ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення №506 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» та додатків до нього від 09.08.2018 р


УКРАЇНА

 

                   КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про внесення змін в рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» та додатків до нього

 

 

 

Керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін, селищна рада

 

 

 

 ВИРІШИЛА:

 

       1. Внести наступні зміни до рішення сесії Калинівської селищної ради №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік»:

 

1.1.У абзаці другому пункту 1 цифри «21 509 284,00», «20 909 284,00»,       «600 000,00» замінити на «29 097 784,00», «24 235 784,00», «4 862 000,00».

 

      1.2.У абзаці третьому пункту 1 цифри «21 509 284,00», «12 797 349,00»,         

     «8 711 935,00» замінити на «32 879 584,00», «14 698 249,00»,                     

     «18 181 335,00».

 

1.3.У абзаці шостому пункту 1 цифри «8 111 935,00»  замінити на          «12 876 935,00».

 

1.4.У абзаці сьомому пункту 1 цифру «8 111 935,00»  замінити на                «12 876 935,00».           

 

1.5.У пункті 2 цифри «12 797 349,00», «8 711 935,00» замінити на               «14 698 249,00», «18 181 335,00».

 

 

 

 

 

1.6.У пункті 7 цифру «14 122 700,00» замінити на «25 437 900,00».

 

1.7.Направити вільні лишки загального фонду, що утворилися станом на    

      01.01.2018 року в сумі 3 339 400,00 грн.:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 551 700,00 грн. на:

-                   підтримку ЖКГ-97 000,00 грн.,

-                   апарат виконавчого комітету селищної ради-44 300,00 грн.,

-                   благоустрій -143 900,00 грн.,

-                   субвенції до бюджетів вищих рівнів -30 000,00 грн.,

-                   дошкільну освіту -183 400,00 грн.,

-                   підтримка спорту і фізично-культурної діяльності -33 100,00 грн.,

-                   перевезення дітей шкільного віку-20 000,00 грн.

       по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 2 787 700,00 грн. на:

-                   підтримку ЖКГ-191 500,00 грн.,

-                   інвестиційний розвиток -1 342 300,00 грн.,

-                   апарат виконавчого комітету селищної ради-13 000,00 грн.,

-                   підтримка спорту і фізично-культурної діяльності -941 000,00 грн.,

-                   благоустрій-299 900,00 грн.

 

1.8. Направити вільні лишки спеціального фонду, що утворилися станом  

             на 01.01.2018 року в сумі 442 400,00 грн.:

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 442 400,00 грн. на

-                   підтримка спорту і фізично-культурної діяльності -156 500,00 грн.

-                   землеустрій -199 900,00 грн.

-       благоустрій-86 000,00 грн.

 

2.Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 6, 7  до рішення, виклавши їх у новій редакції.

 

3.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Булкот В.С.

  

смт.Калинівка

«09» серпня 2018 року

№693/32-У11

 

 

 

 

 

 

Пропозиції

 до рішення №693/32-У11 від 09.08.2018 року

«Про внесення змін до рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року

«Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» та додатків до нього»

 

 

 

 

 

З метою планомірного та безперебійного функціонування установ, що фінансуються з місцевого бюджету, виконання програми соціально-економічного культурного і духовного розвитку територіальної громади селища Калинівки та сіл Скибин, Квітневе, Перемога на 2018 рік, керуючись Законами України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами),  пунктами 7, 8 статті 78, статті 91, пунктом 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, внести зміни до бюджетних призначень Калинівської селищної ради, як головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

 

Доходи

 

     Загальний  фонд

 

1.      Збільшити доходну частину загального фонду місцевого бюджету на 859 200,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 01.08.2018 році. В тому числі:

 

ККД 14040000 «Акцизний податок з реалізації суб,єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів» збільшити на 250 000,00 грн.

 

ККД 18010400 «Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об,єктів нежитлової нерухомості» збільшити на 208 100,00 грн.

 

ККД 18010500 «Земельний податок з юридичних осіб» збільшити на

388 600,00 грн.

 

ККД 18011000 «Транспортний податок з фізичних осіб» збільшити на

12 500,00 грн.

 

Спеціальний фонд

 

        1. Збільшити доходну частину бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на 1 283 300,00 грн. за рахунок коштів, що надійшли у    

2018 році. В тому числі:

 

       ККД 24170000 «Надходження коштів пайової участі у розвитку 

       інфраструктури населеного пункту» збільшити на 1 240 000,00 грн.

 

ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок  

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній  

або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на  

території Автономної Республіки Крим» збільшити на 43 300,00 грн.

 

Видатки

 

Загальний фонд

 

1.      Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету на 613 200,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 01.08.2018 році. В тому числі:

 

1.1. ТКВКБМС- 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради,  (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити на 9 400,00 грн.

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» збільшити на    9 400,00 грн.

Кошти направляються на матеріально-технічне забезпечення апарату виконавчого комітету селищної ради (придбання стільців).

 

1.2. ТКВКБМС-1010 «Надання дошкільної освіти» збільшити на 6 200,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» збільшити на 6 200,00 грн.

Кошти направити на технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації в ДНЗ «Сонечко».

 

1.3. ТКВКБМС-1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти» збільшити на    7 400,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» збільшити на 7 400,00 грн.

Кошти направити на забезпечення додаткової потреби із перевезення дітей шкільного віку.

 

1.4. ТКВКБМС- 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізично-спортивну діяльність в регіоні» збільшити на 27 000,00 грн.

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» збільшити на   27 000,00 грн.

Кошти направити на матеріально-технічне забезпечення Калинівського селищного фізично-культурного комплексу (придбання меблів).

 

1.5. ТКВКБМС-6012 «Забезпечення діяльності з виробництва, транспортування, постачання теплової енергії» збільшити на 21 000,00 грн.

 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на 21 000,00 грн.

Фінансова підтримка  КП «Громадський сервіс» на проведення заходів із поточного ремонту котлів.

 

1.6. ТКВКБМС-6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства» збільшити на 39 300,00 грн.

 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на 39 300,00 грн.

Фінансова підтримка КП «Громадський сервіс»  з метою матеріально-технічного забезпечення:

- ремонтні роботи на КНС-9 300,00 грн.,

-придбання задвижок на КНС-15 000,00 грн.,

-придбання лічильників на КНС-15 000,00 грн.

 

1.7. ТКВКБМС-6020 «Забезпечення функціювання підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та / або надають житлово-комунальні послуги» збільшити на 7 500,00 грн.

 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на 7 500,00 грн.

Фінансова допомога КП «Громадський сервіс» на забезпечення функціювання терміналу по збору коштів, які сплачуються населенням за комунальні послуги.

 

1.8. ТКВКБМС-6030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити на 210 000,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» збільшити на 210 000,00 грн.

В тому числі:

-оплата послуг з косіння трави на території Калинівської селищної ради загального користування-199 900,00 грн.,

-відсипка, ущільнення, укочування грунту в с. Скибин в районі вулиці Дачна-120 000,00 грн.

 

1.9. ТКВКБМС- 6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися

 рішеннями місцевого органу влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)»

збільшити на 82 900,00 грн.

 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на 82 900,00 грн.

Кошти направити до КП «Громадський сервіс» на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги з водопостачання та водовідведення, відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради № 38 від 25.07.2017 року.

Калинівській селищній раді як головному розпоряднику перерахування коштів провести на госпрозрахунковий рахунок КП «Громадський сервіс» (код ЄДРПОУ 41370404) № 26000300726333, відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО: 322669.

 

1.10. ТКВКБМС- 7442 «Утримання та розвиток інших об,єктів транспортної інфраструктури» збільшити на 199 900,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» збільшити на 199 900,00 грн.

Кошти направити на поточний ремонт доріг.

 

1.11. ТКВКБМС- 7530 «Інші заходи у сфері зв,язку, телекомунікації та інформатики» збільшити на 2 600,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» збільшити на 2 600,00 грн.

Кошти направити на забезпечення додаткової потреби у фінансуванні заходів із видання інформаційного вісника Калинівської селищної ради «Калинівський вісник».

 

          2. Внести зміни до видаткової частини загального фонду місцевого бюджету в межах річних призначень. В тому числі:

 

2.1. ТКВКБМС- 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради,  (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» зменшити на 32 000,00 грн.

 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» зменшити на 32 000,00 грн.

Приведення планових показників видатків, передбачених на сплату членських внесків в КРВ АМУ у відповідність до нової структури кодування видатків бюджету згідно наказу міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793         «Про затвердження складових класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та листа Управління фінансів Броваарської РДА №252 від 15.06.2018 року.

В тому числі:

зменшити план видатків на 6 600,00 грн. в січні,

 

 

зменшити план видатків на 25 400,00 в лютому.  

 

2.2. ТКВКБМС- 7680 «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» збільшити на 32 000,00 грн.

 

КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» збільшити на 32 000,00 грн.

Приведення планових показників видатків, передбачених на сплату членських внесків в КРВ АМУ у відповідність до нової структури кодування видатків бюджету згідно наказу міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793         «Про затвердження складових класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та листа Управління фінансів Броваарської РДА №252 від 15.06.2018 року. В тому числі: 

збільшити план видатків на 6 600,00 грн. в січні,

збільшити план видатків на 25 400,00 в лютому.  

 

Спеціальний фонд

 

1. Збільшити видаткову частину бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на 1 283 300,00 грн. за рахунок коштів, що надійшли у 2018 році. В тому числі:

 

1.1. ТКВКБМС- 7442 «Утримання та розвиток інших об,єктів транспортної інфраструктури» збільшити на 1 283 300,00 грн.

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» збільшити на 1 283 300,00 грн.

Кошти направити на часткове фінансування робіт по об.єкту:

«Капітальний ремонт тротуару по вул. Шкільна (від вулиці Чернігівська до вул. Миру) в смт. Калинівка Броварського району Київської області».

 

2. Збільшити видаткову частину бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 1.08.2018 року.                          В тому числі:

 

2.1. ТКВКБМС- 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради,  (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити на 8 100,00 грн.

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» збільшити на    8 100,00 грн.

Кошти направляються на матеріально-технічне забезпечення апарату виконавчого комітету селищної ради (придбання системного блоку).

 

2.2. ТКВКБМС-6013 «Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного

 

КЕКВ 3210 «Капітальні  трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на 121 200,00 грн.

Фінансова підтримка КП «Громадський сервіс»  з метою забезпечення

капітального ремонту (заміни) каналізаційної труби за адресою: вул. Миру, 5 в смт. Калинівка.

 

2.3. ТКВКБМС- 7442 «Утримання та розвиток інших об,єктів транспортної

інфраструктури» збільшити на 86 700,00 грн.

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» збільшити на 86 700,00 грн.

Кошти направити на часткове фінансування робіт по об.єкту: «Капітальний ремонт тротуару по вул. Шкільна (від вулиці Чернігівська до вул. Миру) в смт. Калинівка Броварського району Київської області».

 

2.4. ТКВКБМС- 7640 «Заходи з енергозбереження» збільшити на 30 000,00 грн.

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» збільшити на 30 000,00 грн.

Кошти направити на на покриття часткової потреби із придбання газових котлів для забезпечення індивідуальними газовими котлами соціально незахищених верств населення Калинівської селищної ради.

 

          3. Внести зміни до видаткової частини бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету в межах річних призначень.              В тому числі:

 

3.1. ТКВКБМС-6030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити на 12 800,00 грн.

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» збільшити на 12 800,00 грн.

Кошти направити на оплату видатків із здійснення технічного нагляду за роботами з капітального ремонту дитячих майданчиків №3, №9, №5 в смт. Калинівка.

 

3.2. ТКВКБМС-7325 «Будівництво споруд, установ та закладів фізичної культури і спорту» зменшити на 750 000,00 грн. в лютому 2018 року.

 

КЕКВ 3122 «Капітальне будівництво (придбання) інших об,єктів» зменшити на 750 000,00 грн.в лютому 2018 року.

А саме. План видатків, передбачений рішенням сесії №565/26-У11 від 01.02.2018 року на заходи із будівництва футбольного поля зі штучним покриттям в  смт. Калинівка (на умовах співфінансування з державного

 

 

 

 

 

 

 

бюджету),  зменшується в лютому на 750 000,00 грн. і направляється на:

- роботи по об,єкту: «Реконструкція підвального приміщення Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд.8 в    смт. Калинівка Броварського району Київської області» - 702 300,00 грн.

-здійснення технічного нагляду за роботами з капітального ремонту об,єктів-47 700,00 грн.

 

3.3. ТКВКБМС-7370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» збільшити на 728 700,00 грн. в лютому 2018 року.

 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об,єктів» збільшити на 1 069 000,00 грн.в лютому 2018 року.

Кошти направити на:

-додаткова потреба на роботи по об,єкту: «Реконструкція підвального приміщення Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд.8 в смт. Калинівка Броварського району Київської області» - 1 044 600,00 грн.,

-здійснення авторського та технічного нагляду за роботами по об,єкту «Реконструкція підвального приміщення Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд.8 в смт. Калинівка Броварського району Київської області» -24 400,00 грн.

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» зменшити на 340 300,00 грн. в лютому 2018 року.

В тому числі:

-зменшити план видатків, передбачений на роботи по об,єкту:  «Капітальний ремонт в підвальному приміщенні Калинівської загальноосвітньої школи        1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд.8 в смт. Калинівка Броварського району Київської області» в лютому  на  342 300,00 грн.

Кошти  направляються на роботи по об,єкту: «Реконструкція підвального приміщення Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів за адресою: вул. Шкільна, буд.8 в смт. Калинівка Броварського району Київської області»  в сумі 342 300,00 грн.

-збільшити план видатків в лютому на 2 000,00 грн. і направити на заходи, пов,язані із здійсненням технічного нагляду за роботами по об,єкту «Капітальний ремонт (заміна вікон) в коридорних приміщеннях 2-го поверху) у Калинівській загальноосвітній школі за адресою Шкільна, 8 смт. Калинівка».

 

3.4. ТКВКБМС-7442 «Утримання та розвиток інших об,єктів транспортної інфраструктури» зменшити на 809 400,00 грн.

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» зменшити на 809 400,00 грн.

В тому числі:

-з метою приведення планових показників видатків, передбачених на роботи по об.єкту «Капітальний ремонт дорожного покриття  проїзної частини вул. Лісова (на ділянці від буд.29 до завершення забудови) в смт. Калинівка                                       

                                                                                                                          Броварського району Київської області» за рахунок Іншої субвенції з районного бюджету Броварського району у відповідність до нової структури кодування видатків бюджету згідно наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та листа Управління фінансів Броваарської РДА №252 від 15.06.2018 року, зменшено план видатків за червень на                                                                                                                       817 900,00 грн., та направлено на збільшення плану по видаткам за червень по ТКВКБМС-7463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дороржної інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів»,                                                                      -збільшено план видатків, передбачений на заходи із здійснення технічного нагляду за роботами по капітальному ремонту дорожної інфраструктури Калинівської селищної ради в лютому  на 8 500,00 грн.                                         

 

3.5. ТКВКБМС-7463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дороржної інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів» збільшити на 817 900,00 грн. у червні 2018 року.

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» збільшити на 817 900,00 грн. у червні 2018 року.

В тому числі:

-з метою приведення планових показників видатків, передбачених на роботи по об.єкту «Капітальний ремонт дорожного покриття  проїзної частини вул. Лісова (на ділянці від буд.29 до завершення забудови) в смт. Калинівка Броварського району Київської області» за рахунок Іншої субвенції з районного бюджету Броварського району у відповідність до нової структури кодування видатків бюджету згідно наказу Міністерства фінансів від 20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» та листа Управління фінансів Броваарської РДА №252 від 15.06.2018 року, зменшено в червні план видатків по ТКВКБМС-7442 «Утримання та розвиток інших об,єктів транспортної інфраструктури» на 817 900,00 грн., та направлено на збільшення в червні плану по видаткам по ТКВКБМС-7463 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дороржної інфраструктури за рахунок трансфертів з інших місцевих бюджетів».                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     Булкот В.С.

 

 

 

 

господарства» збільшити на 121 200,00 грн.


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ