ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Розпорядження про затвердження Положення про порядок стажування посадових осіб виконавчого комітету Калинівської селищної ради


 
КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
 
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 
від « 01 « березня 2012 року                                                                                                  № 19
 
смт.Калинівка
 
«Про затвердження Положення про порядок стажування
посадових осіб органів місцевого самоврядування
апарату виконавчого комітету
Калинівської селищної ради»
 
Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування в Україні», «Про засади запобігання і протидії корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 01.12.1994 року № 804 «Про затвердження Положення про порядок стажування у державних органах», ст.19 Закону України «Про державну службу в Україні» та з метою визначення механізму проведення  процедури стажування посадових осіб місцевого самоврядування апарату виконавчого комітету Калинівської селищної ради  :
 
1. Затвердити Положення про порядок стажування посадових осіб місцевого самоврядування Калинівської селищної ради (далі - Порядок), що додається.
 
2. Забезпечити дотримання вимог зазначеного Порядку при проведенні процедури стажування посадових осіб органів місцевого самоврядування виконавчого комітету Калинівської селищної ради.
 
3. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.
 
4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на секретаря селищної ради Правдивець Б.П..
                
 
 
Селищний голова                                                          Пузан Г.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Селищний голова
Пузан Г.М.
01.03.2012 року № 19
ПОЛОЖЕННЯ
 про порядок стажування посадових осіб місцевого самоврядування
Виконавчого комітету Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
 
1. З метою підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб місцевого самоврядування виконавчого комітету Калинівської селищної ради та набуття ними практичного досвіду може проводитися їх стажування, яке є одним із видів підвищення кваліфікації, з відривом від служби строком від одного до шести місяців на інші посади державної служби у тому самому або іншому державному органі.
Стажування працівників на займаній посаді здійснюється не частіше одного разу на рік.
 
2. Відбір кандидата на стажування проводиться з ініціативи органу, де має відбуватись стажування за погодженням з органом, який бажає направити на стажування. При цьому необхідна письмова заява самого стажиста.
 
3. Зарахування на стажування, терміни та зміни порядку його проходження оформлюються наказом керівника установи, де проводиться стажування.
Під час проходження стажування посадова особа місцевого самоврядування повиннна додержуватись правил внутрішнього службового розпорядку органу, органу де він проходить стажування.
 
4. Стажування проводиться з відривом від основної роботи. За посадовою особою, направленою на стажування, зберігається його посада та заробітна плата за основним місцем роботи з подальшим урахуванням змін розміру мінімальної заробітної плати відповідно до чинного законодавства.
Стажисту за основним місцем роботи відшкодовуються також витрати на проїзд до місця стажування і назад, добові за час знаходження в дорозі та найм житла.
Витрати, пов'язані зі стажуванням , відшкодовуються за рахунок коштів, призначених на інші видатки.
 
5. На період стажування за стажистом закріплюється  службовець, відповідальний за стажування.
Зміст стажування визначається індивідуальним планом, що затверджується керівником органу місцевого самоврядування за погодженням з керівником служби в державному органі, де проводиться стажування (додаток 1).
 
6. Стажист за час проходження стажування повинен виконати індивідуальний план стажування. Після закінчення стажування стажист подає керівнику стажування звіт про результати стажування. Керівник стажування після подання стажером звіту про результати стажування оформляє висновок про результати стажування, який подає разом із індивідуальним планом керівнику державної служби в органі, де проводилось стажування (додаток 2).
 
7. За результатами стажування стажисту видається довідка для подання за основним місцем роботи (додаток 3).
 
8. У разі якщо за час проходження стажування особа  не засвоїла необхідні знання, що визначені індивідуальним планом, чи отримала незадовільну оцінку за результатами стажування, керівник де працює службовець може запропонувати йому проходження підвищення рівня професійної компетентності .
 
 
 
 
 

 Додаток 1
до Положення
 
ПОГОДЖЕНО
Найменування посади керівника державної служби в державному органу
 
 
_______          _____________________
(підпис)            ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
______________ 20__ р.
 
ЗАТВЕРДЖУЮ
Найменування посади керівника структурного підрозділу
 
 
_______           _____________________
(підпис)            ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
______________ 20__ р.
 
 
 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
стажування ____________________
                                      ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
з ________ по ________
на посаді ____________________________
 
 
 
№ з/п
Назва завдання
Термін виконання
Результати оцінювання керівником стажування
1
 
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
         Стажер                              _________                                     ___________________________
(підпис)                          (ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
 
 
Керівник стажування –
(посада)_______________                    _________                                  ___________________________
(підпис)                           (ініціали (ініціал імені) прізвище)
 
 
 
__________________ 20__ р.

Додаток 2
до Положення
 
 
 
Найменування посади керівника
державної служби в державному органу
      
___________________________
      (ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
 
 
ВИСНОВОК
 
про результати стажування  ___________________________
                                                         (ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
на посаді __________(назва структурного підрозділу органу)________
 
Відповідно до наказу _______, ___________________________ з___по __ пройшов/-ла
                                                               (ініціали (ініціал імені), прізвище),
стажування на посаді __________ (назва структурного підрозділу органу)_______________.
 
Стажування відбувалось відповідно до індивідуального плану стажування.
 
Обсяг виконаних обов’язків у період стажування стажера на посаді __________.
 
У процесі стажування стажер взяв участь у підготовці ___________________.
 
 
Вид висновку керівника стажування ______________________.
 
 
 
 
Керівник стажування
(посада)_________                     _________                   ___________________________
                       (підпис)                              (ініціали (ініціал імені), прізвище)
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ 20__ р.

Додаток 3
до Положення
 
 
 
 
 
 
 
ДОВІДКА
за результатами стажування
у (назва державного органу)_________________
 
 
 
Видана ___________ ПІП (стажера) у тому, що дійсно пройшов/-ла стажування
 
у (назва державного органу)_____________ на посаді ___________ з ______ по ______.
 
Вид висновку керівника стажування ______________________.
 
 
 
 
 
 
 
Найменування
посади керівника
державної служби
в державному органу                       _______                  _____________________
 
 

 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ