного впливу викидів в атмосферне повітря, є здоров''''''''''''''''''''''''''''''''я населення.

Проблеми в галузі охорони навколишнього середовища № Проблема

1   Перевантажений стан полігонів твердих побутових відходів (TUB)

2     Відсутність підприємств з переробки TUB

3     Відсутність централізованих каналізаційних мереж

4     Низький рівень екологічної культури у населення

5     Низький рівень використання альтернативних джерел енергії

6     Низький рівень впровадження енергоефективних технологій

4.    Екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

Під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планової діяльності можливий вплив на довкілля:

-     викиди забруднюючих речовин від автотранспорту та виробничого пилу від бетонної установки;

-     шумовий вплив;

-     забруднення грунтів;

-     утворення будівельних та комунальних відходів.

Екологічні проблеми і ризики на здоров''''''''''''''''''''''''''''''''я населення, які стосуються детального плану щодо будівництва бетонного заводу(установки) на виробничій території.

5.        Зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

Зобов''''''''''''''''''''''''''''''''язання у сфері охорони довкілля передбачають благоустрій земельної ділянки на якій планується капітальне будівництво.

Відповідно до детального плану та з метою захисту населення від впливу шуму та викидів з автотранспорту навколо комплексу встановлюється санітарно-захисна зона (СЗЗ), що відповідає існуючому генеральному плану с. Квітневе. Землекористувачу, що буде будувати бетонну установку та склад для бетонних виробів- необхідно розробити робочий проект зняття родючого шару ґрунту та заземлювання з подальшим його використанням, з земельної ділянки, де передбачається капітальне будівництво відповідно до детального плану для території.

6.        Опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності - 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

Вплив на атмосферне повітря. В результаті реалізації планованої діяльності передбачається незначне збільшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Вплив на водні ресурси. Планована діяльність не передбачає вплив на водні ресурсщщо не призведе до збільшення обсягів скидів забруднених вод у поверхневі водишляхом використання локальних очисних споруд.

Відходи. Планова діяльність передбачає виконання заходів, реалізація яких призведе до утворення відходів, які планується утилізувати шляхом вивезення до існуючого полігону. Вплив на земельні ресурси. Внаслідок реалізації планової діяльності не передбачається кардинальних змін у топографії або в характеристиках рельєфу, поява таких загроз, як землетруси, зсуви, селеві потоки, провали землі та інші подібні загрози.

Вплив на біорізноманіття та рекреаційні зони. В плановій діяльності не передбачається реалізація завдань, які можуть призвести до негативного впливу на біорізноманіття та рекреаційні зони.

Вплив на культурну спадщину. Реалізація планової діяльності не призведе до негативного впливу на наявні об''''''''''''''''''''''''''''''''єкти історико-культурної спадщини.

Вплив на населення та інфраструктуру. Планова діяльність не передбачає появу нових ризиків для здоров''''''''''''''''''''''''''''''''я населення області. Разом з тим, позитивно вплине на розбудову інфраструктури на території промислової зони. Екологічне управління, моніторинг. Планова діяльність не передбачає послаблення правових і економічних механізмів контролю в галузі екологічної безпеки. При проведенні планової діяльності буде можливе під час здійснення моніторингу атмосферного повітря, а точніше узагальнених даних про склад та обсяги викидів забруднюючих речовин; оцінки рівня та ступеня небезпечності забруднення для довкілля та життєдіяльності населення; оцінки складу та обсягів викидів забруднюючих речовин.

Таким чином можна зробити висновок, що рівень захворюваності населення хворобами, які можуть мати відношення до забруднення атмосферного повітря, шуму є порівняно невисоким. Реалізація планованої діяльності буде мати позитивний вплив на соціально – економічний розвиток села і незначний вплив на довкілля.

7.        Заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Найбільш вразливою складовою, що зазнає негативного впливу викидів в атмосферне повітря від роботи автотранспорту та тракторної техніки при будівництві комплексу.

До початку будівництва потрібно буде розрахувати кількість викидів в атмосферне повітря від працюючого автотранспорту та тракторної техніки, а також об''''''''''''''''''''''''''''''''єм побутових відходів.

8.        Обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час CEO детального плану території для будівництва бетонного заводу(установки) та складу  в с. Квітневе по вул. Центральна, 2-А, передбачається розглянути «Нульовий сценарій», без впровадження проектних змін.

Альтернатива 1:

«Нульовий сценарій» - тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

9.        Заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Організація моніторингу детального плану території для будівництва бетонного заводу та складу  в с. Квітневе по вул. Центральна, 2-А рекомендується шляхом здійснення наступних заходів:

-                                порівняння фактичного стану компонентів довкілля з минулорічними показниками, в яких реалізуються заходи діяльності, 1 раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження. У разі виявлення перевищень минулорічних показників провести аналіз на предмет зв''''''''''''''''''''''''''''''''язку з реалізацією заходів планованої діяльності;

-                                порівняння фактичних показників індикаторів виконання заходів планової діяльності, зокрема рівня викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 1 раз на рік на підставі результатів державного статистичного спостереження.

10.         Опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

Транскордонний вплив під час реалізації планованої діяльності відсутній. У порівнянні з нульовою альтернативою вплив на довкілля оцінюється як незначний, оскільки, як зазначалося вище, буде обумовлений впливом існуючих незмінних факторів. Рівень утилізації відходів, що є важливим індикатором регіонального розвитку, може залишитися на незначному рівні.

11.         Резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

Найбільш вразливою складовою планової діяльності, що зазнає негативного впливу - це викиди в атмосферне повітря від роботи автотранспорту, поява пилу при виготовлення бетону та тракторної техніки при будівництві і плановій діяльності.

Все вищенаведене свідчить про зовсім незначний вплив планового об''''''''''''''''''''''''''''''''єкта на стан атмосферного повітря при будівництві бетонного заводу(установки). 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ