ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення № 514 від 07.12.17р «Про затвердження програми «Благоустрій на 2018 рік» від 09.08.2018р


УКРАЇНА

 

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення № 514/24-У11 від 07 грудня 2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій на 2018 рік»

 


            Заслухавши інформацію про внесення змін в рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік», відповідно до  Закону України «Про благоустрій населених пунктів», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін,  Калинівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.       Внести зміни в рішення № №514/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Благоустрій на 2018 рік», виклавши її додаток        №1  «Фінансове забезпечення заходів програми «Благоустрій на 2018 рік» у редакції, що додається.

2.       Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                               Булкот В.С.

 

 

смт.Калинівка

09 серпня 2018 року

№698/32-У11

 

 Додаток

до рішення Калинівської 1елищної ради

№ 514/24-У11 від 07 грудня 2018 року                                                                                                                                                                                                            (зі змінами та доповненнями)

Програма

 «Благоустрій на 2018 рік»

Програма Калинівської селищної ради «Благоустрій» (далі Програма) розроблена з врахуванням законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про благоустрій населених пунктів», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія  Програми поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою сіл та селища Калинівської селищної ради і спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою села, згідно з цією Програмою є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку  здійснює селищна рада.

Управління у сфері благоустрою здійснює виконавчий комітет Калинівської селищної ради.

Рішення сесії Калинівської селищної ради щодо благоустрою є обов’язковим для виконання розміщеними на території сіл Димитрово, Перемога, Скибин та селища Калинівка  підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов’язковому порядку на всій території населеного пункту.

До організації благоустрою та утримання територій об’єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

Відповідальність за виконання Програми покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території селищної ради.

Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об’єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних доріжок,  кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Калинівської  територіальної громади), виконуються спеціалізованими організаціями та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

         Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності територіальної громади, утримуються в належному стані їх власником, або уповноваженою власником особою.

Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об’єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради.

Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування,  прилеглої до його присадибної ділянки.

Прибирання та благоустрій прибудинкових територій проводиться  власниками або користувачами  будинків чи земельними ділянками.

 Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту

Реалізація Програми здійснюється наступним чином:

Щорічно в грудні-місяці бюджетного періоду, що передує майбутньому розробляються і затверджуються заходи з благоустрою сіл та селища на наступний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території селища.

В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов’язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об’єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

Благоустрій прибудинкових територій об’єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд  здійснюється за рахунок коштів забудовників.

Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою сіл та селища у повному обсязі несуть керівники  установ, організацій  розташованих на території селищної ради всіх форм власності .

Вимоги до впорядкування території населеного пункту

Права і обов’язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту.

 Підприємства, організації та установи мають право:

- брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку сіл та селища і заходів з благоустрою їх територій;

- вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території або призводить до її нецільового використання;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров’ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

- вносити на розгляд селищної ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою села.

Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

- утримувати в належному стані закріплені за ними  об’єкти благоустрою та прилеглі території;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

- усувати на закріплених за ними об’єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-у процесі утримання  об’єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи  щодо запобігання передчасному зносу об’єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

- відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров’ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

      Права та обов’язки громадян у сфері благоустрою населеного пункту

         Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

- користуватись об’єктами благоустрою села;

- брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

- вносити на розгляд виконавчого комітету та селищної ради пропозиції з питань благоустрою сіл та селища;

- отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території сіл та селища та внесення змін, а також роз’яснення їх змісту;

- брати участь у здійсненні заходів з благоустрою села, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об’єктів благоустрою;

- вимагати негайного виконання робіт з благоустрою села у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров’ю або майну громадян;

- звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об’єктів благоустрою.

          Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов’язані:

- утримувати в належному стані власне подвір’я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

- дотримуватись правил благоустрою території сіл та селища;

- не порушувати права і законні інтереси інших суб’єктів благоустрою села;

- проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір’я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади сіл та селища;

- своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур’яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

- складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки на купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

- споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води;

- утримувати сторожових собак на прив’язі або без прив’язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров’ю громадян;

- на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту , а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

        Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту  забороняється:

- вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

- засмічувати папером, недопалками, ганчір’ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, парки, сквери  та інші громадські місця;

- псувати газони, пошкоджувати і самовільно вирубувати зелені насадження;

- порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об’єкти благоустрою;

- випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

-вивішувати об’яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

-мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах  водойм;

- здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

- порушувати тишу на вулицях, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

- порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб’єктів благоустрою населеного пункту.

Організація утримання зелених насаджень на території населених пунктів

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населених пунктів під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об’єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об’єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду – за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з «Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах сіл та селища є:

- на об’єктах комунальної власності – селищна рада.

- на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

- на приватних садибах і прилеглих ділянках – їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров’ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території сіл та селища здійснюються тільки за умови погодження з виконавчим комітетом Калинівської селищної ради.

Охорона зелених насаджень є громадським обов’язком кожного жителя. Усі громадяни повинні підтримувати чистоту, порядок, проявляти бережливе відношення до зелених насаджень.

             Організація санітарного очищення території сіл та селища

Загальним санітарним днем на території Калинівської селищної ради встановлюється кожний четвер тижня.

Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території сіл та селища Калинівської селищної ради  покладається на  керівників  підприємств, установ  всіх форм власності, які розташовані на території Калинівської селищної ради та жителів.

Фінансування заходів з благоустрою

Фінансування заходів з благоустрою території сіл та селища Калинівської селищної ради, утримання та ремонт об’єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об’єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних та фізичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об’єктів благоустрою

На об’єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

- виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;

- пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;

- вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;

- складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;

- самовільно встановлювати об’єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;

- встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;

- випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;

- розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;

- кидати сміття, папір, тару на вулицях, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;

- захаращувати придорожні території матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;

- наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;

- самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

Контроль за дотриманням правил благоустрою території сіл та селища Калинівської селищної ради

Контроль у сфері благоустрою територій населених пунктів Калинівської селищної ради здійснюють Калинівська селищна рада та її виконавчий комітет шляхом:

- проведення перевірок територій;

- розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

- участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Калинівської селищної ради;

-складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населених пунктів і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

-подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою.

Відповідальність за порушення правил благоустрою

До відповідальності за порушення правил благоустрою, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

- порушенні правил благоустрою (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об’єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

- самовільному зайнятті території (частини території) об’єкта благоустрою села;

- пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів благоустрою населеного пункту.

 

 

 

Селищний голова                                                                           Булкот В.С. 

                                                                 

 Додаток №1

                                                                                                                                                 до програми «Благоустрій на 2018 рік»

рішення № 514 /24-У11

 від 07.12.2017 року                                                                                                                                                                  (зі змінами та доповненнями)

                    

Фінансове забезпечення заходів

програми «Благоустрій на 2018 рік»

 

 

-фінансування громадських робіт спільно з фондом зайнятості-              12 200,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

 

 

- придбання огорожі (в т.ч. кованої)-                                                        199 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

- придбання урн-                                                                                            10 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-прибирання сміття на території парку загального користування-         199 000,0 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

- прибир снігу і обробка доріг протиожеледними засобами               332 700,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-ремонт та технічне обслуговування електромереж зовнішнього освітлення –                                      

                                                                                                                      199 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

- здійснення технічного нагляду за ремонтом мереж зовн освітлення-   4 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

- ущільнення (грейдерування грунту, доріг) -                                            50 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-озеленення загальних місць користування -                                           100 000,00 грн.

 Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

- придбання електричної енергії для зовнішнього освітлення вулиць-   93 700,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання і облаштування обладнання для дитячих майданчиків – 1 054 200,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт мережі зовнішнього (вуличного) освітлення                                                 по вулиці Північна в смт. Калинівка–                                                       181 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт мережі зовнішнього (вуличного)  освітлення                                                   по вулиці Миру в смт. Калинівка –                                                           278 700,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт мережі зовнішнього (вуличного)  освітлення                                                  по вулиці Дачна в с. Скибин –                                                                     39 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-придбання снігоприбиральної машини –                                                 55 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-оплата електричної енергії для забезпечення вуличного (зовнішнього) освітлення територій загального користування в межах Калинівської селищної ради-232 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

-прибирання територій загального користування в межах Калинівської селищної ради                            

                                                                                                                            11 900,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-капітальний ремонт мереж зовнішнього освітлення по вулицям Тітова, Гагаріна, Садова, Антоненко в смт. Калинівка Броварського району Київської області-299 900,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-заміна лічильників обліку електроенергії-                                                14 300,00 грн.

                                                                                     Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

-оренда техніки з оператором -                                                                    10 000,00 грн.

                                                                                     Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

-придбання системи вуличного відео спостереження-                       199 000,00 грн.

                                                                                       Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-роботи по об,єкту «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вулиці Київська (непарна сторона) с.Скибин Калинівської селищної ради Броварського району Київської області»-                                                                                     237 700,00 грн.

                                                                                                Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

        

-здійснення технічного нагляду за роботами по об,єкту: «Капітальний ремонт мережі зовнішнього освітлення по вулиці Київська (непарна сторона) с.Скибин Калинівської селищної ради Броварського району Київської області» -                          4 200,00 грн.                    

                                                                                      

                                                                          Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

        

-здійснення технічного нагляду по роботам з капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення-                                                                                                    10 900,00 грн.

                                                                                      Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-кронування дерев-                                                                               126 600,00 грн.

                                                                                        Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 
-послуги по догляду за рослинами і газоном в Калинівському селищному сквері-17 100,00 грн.

                                                                                        Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-послуги з косіння трави на території Калинівської селищної ради загального користування-199 900,00 грн.,

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-відсипка, ущільнення, укочування грунту в с. Скибин в районі вулиці Дачна-120 000,00 грн.,

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

-здійснення технічного нагляду за роботами з капітального ремонту дитячих майданчиків №3, №9, №5 в смт. Калинівка-12 800,00 грн.,

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

РАЗОМ по програмі:  3 898 400,00 грн грн. (три мільони вісімсот дев,яносто вісім тисяч чотириста грн. 00 коп.).

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ