ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення № 523 від 07.12.17р «Про затвердження програми «Розвиток ДНЗ "Сонечко" на 2018 р" від 09.08.2018р


УКРАЇНА

 

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення № 523/24-У11 від 07 грудня 2017 року         № 523/24-У11 «Про затвердження програми «Розвиток дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2018 рік»

 


                      Заслухавши інформацію про внесення змін в рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік», керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін,  Калинівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.         Внести зміни в рішення № 523/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Розвиток дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2018 рік» та викласти її в наступній редакції.

 

2.         Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

Селищний голова                                                                               Булкот В.С.

 

смт.Калинівка

09 серпня 2018 року

№ 699/32-У11

 

 

                                                                                    Додаток

                                                                                                                                                             до рішення №523/24-У11 від 07.12.2017 р.                             

                                                                                                                                                            (зі змінами та доповненнями)  

                         

 

Программа

 «Розвиток дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2018 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАСПОРТ

програми «Розвиток дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2018рік»

Назва

Програма «Розвиток дошкільного навчального закладу (ясла-садок)  «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області на 2018 рік»

Тип Програми

Програма розвитку

Підстава для розробки Програми

Забезпечення умов для якісної освіти, розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області визначає стратегічні пріоритети розвитку установи, започатковує організаційні шляхи реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Нормативно-правова база Програми

Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

«Про наукову і науково-технічну діяльність»;

«Про Національну програму інформатизації» (зі змінами);

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

«Про охорону дитинства»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Укази Президента України:

від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями».

від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»

від 28.03.2002 № 379

«Про затвердження Програми забезпечення безперешкодного доступу людей з обмеженими фізичними можливостями до об’єктів житлового та громадського призначення»;

від 08.11.2007 № 1304 «Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти»;

від 29.03.09 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»

Розпорядження Кабінету Міністрів України:

Від 27.08.2010 № 1722-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків”»;

від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти»;

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 13.09.2010 № 868 «Про виконання постанови
Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»;

від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти»

Замовник Програми

Управління освіти і науки Броварської міської ради

Розробники Програми

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

Керівники

авторського колективу

Чайка Н.О. – завідуюча  ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

Ворона Г.О. –вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок)«Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

Учасники програми

Броварська міська рада, управління освіти і науки Броварської міської ради, дошкільний навчальний заклад

Мета Програми

Вдосконалення механізмів управління дошкільним навчальним закладом; виявлення та впровадження прогресивних ідей, новітніх освітніх методик, альтернативних технологій; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи закладу; оптимізація роботи з батьками.
Створення умов для розвитку доступної та якісної системи освіти відповідно до вимог суспільства;

забезпечення ефективного управління дошкільним закладом. Реалізація державної політики щодо забезпечення конституційних прав і державних гарантій дітям дошкільного віку на здобуття дошкільної освіти: забезпечення необхідних умов для охорони життя і забезпечення здоров’я дітей. Їхнього розвитку; забезпечення різнобічного розвитку дітей відповідно до їхніх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних психічних та фізичних особливостей, культурних потреб Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості дошкільного закладу, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, зміст, методи, форми навчання і виховання, система контролю і оцінювання, управлінські рішення, взаємовідповідальність учасників навчально-виховного процесу.

Програма визначає пріоритетний напрямок розвитку дошкільного навчального закладу: фізкультурно-оздоровчий

Завдання Програми

·        підвищення ефективності фізкультурно-оздоровчої роботи

·         створення належних умов для функціонування освітнього закладу, який забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, реалізацію інтелектуальних, культурних, творчих можливостей дошкільників;
 забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
• здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик;
• удосконалення нормативно-правового, науково-методичного, фінансово-економічного забезпечення, орієнтованого на впровадження інклюзивного навчання;
• удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
• підвищення якості, доступності та ефективності освітнього процесу завдяки широкому впровадженню в практику роботи ДНЗ методів та засобів ІКТ та комп’ютерно-орієнтованих технологій;
• створення оновленого відповідно до вимог часу програмно-методичного забезпечення закладу;
• збереження та розвиток мережі дошкільного навчального закладу відповідно до задоволення освітніх потреб громадян селища;
• оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
• модернізація матеріально-технічної бази дошкільного закладу.

Терміни реалізації Програми

2018 рік

Етапи реалізації Програми

Організаційно-проектувальний етап грудень 2017 року.

Розробка Програми розвитку дошкільного навчального закладу, визначення основних стратегій, заходів і (інноваційних проектів); виявлення ресурсів (людських, матеріально-технічних, фінансових) реалізації Програми.

Аналітико-практичний етап лютий 2018 року .

Практична реалізація інноваційних проектів

Заключний етапгрудень 2018 року

Аналіз результатів виконання програми розвитку дошкільного закладу на 2018 рік.

Поширення позитивного досвіду; визначення перспектив подальшої роботи.

Ресурсне забезпечення Програми

Розробка та реалізація механізмів залучення додаткових фінансових та матеріальних ресурсів (цільових соціальних проектів, інвестицій, благодійних внесків тощо); підвищення ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів; прозорість використання фінансів у дошкільному закладі

 

 

Структура Програми

Розділи програми:

1. Концепція розвитку дошкільного закладу на 2018 рік

2. Дошкільна освіта

Проекти «Дошкілля»

Орієнтовні обсяги фінансування

2 166 665,00 грн.

на 1 рік

Очікувані результати Програми

Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:
- оновлення змісту дошкільної освіти;
- морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
- сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;
- раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
- систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
- формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі;
- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися у формі звіту керівника щорічно в травні.

Контроль, корекція та оцінювання Програми

Системний моніторинг реалізації Програми та її фінансування; участь батьків і громадськості у житті дошкільного закладу

ВСТУП

Підготовка програми «Розвиток дошкільного навчального закладу «Сонечко» на 2018 рік» (далі – Програма) зумовлена процесами модернізації системи дошкільної освіти з урахуванням принципів демократизації, гуманізації, індивідуалізації педагогічного процесу. Своєчасним становленням і повноцінним розвитком життєво компетентної творчої особистості з раннього дитинства

Як зазначено в Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2021 року, основним завданням дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти у дошкільному навчальному закладі започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована на забезпечення особистісного розвитку життєвої компетентності дитини, спрямування її на творчість і самореалізацію.

Програма містить комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів із визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби населення селища щодо рівня освіти, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення в галузі педагогічних новацій.

Програма «Розвиток дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області  на 2017 рік» покликана суттєво покращити матеріально-технічне забезпечення закладу.

КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

1. Загальні положення

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київської області є складовою загальнодержавної освітньої системи.. Керівництво функціонуванням і розвитком дошкільного закладу здійснює керівник закладу завідуюча Н.О.Чайка.

Модернізація дошкільного навчального закладу спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг, на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти. Це вимагає зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного закладу, забезпечення ефективної підготовки педагогів – дошкільників, орієнтує на системність щодо гуманістично спрямованої роботи з формування життєвої компетентності дошкільника.

Нормативно-правовою основою Концепції розвитку дошкільного навчального закладу на 2018 рік є державні документи:

Конституція України,

Закони України:

«Про освіту»;

«Про дошкільну освіту»;

«Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально-виховного процесу»;

«Про молодіжні та дитячі громадські організації»;

«Про охорону дитинства»;

«Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах».

Укази Президента України:

від 30.09.2010 № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;

від 01.06.2005 № 900/2005 «Про першочергові заходи щодо створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями»

від 27.08.2010 № 777 «Про затвердження Положення про освітній округ»;

від 08.11.2007 № 1304 «Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти»;

від 29.03.09 № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах»;

від 27.08.2010 № 1721-р «Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року»;

Накази Міністерства освіти і науки України:

від 13.09. 2010 № 868 «Про виконання постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 785»;

від 01.10.2010 № 912 «Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти».

Провідними принципами розвитку дошкільної освіти є:

-забезпечення конституційних прав і державних гарантій щодо доступності здобуття дошкільної освіти

-популяризація обов’язкової дошкільної освіти для дітей 5-ти річного віку

- виховання вільної особистості з почуттям національної само­свідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

-Забезпечення рівних стартових можливостей для подальшого успішного шкільного навчання всім дітям старшого дошкільного віку

-збереження та зміцнення здоров’я дітей з раннього дитинства

-поліпшення якості дошкільної освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний розвиток

-визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

-Зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільної освіти

Концепція розвитку дошкільної освіти визначає пріоритетні напрями :

Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти

духовна зорієнтованість та демократизація освіти, діалогічна цілісність “вихователь ↔ дитина”;

підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері дошкільної освіти та вироблення механізмів щодо поліпшення його соціального забезпечення, психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;

індивідуалізація та варіативність змісту і форм професійного розвитку педагогічних працівників у системі післядипломної освіти, впровадження підвищення кваліфікації і перепідготовки педагогів за дистанційною формою навчання;

створення інформаційно-навчального середовища;

охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей з особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їхнього особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;

виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров’я учнів;

2. Мета і завдання розвитку дошкільної освіти

Мета розвитку дошкільної освіти – забезпече6ння конституційних прав і щодо доступності здобуття дошкільної освіти

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

-зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази дошкільних навчального навчального закладу

-забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням її задатків, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей.

3. Умови реалізації Концепції

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

-підвищення якості дошкільної освіти

- впровадження наукових новацій, кращого досвіду з питань фізичного розвитку дітей, здоров’язбережувальних та здоров’я формуальних технологій, соціально-оздоровчих проектів

Сприяння доступності здобуття дошкільної освіти для дітей з особливими потребами ( вадами фізичного, психічного розвитку)

-реальне забезпечення відкритості та доступності дошкільної освіти у навчальному закладі перед батьками чи особами ,що їх заміняють

4. Очікувані результати реалізації заходів Програми,

методи оцінювання їхньої ефективності

Основними результатами розвитку дошкільного закладу будуть системні позитивні зміни, зокрема:
- оновлення змісту дошкільної освіти;
- морально-духовний розвиток дитини, виховання в неї ціннісного ставлення до природи, культури, людей, власного «Я»; здатності приймати самостійні рішення, здійснювати свідомі вибори, відповідально самовизначатися, проявляти свій потенціал;
- сформованість свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності; підвищення рівня фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі;
- підвищення рівня професійної підготовки вихователів з формування духовної, моральної, правової культури дошкільника;
- раціональне використання ідей передового досвіду та розробка власних педагогічних технологій, що сприятимуть підвищенню якості знань дошкільників;
- систематичне включення ІКТ в освітній процес ДНЗ;
- формування вмінь та навичок, необхідних для навчання в школі;
- активна участь громадськості, батьків до формування освітньої політики закладу;
- зміцнення матеріально-технічної бази дошкільного навчального закладу.
Моніторингове дослідження про результати виконання основних завдань програми буде здійснюватися у формі звіту керівника щорічно в травні

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Концепція розвитку дошкільного навчального закладу (ясла-садок) «Сонечко»  Калинівської селищної ради Броварського району Київської області реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом , а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

Матеріально-технічна частина Програми може коригуватися бюджетом селища та реальними можливостями позабюджетних надходжень.

РОЗДІЛ ІІ.

ДОШКІЛЬНА ОСВІТА

Проект «Дошкілля»

Мета проекту: забезпечення цілісного розвитку дитини дошкільного віку відповідно до її задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних і фізичних особливостей, культурних потреб; формування у неї моральних норм; набуття життєвого соціального досвіду

Завдання проекту:

сприяти розвитку та вдосконаленню мережі дошкільних навчальних закладів відповідно до освітніх потреб населення та демографічного прогнозування;

створити умови для всебічного розвитку дітей дошкільного віку; організувати дошкільну освіту за одним або кількома пріоритетними напрямами;

забезпечити реалізацію Базового компонента дошкільної освіти як державного стандарту;

сприяти впровадженню новітніх педагогічних технологій, модернізації форм і методів управління дошкільними навчальними закладами.

№ п/п

Заходи

Термін виконання

Відмітка про виконання

1

Продовження роботи ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» Калинівської селищної ради Броварського району Київськоїо бласті за базовою програмою для дітей старшої групи

«Впевнений Старт»

2018

 

2

Організувати консультативний пункт для батьків або осіб що їх заміняють і дітей які виховуються в умовах сім’ї

2018

 

3

Забезпечення рівних можливостей для всіх

дітей в отриманні освітніх послуг

2018

 

4

Створення умов з перших днів життя дитини для формування максимально можливої пізнавальної та соціальної компетентності

2018

 

5

Забезпечення особістнісно – орієнтованого підходу до дитини

2018

 

6

Підвищення інформаційно - комп׳ютерної

компетентності педагогів

2018

 

7

Придбати комп’ютерну техніку для всіх груп

2018

 

8

Заміна світильників з ламп розжарювання на діодні:

 

2018

 

9

Оновити меблі

2018

 

10

Охоплення дітей 5-ти річного віку дошкільною освітою

2018

 

11

Провести капітальні ремонти:

Каналізаційної системи

Електропроводки

Водопостачання

теплопостачання

2018

 

 

 

2018

 

12

Провести ремонт асфальтного покриття

2018

 

13

Придбати холодильну камеру

2018

 

14

Зробити капітальний ремонт овочесховища

2018

 

15

Зробити капітальний ремонт підвальних приміщень

2018

 

16

Провести заміну лічильника обліку тепла

2018

 

17

Забезпечити процес розрахунків батьків за харчування дітей в ДНЗ «Сонечко» у відповідності до рішень селищної ради:

 №530/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження батьківської плати за харчування у ДНЗ «Сонечко» (зі змінами та доповненнями),

№533 /24-У11 від 07.12.2017 року «Про встановлення грошової норми харчування у ДНЗ «Сонечко» (зі змінами та доповненнями),

№536 /24-У11 від 07.12.2017 року «Про звільнення учасників АТО від плати за харчування у ДНЗ «Сонечко» (зі змінами та доповненнями),

  535/24-У11 від 07.12.2017 року «Про організацію харчування у ДНЗ «Сонечко» (зі змінами та доповненнями).

 

2018

 

18

Забезпечити оплату праці працівників ДНЗ «Сонечко» у відповідності до рішень селищної ради №531 /24-У11 від 07.12.2017 року «Про встановлення надбавок до посадових окладів у ДНЗ «Сонечко» (зі змінами та доповненнями).

2018

 

19

Забезпечити матеріально-технічну базу ДНЗ «Сонечко» у відповідності до рішень селищної ради №50624-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» (зі змінами та доповненнями).

2018

 

20

Облаштувати систему охоронної сигналізації в будівлі ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»-49 500,00 грн.

2018

 

21

Забезпечити заходи із заміру опору ізоляції  в будівлі ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко»- 3 200,00 грн.

2018

 

22

Облаштувати систему пожежної сигналізації в будівлі ДНЗ (ясла-садок)«Сонечко»-126 000,00 грн.

2018

 

23

Матеріально-технічне забезпечення ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко» (придбання принтера, сканера, ксерокса)-4 700,00 грн.

2018

 

24

Створення преміального фонду (часткове) для працівників ДНЗ «Сонечко» (починаючи з 1.4.2018 року) в сумі 300 000,00 грн.

2018

 

25

Технічне обслуговування системи автоматичної пожежної сигналізації в ДНЗ «Сонечко»-6 200,00 грн.

2018

 

 

 

 

Селищний голова                                                          Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ