ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення № 525 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік» від 09.08.2018р


УКРАЇНА

 

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення № 525/24-У11 від 07 грудня 2017 року «Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік»

 


           Заслухавши інформацію про внесення змін в рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін,  Калинівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Внести зміни в рішення №525/24-У11 від 07 грудня 2017 року «Про затвердження програми «Розвиток фізичної культури і спорту на 2018 рік» та викласти розділ 6 «Заходи та фінансове забезпечення Програми» в редакції, що додається.

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                               Булкот В.С.

 

смт.Калинівка

09 серпня 2018 року

№ 697/32-У11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення сесії Калинівської селищної ради

 525/24-У11 від 07 грудня 2017 р.                                                                                                                                       (зі змінами та доповненнями)

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА

«РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ НА 2018 РІК»

 

 

1.Загальні положення.

 

Фізична культура і спорт-складова частина виховного процесу дітей, підлітків та учнівської молоді. Вони відіграють важливу роль у зміцненні здоров,я, підвищенню фізичних і функціональних можливостей людського організму, забезпеченні змістовного дозвілля молоді, збереженні тривалості активного життя дорослого населення.

На території Калинівської селищної ради проводиться масштабна робота, спрямована на подальший розвиток масової фізичної культури і спорту.

Проте рівень розвитку фізичного виховання, фізичної культури і спорту ще не відповідає сучасним вимогам і не може задовольнити потреб населення. Відсутня чітко скоординована програма взаємодії державних органів і громадських організацій, які беруть участь у фізкультурно-спортивному русі, громадська думка та соціальна практика здебільшого ігнорують можливості фізичної культури і спорту у вирішенні важливих соціально-економічних проблем.

Мало уваги приділяється фізичному вихованню в сім,ях. Не задовольняється природна біологічна потреба дітей, учнівської молоді в руховій активності, що негативно позначилася на їх здоров,ї. Кількість учнів, віднесених за станом здоров,я до спеціальних медичних груп сьогодні в районі складає 4 відсотки від загальної чисельності учнів.

Відсутня фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота у виробничій сфері. Складна ситуація склалася щодо кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту. 

Програма розвитку масового спорту і фізичної культури за місцем проживання у Калинівській селищній раді на 2018 рік (далі Програма) спрямована на  створення сприятливих умов для організації змістовного і здорового дозвілля населення.

 

2.Мета та основні завдання.

 

Метою Програми є створення умов для залучення широких верств населення до масового спорту як важливої складової здорового способу життя та зміцнення здоров,я людей.

Основним завданням Програми є:

 

-проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи у Калиновському фізично-культурному комплексі;

-залучення громадян до регулярних занять фізкультурою і спортом;

-збереження наявної (з подальшим удосконаленням) матеріально-спортивної бази та ефективне її використання;

-визначення та задоволення потреб у кваліфікованих кадрах, підвищення професійного рівня роботи фахівців фізичного виховання;

-розвиток клубної системи у сфері фізичної культури і спорту;

-створення системи інформування населення через засоби масової інформації про роль і значення масового спорту у житті суспільства та кожної людини;

-впровадження ефективних форм і засобів фізкультурно-спортивної діяльності та розвиток видів спорту з урахуванням місцевих особливостей та економічних факторів;

-реформування організаційних основ фізкультурно-спортивного руху, стимулювання створення фізкультурно- спортивних гуртків, клубів.

 

3.Фінансове забезпечення.

 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, які передбачаються в селищному бюджеті для виконання завдань і заходів Програми розвитку фізичної культури і спорту, а також коштів з інших, не заборонених законом джерел.

 

4.Напрями реалізації Програми.

 

Реалізація Програми здійснюється за такими напрямами:

-фізичне виховання в дошкільному закладі «Сонечко» Калинівської селищної ради;

-фізичне виховання у Калинівській загальноосвітній школі;

-фізичне виховання і спорт для усіх верств населення за місцем проживання;

-фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері;

-розвиток олімпійських та не олімпійських видів спорту.

         Система забезпечення напрямків розвитку фізичної культури і спорту включає кадрове, спортивно-технічне, фінансове, медичне, інформаційне, організаційне забезпечення.

 

5.Очікувані результати виконання Програми.

 

Виконання Програми дасть можливість:

-збільшити чисельність населення, кількість громадян, юнаків, дітей, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

-збільшити кількість школярів, що відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;

-поліпшити результати виступу збірних команд та окремих спортсменів в районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях.

 

 

 

6.Заходи та фінансове забезпечення Програми.

 

         Заходи Програми передбачають:

 

-фінансування оплати праці штатних працівників фізично-культурного комплексу -157 200,00 грн.   

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

              

-придбання меблів в кабінети тренерів (столи, стільці, шафи, тумби)-35 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання обладнання для роздягальні-15 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання стелажів для зберігання спортивного інвентаря- 10 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-організація 1У щорічного турніру «Кубок Калинівської селищної ради з міні-футболу»-5000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання канцелярського та господарського приладдя-2000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання інвентаря для занять футболом (м,ячі, фішки, манішки)-             15 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

- інвентар для занять боксом: печатки, лапи, шоломи, майки, шорти-15 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:                                                                                                                               виконком селищної ради

 

-придбання баскетбольної форми-15 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-організація турніру з боксу, присвяченого Дню селища-7 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-організація турніру з баскетболу-5 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-організація турніру з настольного теніс-3 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-організація турніру з волейболу-10 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-організація дитячого турніру з футболу-5 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-комісійна винагорода за зарахування коштів на карткові рахунки ощадного банку -500,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-ремонт, технічне обслуговування газонокосарки -1 500,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-поточний ремонт покрівлі фізично-культурного комплексу в смт. Калинівка,                    Броварського району, Київської області - 29 200,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 -технічний нагляд за роботами по об’єкту: «Поточний ремонт покрівлі фізично-                  культурного комплексу в смт. Калинівка, Броварського району, Київської області –   1 100,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

членський/вступний внесок для участі селищної команди в чемпіонаті з футболу- 13 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

-оплата теплопостачання до селищного фізично-культурного комплексу- 100 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-оплата водопостачання та водовідведення до селищного фізично-культурного комплексу- 7 000,00 грн.

 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання кабінок для запасних гравців (13 місць) для облаштування на стадіоні- 40 000,00 грн.

 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання рингу боксерського-42 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

- капітальний ремонт внутрішніх приміщень фізично-культурного комплексу в смт.Калинівка (підлога в спортивному залі) – 500 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

- додаткова потреба на заходи із капітального ремонту у внутрішніх приміщеннях Калинівського селищного фізично-культурного комплексу (заміна підлоги)-900 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

- здійснення технічного нагляду за роботами з капітального ремонту у внутрішніх приміщеннях Калинівського селищного фізично-культурного комплексу (заміна підлоги)-21 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

- здійснення авторського нагляду за роботами з капітального ремонту у внутрішніх приміщеннях Калинівського селищного фізично-культурного комплексу (заміна підлоги)-20 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

- будівництво футбольного поля зі штучним покриттям в     смт. Калинівка Броварського району Київської області (на умовах співфінансування з державним бюджетом)-0,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

- придбання баскетбольної конструкції із сіткою огорожувальною для облаштування у Калинівському селищному фізично-культурному комплексі Броварського району Київської області-156 500,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

- послуги по облаштуванню освітлення (короб) з монтажем, прожекторів з монтажем, проведення демонтажу баскетбольних конструкцій в приміщенні Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-30 300,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

- забезпечення заходів із заміру опору ізоляції  в будівлі Калинівського селищного фізично-культурного комплексу- 2 800,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

- придбання малоцінного інвентаря для занять боксом Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-                  29 000,00 грн.                                                                                    

                                                                                                         Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

-додаткова (часткова) потреба на заходи із теплопостачання до Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-                             5000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

 

- на придбання руко ходу -                                                              18 000,00 грн.

                                                                                                                                           Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

                                                                               

 

- придбання інвентаря для занять боксом (мішок боксерський)-   6 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

                                                                     

-облаштування плінтусів в спортивному залі Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-40 700,00 грн..

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-придбання міні-футбольної і ганбольної сітки  для облаштування в спортивному залі Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-2 900,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

 

 

-придбання воріт для міні-футболу і гандболу в спортивний зал Калинівського селищного фізично-культурного комплексу-19 300,00 грн.

 

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець:

виконком селищної ради

 

-матеріально-технічне забезпечення Калинівського селищного фізично-культурного комплексу (придбання меблів)-27 000,00 грн.

 

 

 

РАЗОМ по програмі: 2 312 000,00 грн. (Два мільйони триста двагадцять тисяч грн. 00 коп.).  

 

 Забезпечити оплату праці працівників Калинівського селищного фізично-культурного комплексу та матеріально-технічну базу у відповідності до рішення селищної ради №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями).                                                                                 

 

7.Медичне забезпечення.

 

         1. Забезпечити чітку організацію та високу якість медичного контролю за станом фізичного здоров,я громадян, які беруть участь в спортивних змаганнях.

 

                                                                                                                  Керівництво Калинівської селищної амбулаторії сімейної медицини

 

         2.Забезпечити чергування медичних працівників на всіх сільських, селищних та шкільних змаганнях.

 

Виконком селищної ради,

дирекція школи,

дирекція ДНЗ «Сонечко»,

                                                                                                                          керівництво Калинівської селищної амбулаторії сімейної медицини

 

8.Інформаційне забезпечення.

 

         1.Забезпечити регулярне висвітлення у газеті «Калинівський вісник» інформації про загальноселищні і інші фізично-культурні та спортивні змагання. Пропагувати користь від занять фізичною культурою та  спортом.

 

Виконком селищної ради

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Булкот В.С.

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ