ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт27.09.2019
Калинівська селищна рада повідомляє про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проекту

 

1.

Замовник

Калинівська селищна рада Броварського району Київської області.

2.

Вид та основні цілі документа       державного

планування, його зв''язок з іншими документами державного планування

Детальний план території для будівництва бетонного заводу та складу  в с. Квітневе по вул. Центральна, 2-А, Калинівської селищної ради, Броварського району, Київської області планується розробити з метою:

-           уточнення       положень Генерального

плану с. Квітневе.

-                 уточнення планувальної структури,

просторової композиції, параметрів забудови та           ландшафтної       організації       території

будівництва бетонного заводу та складу;

-                 обґрунтування потреб формування нових земельних ділянок та визначення їх цільового призначення;

Орієнтовна площа території детального планування – 4,4294 га.


 

3.

Якою мірою документ державного планування визначає умови для

Реалізації видів діяльності або об''єктів, щодо яких

законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення

місцезнаходження,розмір, потужності або розміщення ресурсів)

Видів планованої діяльності та об''єктів, які Законом України «Про оцінку впливу на довкілля» віднесені до тих, що можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля, проектом містобудівної документації не передбачається.

4.

Ймовірні наслідки - для довкілля, у тому числі для здоров''я населення

-                ймовірне зниження якості атмосферного повітря через підвищення транспортного руху

-                збереження існуючих дерев шляхом включення їх до меж озеленених та благоустроєних зон;

-                порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, вібрацій від процесів виробництва, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників - вітру, дощових потоків, тощо;

-                акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого в житловій забудові не повинен перевищувати допустимий рівень шуму на території населених місць;

-                на соціальне середовище - створення

нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

 

-      Для територій з

природоохоронним

статусом

Об''єкти природно-заповідного фонду в межах території проекту та на прилеглих територіях відсутні.

 

- транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров''я населення

Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров''я населення, відсутні


 

5.

Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

У разі не затвердження детального плану території альтернативні варіанти використання території будуть розглянуті на засіданні архітектурно-містобудівної ради при РДА Броварського району Київської області.

6.

Дослідження,                які

необхідно           провести,

методи і критерії, що використовуватимуться під      час      стратегічної

екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам.

Основні методи          під час стратегічної

екологічної оцінки:

розгляд проекту архітектурно-містобудівною радою;

проведення громадського обговорення та громадських слухань щодо                 врахування

громадських інтересів під час розроблення проектів містобудівної документації.

7.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення

та пом''якшення негативних наслідків

виконання документа

державного планування

-         Розроблений       у       відповідності       до

державних будівельним нормам, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

8.

Пропозиції щодо

структури та змісту звіту про стратегічну

екологічну оцінку

Відповідно до статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», у складі містобудівної      документації звітом            про

стратегічну екологічну оцінку для проектів містобудівної документації є розділ «Охорона навколишнього природного середовища».

9.

Орган, до якого

подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються у письмовій формі? до Калинівської селищної ради (07443, Київська обл., Броварський р-н, смт. Калинівка, вул. Чернігівська, 20) у строк, що не перевищує 15 днів з дня опублікування цієї заяви.

 

Голова Калинівської селищної ради

Броварського району Київської області                             __________ В.БУЛКОТ 


Всі новини... повернутись назад    


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ