ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення № 831 від 04.12.2018р«Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2019 р» від 03.10.2019р


УКРАЇНА

 

 

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

Про внесення змін в рішення № 831/37-У11 від 04 грудня 2018 року «Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2019 рік»

 


           Заслухавши інформацію про внесення змін в рішення №800/37-У11 від 04.12.2018 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2019 рік», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін,  Калинівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Внести зміни в рішення №831/37-У11 від 04 грудня 2018 року «Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2019 рік» та викласти розділ 6 «Заходи та фінансове забезпечення Програми» в редакції, що додається.

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Булкот В.С.

 

Керуюча справами                                                                        Жмакіна В.П.

смт.Калинівка

03 жовтня 2019 року

№1023/45-У11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії Калинівської селищної ради

 № 831/37-У11 від 04.12.2018 року

(зі змінами та доповненнями)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2019 РІК»

 

1.Загальні положення.

 

Фізична культура і спорт-складова частина виховного процесу дітей, підлітків та учнівської молоді. Вони відіграють важливу роль у зміцненні здоров,я, підвищенню фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпеченні змістовного дозвілля молоді, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

На території Калинівської селищної ради проводиться масштабна робота, спрямована на подальший розвиток масової фізичної культури і спорту.

Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту ще не відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреб населення. Відсутня чітко скоординована програма взаємодії державних органів і громадських організацій, які беруть участь у фізкультурно-спортивному русі, громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем.

Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім,ях. Не задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської молоді в руховій активності, що негативно позначилася на їх здоров,ї. Кількість учнів, віднесених за станом здоров,я до спеціальних медичних груп сьогодні в районі складає 4 відсотки від загальної чисельності учнів.

Відсутня фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота у виробничій сфері. Складна ситуація склалася щодо кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 

Програма розвитку масового спорту і фізичної культури за місцем проживання у Калинівській селищній раді на 2019 рік (далі Програма) спрямована на  створення сприятливих умов для організації змістовного і здорового дозвілля населення.

 

 

 

ПАСПОРТ

програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2019 рік»

 

1.

Ініціатор розроблення програми

Виконавчий комітет селищної ради

2.

Дата, номер назва розпорядчого до-кумента про розроблення програми

Закон України «Про місцеве самоврядування», рішення сесії селищної ради №800/37-У11 від 04.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2019 рік»

3.

Розробник програми

Виконавчий комітет селищної ради

4.

Співрозробник програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

 Калинівська селищна рада

6.

Загальний обсяг фінансових ресурсів на виконання програми

2 025 900,00 грн.

7.

Терміни реалізації програми

2019 рік

 

 

2.Мета та основні завдання.

 

Метою Програми є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту як важливої складової здорового способу життя та зміцнення здоров,я людей.

Основним завданням Програми є:

 

-проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у Калиновському фізично-культурному комплексі;

-залучення громадян до регулярних занять фізкультурою і спортом;

-збереження наявної (з подальшим удосконаленням) матеріально-спортивної бази та ефективне її використання;

-визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня роботи фахівців фізичного виховання;

-розвиток клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

-створення системи інформування населення через засоби масової інформації про роль і значення масового спорту у житті суспільства та кожної людини;

-впровадження ефективних форм і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей та економічних факторів;

-реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення фізкультурно- спортивних гуртків, клубів.

 

 

 

 

 

3.Фінансове забезпечення.

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються в селищному бюджеті для виконання завдань і заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту, а також коштів з інших, не заборонених законом джерел.

 

4.Напрями реалізації Програми.

 

Реалізація Програми здійснюється за такими напрямами:

-фізичне виховання в дошкільному закладі «Сонечко» Калинівської селищної ради;

-фізичне виховання у Калинівській загальноосвітній школі;

-фізичне виховання і спорт для усіх верств населення за місцем проживання;

-фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;

-розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту.

         Система забезпечення напрямків розвитку фізичної культури і спорту включає кадрове, спортивно-технічне, фінансове, медичне, інформаційне, організаційне забезпечення.

 

5.Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання Програми дасть можливість:

-збільшити чисельність населення, кількість громадян, юнаків, дітей, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

-збільшити кількість школярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;

-поліпшити результати виступу збірних команд та окремих спортсменів в районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

 

 

 

6.Заходи та фінансове забезпечення Програми.

 

         Заходи Програми передбачають:

 

-фінансування оплати праці штатних працівників фізично-культурного комплексу -218 700,00 грн., 

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

             

-придбання обладнання для роздягальні (лавки)-15 000,00 грн.,  

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання канцелярського та господарського приладдя-2 000,00 грн.,

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання інвентаря для занять футболом (м,ячі, фішки, манішки)-                          15 000,00 грн.,   

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання інвентаря для занять боксом: печатки, лапи, шоломи, майки,     

 шорти-15 000,00 грн.,   

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання дитячої баскетбольної форми-15 000,00 грн.,    

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання форми для волейболу-20 000,00 грн.,    

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання сітки баскетбольної, професійної- 1 200,00 грн.,  

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання вишки для суддівства  волейболу (з ПДВ)- 7 000,00 грн.,  

 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-організація У1 щорічного турніру «Кубок Калинівської селищної ради» з        

 міні-футболу -8 000,00 грн.,    

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

плата послуг (крім комунальних) –2 500,00 грн,

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

 

 

-внесок в статутний фонд для участі в чемпіонаті м. Бровари з футзалу, 

 команда с.Калинівка.)- 10 000,00 грн.,  

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-внесок в статутний фонд для участі в першості району з футболу, команда 

 с.Калинівка.)- 15 000,00 грн.,    

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-оплата теплопостачання- 166 800,00 грн.,  

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-оплата водопостачання, водовідведення-10 000,00 грн.,   

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-виготовлення проекту на будівництво міні-стадіону в смт. Калинівка – 30 000,00 грн.,

 

 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-виготовлення ролетів для облаштування в спортивному залі  Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-24 000,00 грн.,

 

                                                                                          

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

–придбання футбольної форми та футбольного інвентаря-31 000,00 грн.,

 

                                                                                                                                Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

–придбання прапорів для облаштування на території Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-5 500,00 грн.,

 

                                                                                                                                 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

–членські внески до Федерації футболу м. Бровари з метою реєстрації футбольної команди смт. Калинівка у змаганнях з міні-футболу-8 000,00 грн.,

 

                                                                                           Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

-часткова потреба на роботи по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика (зі штучним покриттям) в смт. Калинівка Броварського району Київської області» -184 100,00 грн.,

                                                                                                                                 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-здійснення технічного нагляду за роботами по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика (зі штучним покриттям) в смт. Калинівка Броварського району Київської області» - 21 400,00 грн.,

 

                                                                                           Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання прапороштоків (3 шт.) для облаштування на території Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-57 000,00 грн.,

 

                                                                                                                                 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-фінансування заходів по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика для воркаута в смт. Калинівка»-1 050 000,00 грн.,

 

                                                                                                                               Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-10 000,00 грн. –придбання спортивного інвентаря для фізично-культурного комплексу,

 

                                                                                                                               Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

-3 800,00 грн. –придбання футбольниої сітки,

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-15 300,00 грн. –придбання футбольних воріт.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-30 000,00 грн.- виготовлення проекту на роботи по об’єкту Реконструкція існуючого спортивного майданчика (зі штучним покриттям) під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Шкільна, смт. Калинівка Броварського району Київської області» (інвентарний номер 10330003),                                                                                                   

 

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

-10 000,00 грн. -часткова потреба на роботи по об’єкту «Реконструкція існуючого спортивного майданчика (зі штучним покриттям) під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту за адресою: вул. Шкільна, смт. Калинівка Броварського району Київської області»,

 

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 -1800,00 грн.- здійснення авторського нагляду за роботами по об’єкту «Капітальний ремонт спортивного майданчика (зі штучним покриттям ) в смт. Калинівка Броварського району Київської області».

 

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ по програмі :2 025 900,00 грн.  (два мільйони двадцять п’ять тисяч дев’ятсот  грн. 00 коп.).    

 Забезпечити оплату праці працівників Калинівського селищного фізично-культурного комплексу та матеріально-технічну базу у відповідності до рішення селищної ради №800/37-У11 від 04.12.2018 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2019 рік» (зі змінами та доповненнями).                                                                                

 

7.Медичне забезпечення.

 

         1. Забезпечити чітку організацію та високу якість медичного контролю за станом фізичного здоров,я громадян, які беруть участь в спортивних змаганнях.

 

                                                                                                                  Керівництво Калинівської селищної амбулаторії сімейної медицини

 

         2.Забезпечити чергування медичних працівників на всіх сільських, селищних та шкільних змаганнях.

 

Виконком селищної ради,

дирекція школи,

дирекція ДНЗ «Сонечко»,

                                                                                                                          керівництво Калинівської селищної амбулаторії сімейної медицини

 

 

 

8.Інформаційне забезпечення.

 

         1.Забезпечити регулярне висвітлення у газеті «Калинівський вісник» інформації про загальноселищні і інші фізично-культурні та спортивні змагання. Пропагувати користь від занять фізичною культурою та  спортом.

 

Виконком селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     В. БУЛКОТ


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ