ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення №518 від 07.12.17р«Про затвердження програми«Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб.."від 09.08.18


УКРАЇНА

 

 

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

   Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення №518/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Калинівської селищної ради на 2018 рік»

 

 

Керуючись п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою професійного зростання кадрового потенціалу шляхом удосконалення системи навчання, урізноманітнення форм  і методів навчання та підвищення кваліфікації працівників сфери управління, враховуючи позитивні висновки  та рекомендації постійних комісій селищної ради з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін, з питань освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту, охорони здоров’я,  селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни в рішення №518/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевої ради на 2018 рік», та затвердити її в редакції, що (додається).

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну  комісію селищної ради з питань освіти, культури, в справах сімї, молоді та спорту, охорони здоровя та соціального захисту.

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Булкот В.С.

 

смт.Калинівка

09 серпня 2018 року

№ 706/32-У11

 

          

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення Калинівської селищної  ради

від 07.12.2017 року № 518/24-VІ1

(зі змінами та доповненнями)

 

ПРОГРАМА

«Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Калинівської селищної  ради                    на 2018 рік»

 

Динамічні зміни в усіх сферах суспільного життя країни, в цілому, та району, зокрема, інтенсивний розвиток засад громадського суспільства, європейської інтеграції України, децентралізації державного управління виникнення нових викликів і загроз самому існуванню держави вимагають нових, нестандартних рішень, а отже професіоналізму, патріотизму і компетентності виборних і посадових осіб місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Програма навчання, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації  органів місцевого самоврядування,  депутатів Калинівської селищної ради (надалі – Програма), та заходи на її виконання визначають  цілі та завдання щодо професійного зростання кадрового потенціалу шляхом удосконалення системи навчання, урізноманітнення форм і методів навчання  та підвищення кваліфікації працівників сфери управління селищної ради.

Програма, ґрунтується на основних положеннях Конституції України, Законах України  "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про статус депутатів місцевих рад", "Про службу в органах місцевого самоврядування», відповідних Указах Президента України, та інших нормативно-правових актах.

В процесі виконання Програми необхідно вирішити проблеми:

·        формування змісту навчання та організації навчального процесу на основі впровадження інноваційних навчальних планів і програм;

·        формування розгалуженої мережі сучасних телекомунікаційних систем інформації для здійснення дистанційного навчання;

·        залучення науково-педагогічного персоналу,  наукового потенціалу вищої школи академічної науки до підготовки для підготовки до професійної діяльності у сфері місцевого самоврядування;

·        професійна підготовка талановитої молоді для роботи в органах місцевого самоврядування;

·        визнання професійного навчання найголовнішим пріоритетом у діяльності посадових осіб місцевого самоврядування, керівників бюджетних установ, закладів та організацій, депутатів місцевої ради.

Програма передбачає підготовку посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевої ради для формування :

·        стратегічного мислення та якостей, необхідних для прийняття та реалізації управлінських рішень;

·        здатності запроваджувати цінності демократичної, правової, соціальної держави та громадянського суспільства, реалізації прав і свобод громадян;

·        професійні уміння і навички, що ґрунтуються на сучасних знаннях, аналітичних здібностях, майстерності застосування засобів і методів управлінської науки.

 

І. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Основними завданнями Програми є:

·        створення ефективної системи організації навчання підготовки та перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів місцевої ради;

·        формування системи правової освіти населення;

·        максимальне залучення інноваційних управлінських технологій у  практику діяльності органу місцевого самоврядування;

·        залучення провідних наукових розробок у сфері державного управління;

·        вирішення проблем ресурсного забезпечення для якісного і своєчасного забезпечення виконання Програми;

·        застосування сучасних технологій реалізації змісту навчання на основі його диференціації та індивідуалізації.

Програма має упроваджуватись на основі вдосконаленої нормативно-правової бази, функціонування загально-національної системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та інших керівних працівників.

У процесі реалізації Програми має вирішуватись завдання щодо залучення до інститутів державного управління кадрів з числа молоді з креативним мисленням, формування з їх числа творчих груп по розробці ефективних управлінських рішень.

Програма передбачає також вирішення питання створення сучасної системи телекомунікаційного забезпечення навчання.

 

ІІ. ФОРМА НАВЧАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ:

 

Реалізація Програми буде здійснюватися :

I. На базі комунального закладу «Центр муніципального управління та розвитку місцевого самоврядування» Броварської районної ради шляхом проведення:

·        тематичних семінарів;

·        інтенсивних тренінг-курсів;

·        виїзних семінарів по вивченню досвіду роботи у  сільських радах району та інших районів Київської області та України;

·        науково-практичних конференцій;

·        круглих столів;

·        вивчення  досвіду роботи органів виконавчої влади та місцевого самоврядування в Україні і за кордоном.

II. На базі Центру підвищення кваліфікації державних службовців і керівників державних підприємств, установ та організацій при Київській облдержадміністрації.

III. На базі Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії державного управління при Президентові України.

IV. Шляхом направлення на навчання до Національної академії державного управління при Президентові України.

V. Шляхом направлення на навчання осіб, зарахованих до кадрового резерву до магістратури державного управління при вищих навчальних закладах.

VI. Шляхом направлення талановитої та обдарованої молоді на навчання до Академії муніципального управління.

III. КАТЕГОРІЯ СЛУХАЧІВ

Селищний голова;

Секретар ради;

Керуюча справами виконавчого комітету;

Посадовці та службові особи місцевого самоврядування;

Депутати селищної ради;

Керівники громадських формувань;

Лідери  молодіжних організацій та органів учнівського самоврядування;

Кадровий резерв.

IV. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАММОЮ

Дана Програма є складовою частиною програми  соціально-економічного, культурного і духовного розвитку громади.

Управління Програмою здійснюють Калинівська селищна рада, Броварська районна державна адміністрація та Броварська районна рада, які забезпечують реалізацію заходів на виконання Програми.

V. РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ

Основним джерелом фінансування Програми є кошти місцевого бюджету, передбачені для цієї мети, та інші кошти не заборонені законодавством.

Планування  навчання здійснюється з урахуванням прогнозних потреб у кадровому забезпеченні. Фінансове забезпечення має включати видатки на відшкодування витрат пов’язаних з відрядженнями працівників для підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації.

 Навчально-методичне забезпечення навчального процесу має здійснюватись шляхом упровадження сучасних інформаційних технологій. Важливою умовою реалізації змісту навчання є наукове супроводження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів та службовців.

 

Селищний голова                                          Булкот В.С.

 

Додаток №1

                                                                                                                                                 до програми «Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Калинівської селищної  ради на 2018 рік»                                                    рішення № 518 /24-У11  від 07.12.2017 року                                                                                                                                                                  (зі змінами та доповненнями)

                    

Фінансове забезпечення   заходів програми «Навчання, підготовка та підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування, депутатів Калинівської селищної  ради на 2018 рік»

 

 

-сплата членських внесків КРВ АМУ-                                              32 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету                                                                                          Відповідальний виконавець                                                                                                  виконком селищної ради

 

 

 

РАЗОМ по програмі: 32 000,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Селищний голова                                                                      Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                           

 

                                                                         

 

         

 

 

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ