ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт12.04.2019
Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках в установах банків

 

Заявка-пропозиція щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на депозитних рахунках в установах банків


 У відповідності до норм ст. 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках», оголошується  проведення конкурсу серед банківських установ, у яких держава володіє 75 чи більше відсотками статутного капіталу, щодо розміщення у 2019 році тимчасово вільних коштів спеціального фонду місцевого бюджету в розмірі 2 000 000,00 грн. на депозитних рахунках в установах банків.

Суттєвими умовами розміщення вказаних бюджетних коштів на депозитних рахунках в установах банків, які мають бути відображені у пропозиціях та, в подальшому, враховані у відповідному договорі є наступні вимоги:

- визначення у договорі банківського вкладу (депозиту) між фінансовим органом та банком обов''''язкових умов щодо права вкладника на повернення вкладу (депозиту) або його частини на першу вимогу вкладника та щодо заборони безспірного списання банком коштів із вкладного (депозитного) рахунка фінансового органу, а також відповідальності банку в разі неповернення чи несвоєчасного повернення коштів із вкладних (депозитних) рахунків на відповідні рахунки місцевих бюджетів, відкриті в органах Державної казначейської служби, з яких перераховувалися тимчасово вільні кошти для розміщення на вкладних (депозитних) рахунках;

-  наявність у договорі банківського вкладу між селищною радою та установою банку обов''''язкових  умов   щодо   права   вкладника   на   можливість   вільного  додаткового розміщення або зняття частини депозитного вкладу без втрати відсотків;

-  щомісячне перерахування до місцевого бюджету відсотків за вкладом.

         Додаткові вимоги до банківських установ, які мають право на участь у вказаному конкурсі, викладені в підпункті 6. пункту 3. постанови Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p. N 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках».

Також банк-претендент має подати до конкурсної комісії щодо розміщення тимчасово вільних коштів місцевого бюджету на вкладний (депозитний) рахунок банку наступні документи (завірені банком копії): довіреність  на  ім''''я  особи,  яка  представлятиме  інтереси банку-претендента під час проведення конкурсу; засвідчені банком копії засновницьких документів банку-претендента; копію банківської    ліцензії та письмового дозволу Національного банку України на здійснення банківських та інших операцій; останній висновок зовнішнього аудиту про фінансовий стан банку-претендента.

Протягом 2019 року на депозитних рахунках будуть розміщуватись кошти  в межах залишків на початок року та фактичних надходжень  відповідних доходів.    Депозитні   кошти   будуть   зніматись   з   банківських   рахунків відповідно до  потреб у  фінансуванні  відповідних видатків місцевого бюджету.

Переможцем конкурсу визначається установа банку, яка за рівних інших умов запропонувала найвищу процентну ставку за вкладом (депозитом) на відповідний строк.

В депозитному договорі з банком - переможцем конкурсу мають бути враховані і інші вимоги, визначені Порядком розміщення  тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12 січня 2011 p.       N 6.

Пропозиції приймаються конкурсною комісією до «19» квітня  2019 року 11-30 год. включно за адресою смт. Калинівка, вул. Чернігівська б.20. Контактний телефон (04594) 78-2-42, 79-0-51.

Дату засідання конкурсної комісії з приводу визначення банка-переможця призначено на  «22» квітня  2019 року о 13-00 за адресою  смт. Калинівка,    вул. Чернігівська б.20.

 

 

 

Голова конкурсної комісії                                                            В.БУЛКОТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: керуюча справами виконкому Валентина Жмакіна

 (04594)78-2-42,  (04594)79-0-51, 0670119074

 

 

 

 
 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ