ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Розпорядження про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб Калинівської селищної ради


Калинівська селищна рада Броварського району
Київської області
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
від “03” березня 2012року                                                                                                                                                              № 21
 
                                                                                                             смт Калинівка
 
Про затвердження Порядку
проведення конкурсу на
заміщення вакантних посад
посадових осіб органів
місцевого самоврядування
в Калинівській селищній раді  
 
Відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні»,  „Про державну службу”, „Про засади запобігання і протидії корупції”, постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 08.07.2011 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.2011 № 930/19668, на виконання розпорядження голови Київської облдержадміністрації від 07.10.2011 № 1100 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад     державних службовців в апараті, головних управліннях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації» та з метою визначення механізму проведення конкурсу кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування :
1. Затвердити Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування, перелік питань для перевірки знання законодавства з урахуванням специфіки своїх функціональних повноважень та забезпечити організацію цієї роботи. /Порядок-додається./
2. Забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку при проведенні конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради Правдивець Б.П
 
 
Селищний голова                                                                         Г.М Пузан

Додаток
 
ЗАТВЕРДЖЕНО
 
Розпорядження селищного голови
від 03.03.2012р № 21
 
 
 
П О Р Я Д О К
 
проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
посадових осіб органів місцевого самоврядування Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
 
1. Загальні положення.
 
1.1   Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад
    посадових осіб органів місцевого самоврядування Калинівської селищної ради  (далі – Порядок) розроблено відповідно до Порядку проведення конкурсу  на заміщення вакантних посад  державних службовців, затвердженого постановою КМУ від 15.02.2002 № 169.
      Порядок визначає правові та організаційні засади проведення конкурсу на
      заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого
      самоврядування Калинівської селищної ради
         1.2. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування Калинівської селищної ради  (далі - конкурс), крім випадків, коли законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад.
 
1.3. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування Калинівської селищної ради проводиться конкурсною комісією селищної ради , утвореною головою селищної ради.
 
1.4. Конкурс на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування Калинівської селищної ради  повинен забезпечувати консти­туційне право рівного доступу до державної служби громадян України.
 
1.5. Для проведення конкурсного відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування  наказом (розпорядженням) голови селищної ради, який здійснює призначення на посаду посадових осіб органів місцевого самоврядування в селищній раді , утворюється в селищній раді конкурсна комісія у складі голови конкурсної комісії, заступника голови конкур­сної комісії, секретаря і членів комісії (далі – конкурсна комісія).
 
1.5.1. У своїй діяльності конкурсна комісія керується Конституцією України, Законами України „Про державну службу”, „Про місцеве самоврядування”, «Про службу в органах місцевого самоврядування», „Про засади запобігання і протидії корупції”, постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року № 169 „Про затвердження Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців”, наказу Головного управління державної служби України від 08.07.11 № 164 „Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.07.11 № 930/19668, розпорядженням голови облдержадміністрації від 12.09.11 № 981 „Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, головних управлін­нях, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Київської обласної державної адміністрації”, зареєстрованим в Головному управлінні юстиції у Київській області від 04.10.11 за № 34/752, розпорядженням голови Броварської райдержадміністрації від 14.10.2011 № 1749 «Про затвердження Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців в апараті, управліннях, відділах та інших структурних підрозділах Броварської районної державної адміністрації», зареєстрованим в Броварському міськрайонному управлінні юстиції 21.10.2011 за № 3/56 та цим Порядком.
 
1.5.2. Очолює конкурсну комісію в селищній раді –секретар селищної ради.  До складу конкурсної комісії входять дільничий уповноважений міліції,  представник кадрової служби. Для проведення конкурсу, за рішенням голови конкурсної комісії, додатково до складу конкурсної комісії залучається (без видання відповідного розпорядження селищного голови) спеціаліст фінансового управління, представник Броварського УДКСУ Київської області, начальник відділу організаційно-кадрової роботи Броварськогої РДА.
 
1.5.3. На час відсутності голови конкурсної комісії (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо) або неможливості ним виконувати свої обов’язки, обов’язки голови конкурсної комісії виконує заступник голови конкурсної комісії.
1.5.4. На час відсутності секретаря конкурсної комісії (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо) його обов’язки виконує один із членів конкурсної комісії.
1.6. Конкурсна комісія розпочинає діяльність з моменту підписання розпорядження (наказу) про утворення конкурсної комісії в селищній раді, де проводиться конкурс.
 
1.6.1. Зміни щодо складу конкурсної комісії в селищній раді  вносяться відповідним розпорядженням селищного голови.
 
1.6.2. Відповідальність за діяльність та організацію роботи конкурсної комісії несе голова конкурсної комісії.
 
1.6.3. Основною формою роботи конкурсної комісії є засідання.
Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж 2/3 її складу.
 
1.6.4. Голова конкурсної комісії в межах покладених повноважень:
скликає засідання конкурсної комісії;
головує на засіданнях конкурсної комісії;
дає членам конкурсної комісії доручення, обов’язкові для виконання;
затверджує екзаменаційні білети до оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
1.7. Конкурсна комісія відповідно до покладених на неї завдань здійснює:
розгляд заяв від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад органів місцевого самоврядування, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікацій­ним вимогам до відповідного рівня посади;
проведення іспиту та відбір кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування ;
прийняття відповідних рішень за результатами складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування ;
визначення переможців конкурсу;
проведення співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит;
складання протоколів конкурсної комісії;
подання керівнику державного органу, в якому проводиться конкурс, рішення конкурсної комісії із зазначенням пропозицій щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду або зарахування до кадрового резерву для прийняття ним відповідного рішення.
 
1.8. Секретар конкурсної комісії:
забезпечує виконання доручень голови конкурсної комісії;
готує матеріали голові конкурсної комісії про кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування;
оформляє протоколи конкурсної комісії;
підписує разом з іншими членами конкурсної комісії  “Відомість про реєстрацію кандидатів для проведення іспиту вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування   та видачу їм аркушів з кутовим штампом для підготовки відповідей”;
підписує разом з іншими членами конкурсної комісії , “Екзаменаційну відомість проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування"  ;
підписує разом з іншими членами конкурсної комісії  протоколи засідань конкурсної комісії;
 
1.9. Секретар конкурсної комісії та селищний голова надає кандидатам інформацію щодо відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікацій­­ним рівнем, особливостей умов праці за відповідною посадою та за напрямками роботи.
 
1.10. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду в одному державному органі, а також просування по службі державних службовців, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного відбору.
 
1.11. Без конкурсного відбору або стажування можуть також прийматися посадові особи органів місцевого самоврядування   на посади:
керівників, які згідно із законодавством обираються або затверджуються колегіальним органом;
керівників, які призначаються міністрами, керівниками інших централь­них органів державної виконавчої влади за погодженням з керівниками місцевих органів державної виконавчої влади;
спеціалістів, при переміщенні їх в межах одного державного органу на рівнозначну або нижчу посаду, з дотриманням вимог законодавства про працю;
державні службовці, які перебували на відповідних посадах у державних органах та виконавчих органах Рад, у тому числі в тих, що ліквідуються, до новостворених органів державної виконавчої влади і місцевого самоврядування;
на державну службу - випускники вищих навчальних закладів, що здобули вищу освіту за спеціальностями галузі знань „Державне управління", особи, які закінчили аспірантуру та докторантуру за денною формою навчання, у державні органи, які направляли їх на навчання за державним замовленням;
на державну службу в особливий період.
 
2. Умови проведення конкурсу.
 
2.1. Рішення про проведення конкурсу приймається селищним головою за наявності вакантної посади державного службовця.
 
2.2. До участі у конкурсі не допускаються особи, які:
визнані в установленому порядку недієздатними;
мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи органів місцевого самоврядування ;
у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам;
позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на визначений термін;
в інших випадках, установлених законами.
 
2.3. Особи, які подали необхідні документи до конкурсної комісії для участі у конкурсі, є - кандида­тами на зайняття вакантної посади посадової особи органів місцевого самоврядування   (далі - кандидати).
 
2.4. Конкурс проводиться поетапно:      
1) публікація оголошення про проведення конкурсу в пресі або поширення його через інші засоби масової інформації;
 
2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідно рівня посади;
3) проведення іспиту та відбір кандидатів.
 
3. Оголошення про конкурс.
 
3.1. Селищний голова зобов'язаний опублікувати оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування   в газеті „Нове життя” розмістити на сайті Калинівської селищної ради, або поширити його через інші офіційні засоби масової інформації не пізніше ніж за місяць до початку іспиту.
 
3.2. В оголошенні  про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості:
найменування селищної ради  із зазначен­ням місцезнаходження, адреси та номерів телефонів;
назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою;
основні вимоги до кандидатів, визначені згідно з типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад посадових осіб органів місцевого самоврядування ;
термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про проведення конкурсу).
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству про державну службу.
 
3.3. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття рішення про призначення осіб згідно з пунктами 1.10., 1.11. цього Порядку в межах одного державного органу конкурс не оголошується.
 
4. Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі.
 
4.1. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії селищної ради  такі документи:
заяву про участь у конкурсі (додаток до Порядку), в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоратив­них прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;
копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
довідку про стан здоров’я;
письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
 
4.2. Особи, які працюють у селищній раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти в ньому участь, зазначених документів до заяви не додають.
 
4.3. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації, копії документів про підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, тощо).
 
4.4. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено законодавством.
 
4.5. Кадрова служба перевіряє подані документи на відповідність їх встановленим вимогам чинного законодавства щодо прийняття на державну службу, передбаченими для кандидатів на посаду посадових осіб органів місцевого самоврядування і передає їх голові конкурсної комісії для розгляду.
 
5. Розгляд документів, поданих претендентами на посаду,
на засіданні конкурсної комісії.
 
5.1. Конкурсна комісія на засіданні розглядає заяви від кандидатів, що надійшли до конкурсної комісії, які бажають взяти участь у конкурсі, на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування   на відповідність встановленим вимогам щодо прийняття на державну службу і умовам конкурсу. Результати розгляду документів оформляються протоколом.
 
5.2. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з відповідним обґрунтуванням.
 
Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія.
 
5.3. Особа, яка подала недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускається.
 
5.4. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі.
 
6. Проведення іспиту та відбір кандидатів.
 
6.1. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування   проводиться конкурсною комісією, з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посади державних службовців.
 
6.2. Кадрова служба за погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.
 
6.3. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України " Про службу в органах місцевого самоврядування ", „Про державну службу” та „Про засади запобігання та протидії корупції”, а також законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень селищної ради.
 
6.4. Іспит кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування   проводиться відповідно до „Порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування .
6.5. Кандидати, які не склали іспит, не можуть буди рекомендовані конкурсною комісією для призначення на посаду.
 
6.6. З кандидатами, які успішно склали іспит, проводиться співбесіда, в ході якої вони відповідають на запитання членів конкурсної комісії.
 
6.7. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб для зайняття вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 
6.8. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на посаду, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії, можуть бути рекомендовані для зарахування до кадрового резерву  і протягом року прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду  без повторного конкурсу.
Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву .
6.9. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття вакантної посади посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 
6.10. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішаль­ним є голос голови конкурсної комісії. Результати голосування заносяться до протоколу.
У рішенні комісії, що подається селищному голові  обов’язково зазначаються пропозиції щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи органу місцевого самоврядування   та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву.
 
6.11. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма присутніми на засіданні членами конкурсної комісії і подається селищному голові  не пізніше ніж за два дні після голосування. Кожний член конкурсної комісії може додати до протоколу свою окрему думку.
 
6.12. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох днів після його завершення.
 
6.13. Рішення про призначення на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування   та зарахування до кадрового резерву приймає селищний голова , на підставі пропозиції конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією.
 
6.14. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене кандидатом селищному голові  протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.
 
6.15. Рішення селищного голови  може бути оскаржене у порядку, визначеному законодавством.
 
6.16. Члени конкурсної комісії беруть участь у її засіданнях без права заміни.
 
6.17. Секретар конкурсної комісії селищної ради  не приймає участі в голосуванні, перевірці та оцінюванні відповідей кожного питання екзаменаційного білета письмової роботи кандидата, що бере участь в конкурсі на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування.  
6.18. Обмеження п.6.17. не поширюються на члена комісії, який виконує обов’язки секретаря конкурсної комісії на час його відсутності (відпустка, відряд­ження, хвороба тощо).
 
6.19. Підготовка матеріалів для розгляду, а також організаційно-технічне обслуговування конкурсної комісії покладається на кадрову службу селищної ради..
 
 
Секретар селищної ради                                                 Б.П Правдивець
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток до Порядку
 
Голові конкурсної комісії
______________________________________
(повна назва)
______________________________________
(прізвище, ініціали голови конкурсної комісії)
______________________________________ (прізвище, ім'я, по батькові кандидата)
______________________________________
теперішня посада або який(а) мешкає за адресою:
______________________________________
телефони: _____________________________
 
ЗАЯВА
 
Прошу допустити мене до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади__________________________________________________________________________________________________________________________________________
(повна назва посади )
 
До заяви додаю такі документи:
- заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками;
- дві фотокартки розміром 4 х 6 см;
- копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння наукового ступеня або вченого звання, засвідчені нотаріально чи в іншому встановленому законодавством порядку;
- відомості про майно, доходи, витрати, зобов'язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, наявність у себе та близьких осіб корпоративних прав за попередній рік за встановленою формою відповідно до законодавства;
- копію першої, другої сторінок паспорта громадянина України, засвідчену кадровою службою;
- довідку про стан здоров’я;
- письмову згоду на проведення спеціальної перевірки.
 
До заяви додаю додатково такі документи:
- копію трудової книжки, оформлену у встановленому порядку;
- довідку про присвоєння ідентифікаційного номера;
- копію сторінок військового квитка (для військовозобов’язаних).
 
Ознайомлений (на):
- з умовами конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб органів місцевого самоврядування ;
- із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби;
- з переліками питань для перевірки знання Конституції України, Законів України « Про місцеве самоврядування в Україні», „Про державну службу”, „Про місцеві державні адміністрації” та „Про засади запобігання і протидії корупції”, та знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень;
- з посадовою інструкцією посадових осіб органів місцевого самоврядування.
 
______________                                               _______________________
(дата)                                                                   

 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ