ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про внесення змін в рішення №512 від 07.12.17р«Про затвердження програми «Інформаційне забезпечення населення Калинівської с/ради" від 09.08.2018р


УКРАЇНА

 

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про внесення змін в рішення №512/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження  програми «Інформаційне забезпечення населення Калинівської селищної ради  на 2018 рік»

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та з метою реалізації державної політики в сфері інформатизації населення, враховуючи думку, пропозиції депутатів, членів постійної комісії селищної ради з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін,  селищна рада

 

 

  ВИРІШИЛА :

 

1.  Внести зміни в рішення №512/24-У11 від 07.12.2017 року «Про затвердження  програми «Інформаційне забезпечення населення Калинівської селищної ради  на 2018 рік», виклавши її в редакції, що додається (програма додається).

 

2.           Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                     В.С. Булкот

 

смт.Калинівка

09 серпня 2018 року

№ 701/32-У11

 

 

 

 

 

 

Затверджено

рішенням від 07.12.2017 року. №512/24-У11

(зі змінами та доповненнями)

 

Програма

«Інформаційне забезпечення населення Калинівської селищної ради

на 2018 рік»

 

І. Загальні положення

 

  Програма інформаційного забезпечення населення Калинівської селищної ради на 2018 рік (далі Програма) розроблена на виконання Законів України  «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про місцеве самоврядування в Україні», Указів Президента України від 09.12.2000 р. № 1323/2000 «Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні» та від 01.08.2002 р. № 683/2002 «Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади».

Програма спрямована на реалізацію державної політики у сфері інформації з метою забезпечення доступу громадян до інформації, повнішого задоволення потреб населення в інформаційній та видавничій продукції, всебічного висвітлення діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, життєдіяльності територіальної громади Калинівської селищної ради.

Основний суб’єкт діяльності в сфері інформаційного простору Калинівської селищної ради —   газета «Калиновський вісник». Цей засіб інформації потребує фінансової підтримки, оскільки, виконуючи специфічну функцію громадсько-політичного ЗМІ, має обмежені можливості для самоокупної діяльності і високу собівартість інформаційних продуктів.

 

ІІ. Мета та основні завдання

 

Головною метою Програми є створення сприятливого клімату в сфері інформаційного простору, забезпечення належних умов для реалізації  конституційних прав громадян на  отримання інформації.

Програма передбачає комплексне вирішення через інформаційне забезпечення населення з питань вирішення соціальних, економічних, демографічних, екологічних проблем сіл Квітневе, Перемога, Скибин та селища Калинівка, підвищення ролі особистості в громадсько-політичному житті, духовне збагачення громадян.

 

 

 

 

Основними завданнями Програми є:

 

— інформаційне забезпечення населення з усіх сфер життя держави, регіону, громади;

— донесення до жителів об’єктивної інформації про діяльність виконавчого комітету Калинівської селищної ради;

— належний інформаційний супровід районних, селищних, сільських заходів, подій, пам’ятних дат і т.д.;

— інформування про діяльність районних служб, підприємств, установ і організацій, життєдіяльність громади;

— поширення серед земляків пізнавальної, виховної інформації, а також інформації про споживчий ринок району тощо.

 

ІІІ. Фінансове забезпечення

 

Фінансування Програми здійснюється в межах асигнувань, передбачених у  селищному бюджеті та  за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Кошти, виділені місцевого бюджету на видання «інформаційного вісника «Калиновський вісник» використовуються згідно з кодом функціональної класифікації 250404 «Інші видатки», кодом економічної класифікації видатків 2240 «Оплата послуг (крім комунальних).

 

Методи, які пропонується для виконання Програми

 

Фінансування у

2018 році

(грн.)

 

Видання інформаційного вісника селищної ради «Калинівський вісник»

 

82 600,00

 

IV. Виконавці Програми

 

Виконавцями Програми є виконавчий комітет Калинівської селищної ради.

 

V. Заходи з виконання Програми

 

1. Передбачати в  селищному бюджеті кошти для видання інформаційного вісника селищної ради «Калинівський вісник».

       2018 рік                                       Виконавчий комітет

 

2. Сприяти процесу укладання угод на висвітлення діяльності виконавчого комітету Калинівської селищної ради   згідно Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

2018 рік                                      Виконавчий комітет

 

3. Збільшення  обсягу видання, запровадження додаткових кольорів при друку, удосконалення верстки.

 2018 рік                                  Виконавчий комітет

 

4. Розширення географії публікацій газети, збільшення матеріалів з сіл Квітневе, Перемога, Скибин.

2018 рік                                   Виконавчий комітет

 

5. Ширше освоєння мережі Інтернет, удосконалення власного веб-сайту.

 2018 рік                                  Виконавчий комітет

 

6. Популяризація історії та здобутків Калинівської селищної громади; відкриття нових рубрик по патріотичному, духовному, естетичному вихованню мешканців, по утвердженню здорового способу життя.

2018 рік                                   Виконавчий комітет

 

7. Виготовлення буклетів, проспектів, афіш, іншої поліграфічної продукції  з метою популяризації досягнень територіальної громади, залучення  інвестицій та реалізація інвестиційних проектів, пропаганди кращого досвіду роботи підприємств, установ, організацій.

2018 рік                                   Виконавчий комітет

 

VI. Очікувані результати виконання Програми

 

Виконання Програми дасть можливість:

 

— забезпечити належну морально-психологічну атмосферу через отримання жителями своєчасної, повної і всебічної інформації про життя держави, регіону, територіальної громади;

— сприяти  тісній співпраці виконавчого комітету селищної ради з територіальною громадою, населенням;

— реалізації конституційних прав і свобод громадян в сфері інформаційної політики держави  через всебічне вираження їхніх думок та поглядів ;

  ефективно впливатиме на патріотичне, духовне, естетичне виховання громадян, зокрема молоді.

 

Також виконання Програми дозволить:

 

 

 

 

  наростити обсяг випуску інформаційного вісника «Калинівський вісник;

— забезпечити доступ до інформації ширших верств населення,  шляхом розповсюдження безоплатної газети;

— вдосконалювати поліграфічний дизайн друкованого видання;  нарощувати об’єм газети;

— підвищити оперативність доступу населення до інформації, розширити коло користувачів нею.

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                 Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ