ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення №516 від 07.12.17р«Про затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність на 2018р" від 09.08.2018р


УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬОКЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення №516/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність  на території Калинівської селищної ради на 2018 рік»

 

З метою забезпечення індивідуальними газовими котлами соціально незахищених верств населення Калинівської селищної ради для облаштування ними індивідуального газового опалення, відповідно до пункту 22 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2010 № 243 «Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності», розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.07.2006 № 436-р «Про затвердження плану заходів на 2006-2030 роки щодо реалізації Енергетичної стратегії України», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.Внести зміни в рішення №516/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження програми «Енергозбереження та енергоефективність на території Калинівської селищної ради на 2018 рік», та викласти її у редакції, що додається.

 

2.Затвердити Порядок придбання газових котлів для незахищених верств населення Калинівської селищної ради, згідно додатку 2.

 

3.Затвердити асигнування із місцевого бюджету на придбання газових котлів для незахищених верств населення.

  

4.  Відповідальність за виконання покласти на  постійну комісію селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                         Булкот В.С.

 

смт.Калинівка

09 серпня 2018 року

№ 705/32 –У11       

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                          рішенням сесії №516 /24-У11            

                                                                                                                 від 07.12. 2017 р.

(зі змінами та доповненнями)

 

 

 

ПРОГРАМА

«Енергозбереження та енергоефективність на території Калинівської селищної ради на 2018 рік»

І. Загальні положення

 

 Енергетичні ресурси.

Основні завдання Програми: підвищення енергоефективності, соціально-економічний розвиток, зменшення видатків на енергоносії в бюджетній та житловій сферах, зменшення енергетичної складової в продукції промислових підприємств.

Фактор енергозбереження у сучасних умовах є одним із визначальних для енергетичної стратегії України і нашого селища зокрема. Від його рівня залежать ефективне функціонування національної економіки та соціально-економічний розвиток селища.

Для економіки селища, особливо гострою є проблема ефективного використання енергоресурсів.

Проблеми неефективного використання енергоресурсів є в усіх секторах економіки селища і, в першу чергу, у виробництві, транспортуванні та споживанні теплоенергії. Це призводить до збільшення витрат енергоресурсів, до зниження видатків місцевого бюджету на оплату праці і соціальні виплати, зменшення обсягів власних обігових коштів, ускладнення інвестування в модернізацію виробничих фондів і технологій, низки інших негативних факторів.

Системи централізованого водопостачання та водовідведення характеризуються високою енергозатратністю, значними втратами води, моральною та фізичною зношеністю обладнання.

Стрімке зростання вартості енергоносіїв гостро ставить проблему вирішення питання раціонального та ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів.

На сучасному етапі соціально-економічного розвитку України, у тому числі і нашого селища, зниження енергоємності є одним з головних завдань у забезпеченні енергетичної незалежності держави та підвищенні рівня її енергетичної безпеки.

 

Шляхи розв’язання проблеми:

Проблема, на вирішення якої спрямована Програма, розв’язується завдяки реалізації організаційних, технічних, технологічних заходів.

Заходи організаційного характеру передбачають організаційне, нормативно-правове та фінансове забезпечення, створення і діяльність відповідних структур для досягнення мети Програми.

Заходи технічного (технологічного) характеру передбачають модернізацію, або заміну наявного енергоємного обладнання, запровадження новітніх енергоефективних та енергозберігаючих технологій, зниження енергоємності виробництва одиниці продукції, виконання робіт, надання послуг, зменшення втрат, економію бюджетних коштів.

 

ІІ. Мета Програми

Метою Програми є:

- зменшення кошторисних видатків, пов’язаних із енергетичним забезпеченням об’єктів, установ, закладів бюджетної сфери та житлово-комунального господарства селища, а також сприяння сталому соціально-економічному розвитку на період до 2019 року шляхом підвищення ефективності використання та скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів (ПЕР) в бюджетній сфері, житловому фонді, на комунальних та промислових підприємствах селища;

-         скорочення рівня невиробничих втрат паливно-енергетичних ресурсів та води;

-         оптимізація паливно-енергетичного балансу селища;

 

ІІІ. Основні напрямки впровадження енергоефективності

 

-  модернізація діючих котелень, підвищення ефективності діючих систем

теплопостачання;

-  переведення котелень на альтернативні види палива;

-  для збереження теплової енергії здійснюватимуться заходи по утепленню входів та тепломереж, проводитиметься робота по ремонту та заміні трубопроводів теплопостачання;

-  подальше встановлення приладів обліку теплової, електричної енергії та води;

-  проведення енергетичного аудиту будівель;

-  утеплення фасадів;

-  теплоізоляція дахів;

-  заміна вікон на енергозберігаючі склопакети;

-  державна повірка приладів обліку теплової енергії;

-  заміна традиційних освітлювальних приладів на сучасні енергоефективні джерела світла;

-  влаштування шатрової покрівлі з металочерепиці;

-  заміна ламп розжарювання на енергозберігаючі;

-   заміна трансформаторів;

- економія та скорочення витрат теплової енергії;

- утеплення фасадів житлових будинків за новітніми технологіями;

- встановлення будинкових лічильників на системах опалення та водопостачання;

- ремонт та заміна вхідних дверей будинків, утеплення та ущільнення вікон, дверей, сходових кліток до початку опалювального сезону;

- відновлення теплоізоляції внутрішньобудинкових трубопроводів;

- впровадження енергозберігаючих систем електроосвітлення на сходових клітках та місцях загального користування;

- усунення нераціональних витоків із систем водопостачання;

-сприяння мешканцям у встановленні лічильників холодного водопостачання,

-сприяння мешканцям у придбанні індивідуальних газових котлів.

В умовах стрімкого зростання цін на всі види енергоносіїв, заходи з енергозбереження на підприємствах селища впроваджуються за власний рахунок та в основному направлені на створення передумов подальшого зниження енергоспоживання підприємств та енергоємності продукції, що виробляється, послуг та, як наслідок – на зменшення екологічного навантаження на навколишнє середовище.

 

ІV. Нормативно-правове забезпечення реалізації Програми

 

Реалізація завдань та заходів Програми буде здійснюватися у відповідності з чинним законодавством України у сфері енергоспоживання, енергоефективності, використання альтернативних видів палива та інших нормативно-правових актів.

При реалізації та моніторингу Програми будуть дотримані вимоги актів Президента України та Кабінету Міністрів України, відповідних центральних органів виконавчої влади.

 

V.Обсяги та джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів, коштів підприємств, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.

При використанні коштів державного, місцевих бюджетів та коштів державних підприємств, закупівля товарів, робіт та послуг здійснюватиметься згідно з вимогами чинного законодавства України про закупівлю товарів, робіт та послуг, з урахуванням прийнятих рішень Кабінету Міністрів України, якими встановлюються стимули та заохочення для впровадження інноваційних енергоефективних та енергозберігаючих технологій, засобів та обладнання.

Обсяг бюджетних коштів, який спрямовується з місцевих бюджетів на реалізацію заходів, передбачених Програмою, визначається рішенням місцевих рад про бюджет на відповідний рік, з урахуванням наявного фінансового ресурсу.

 

VІ. Очікувані результати виконання Програми

 

Реалізація Програми має важливе соціально-економічне та екологічне значення. Економічна значимість Програми обумовлена можливістю в умовах дефіциту паливно-енергетичних ресурсів частково задовольнити потребу в них за рахунок впровадження заходів з ефективного використання енергетичних ресурсів при значно менших витратах.

Виконання заходів Програми надасть суттєвий позитивний соціальний ефект, створить умови для покращення економічних показників діяльності у даних галузях, збільшить надійність їх енергозабезпечення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                           Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток №1

                                                                                                                                                 до  програми «Енергозбереження

на 2018 рік»

рішення № 516 /24-У11

 від 07.12.2017 року                                                                                                                                                                  (зі змінами та доповненнями)

                    

Фінансове забезпечення заходів програми «Енергозбереження та енергоефективність на території Калинівської селищної ради на 2018 рік»

 

 

 

- покриття часткової потреби із придбання газових котлів для забезпечення індивідуальними газовими котлами соціально незахищених верств населення Калинівської селищної ради -30 000,00 грн.

Кошти місцевого бюджету

Відповідальний виконавець

виконком селищної ради

 

 

 

                                                                                                                                                                                   РАЗОМ по програмі: 30 000,00 грн.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

Селищний голова                                                                      Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    Додаток №2

                                                                                   до  програми «Енергозбереження

                                                                                                                      на 2018 рік»

                                                                рішення № 516 /24-У11 від 07.12.2017 року                                                                                                                                                                         

                                                                  (зі змінами та доповненнями)

 

 

 

Порядок   придбання газових котлів, для незахищених верств населення Калинівської селищної ради

 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації безкоштовного придбання газових котлів, для незахищених верств населення Калинівської селищної ради, проживаючих в багатоквартирних житлових будинках.

2.Цим Порядком визначено встановлення газового котла, потужність якого розраховується відповідно до площі проживання заявника.

3.Для безкоштовного придбання газового котла власник квартири звертається з письмовою заявою до виконавчого комітету Калинівської селищної ради.

До заяви додаються:

- копія паспорта (1,2,10,11 ст.);

- копія довідки про реєстраційний номера облікової картки платника податків фізичних осіб;

-копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно (квартиру).

4. Комісія в складі депутата селищної ради спільно із спеціалістом виконавчого комітету селищної ради, уповноваженим з питань соціального захисту населення при надходженні заяви протягом 10-ти календарних днів вживає заходи, щодо обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника та складання відповідного акта.

 Комісія передає акт обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника до виконавчого комітету селищної ради.

5. Виконавчий комітет селищної ради  після розгляду заяви та отримання акту обстеження матеріально-побутових умов проживання заявника подає її разом з відповідним переліком документів на розгляд сесії Калинівської селищної ради.

7.На підставі позитивного рішення Калинівської селищної ради здійснюється придбання котла, складається акт приймання-передачі котла заявнику.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                         Булкот В.С.

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ