ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про оплату праці та преміювання працівників Калинівської селищної ради


Калинівська селищна рада

Броварського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«Про затвердження Положення

про оплату праці та преміювання працівників

Калинівської селищної ради»

    

З метою матеріального заохочення працівників виконавчого комітету Калинівської селищної ради за ініціативу та активність в реалізації покладених на них завдань, підвищення виконавчої дисципліни, у відповідності до Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні»,

селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

            1. Затвердити Положення про оплату праці та преміювання працівників Калинівської селищної ради (додається).

         2.Бухгалтерському відділу розміри премій нараховувати у відповідності до цього Положення, рішень сесій селищної ради та розпоряджень селищного голови.

         4.Положення про оплату праці та преміювання працівників Калинівської селищної ради, затверджене виконавчим комітетом селищної ради  26.12.2011 року вважати таким, що втратило чинність.

 

 

 

Секретар                                                                                     Правдивець Б.П.

 

смт.Калинівка

21 лютого 2013 року

№474/23-У1

 

 

 

 

 

\

Додаток

до рішення сесії

Калинівської селищної ради

                                                                                          від 21 лютого 2013 року №474

 

ПОЛОЖЕННЯ

про оплату праці  та преміювання працівників

Калинівської селищної ради

 

1. Загальні положення.

 

         1.1. Положення про оплату праці та матеріальне забезпечення працівників виконавчого комітету Калинівської селищної ради (далі – Положення) розроблене відповідно до Закону України «Про оплату праці», «Про службу в органах місцевого самоврядування», постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», постанови Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 року № 212 «Про затвердження Порядку видачі грошової винагороди державним службовцям за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання обов’язків» із змінами та доповненнями,  колективного договору з метою вдосконалення умов оплати праці та матеріального забезпечення працівників Калинівської селищної ради (далі – працівників).

         1.2. Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів роботи працівників  Калинівської селищної ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні результати роботи.

         1.3. Фонд оплати праці формується відповідно до кошторису видатків, затвердженого згідно з бюджетом Калинівської селищної ради на поточний рік.

         1.4. Фонд оплати праці є соціально захищеною статтею видатків бюджету.

         1.5. Умови оплати праці та преміювання селищного голови  визначаються сесією Калинівської селищної ради та цим Положенням,  умови оплати праці спеціалістів та службовців встановлюються  розпорядженням селищного голови відповідно до цього Положення.

 

2. Порядок встановлення посадових окладів.

 

         2.1. Заробітна плата працівників складається з посадового (місячного) окладу, премії та різного виду надбавок і доплат, передбачених чинним законодавством та цим Положенням.

         2.2. Посадові (місячні) оклади працівників встановлюються в розмірі граничної межі посадового (місячного) окладу, визначеного чинним законодавством для даної категорії працівників.

         2.3. Посадовий (місячний) оклад працівників не може бути нижчий законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати. У разі, коли посадовий (місячний) оклад працівників нижчий законодавчо встановленого розміру мінімальної заробітної плати, проводиться доплата до її рівня.

 

3. Порядок застосування надбавок і доплат до посадових окладів.

 

         3.1. Розпорядженням селищного голови працівникам можуть встановлюватися           надбавки, а саме:

         3.1.1. Надбавка за високі досягнення у праці або виконання особливо важливої    роботи у розмірі до 50 (п’ятдесят) відсотків посадового окладу.

         3.1.2. Надбавка за вислугу років встановлюється посадовим особам, з урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу служби в органах місцевого самоврядування , який обчислюється відповідно до постанови КМУ від 3 травня 1994 року №283,  у розмірах:

- понад 3 роки – 10 (десять) відсотків посадового окладу;

- понад 5 років – 15 (п'ятнадцять) відсотків посадового окладу;

- понад 10 років – 20 (двадцять) відсотків посадового окладу;

- понад 15 років – 25 (двадцять п’ять) відсотків посадового окладу;

- понад 20 років – 30 (тридцять) відсотків посадового окладу;

- понад 25 років – 40 (сорок)  відсотків посадового окладу.

         3.2. Розпорядженням селищного голови працівникам можуть встановлюватися різного виду доплати за рахунок економії фонду оплати праці, а саме:

         3.2.1. Доплата за виконання обов’язків тимчасово відсутніх (у разі відсутності внаслідок тимчасової непрацездатності, перебування у щорічній відпустці, перебування у відпустці без збереження заробітної плати, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку чи у відпустці без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку);

        

4. Порядок преміювання.

 

         4.1. Преміювання працівників здійснюється за розпорядженням селищного голови  щомісяця за сумлінне і якісне виконання обов’язків, виявлену професійну майстерність, наполегливість, ініціативу, високу виконавчу та трудову дисципліну в межах річного фонду преміювання та економії фонду заробітної плати.

         4.2. Преміювання працівників здійснюється за розпорядженням селищного голови з нагоди державних і національних свят; свят, встановлених Указом Президента України, професійних свят; ювілейних дат і за багаторічну, бездоганну роботу, за виконання особливо важливих завдань  у межах річного фонду преміювання та економії фонду заробітної плати.

         4.3. Виплата премій з нагоди державних і національних свят; свят, встановлених Указом Президента України, професійних свят; ювілейних дат і за багаторічну, бездоганну роботу, за виконання особливо важливих завдань  здійснюється за рахунок річного фонду преміювання та економії фонду заробітної плати, який залишається після виплати щомісячних премій.

4.4.Преміювання с/голови здійснюється за результатами роботи за поточний місяць.

4.5.Річний фонд преміювання затверджується кошторисом, помісячним планом асигнувань, розрахунками за кожною посадою, передбаченою штатним розписом. Необхідність зміни розмірів преміювання у бік збільшення чи зменшення, виплати премій до професійних та державних свят затверджуються довідками про зміни до кошторису, плану асигнувань, розрахунками за кожною посадою, передбаченою штатним розписом.

 

5. Порядок виплати грошової винагороди за сумлінну безперервну працю та зразкове виконання трудових обов’язків.

 

         5.1. Посадовим особам, які пропрацювали безперервно на посадах в органах місцевого самоврядування не менше ніж 10 років, за розпорядженням селищного голови,  може бути видано грошову винагороду за сумлінну безперервну працю та зразкове виконання трудових обов’язків.

          5.2. Грошова винагорода видається у наступних розмірах:

- від 10 до 15 років роботи – одна середньомісячна заробітна плата;

- від 15 до 20 років роботи – дві середньомісячні заробітні плати;

- від 20 до 25 років роботи – три середньомісячні заробітні плати;

- від 25 до 30 років роботи – чотири середньомісячні заробітні плати;

- від 30 років і більше – п’ять середньомісячних заробітних плат.

 

6. Порядок виплати одноразової грошової допомоги 
при виході на пенсію.

 

         6.1. Посадовим особам, у разі звільнення з роботи в органах місцевого самоврядування у зв’язку із виходом на пенсію, за розпорядженням селищного голови  виплачується одноразова грошова допомога в розмірі 10 (десять) місячних посадових окладів за умови, що їх стаж служби в органах місцевого самоврядування при виході на пенсію становить не менше 10 років та за наявності загального трудового стажу для чоловіків не менше 25 років, для жінок - не менше 20 років.

        

7. Порядок надання матеріальної допомоги.

 

         7.1. Працівникам селищної ради при використанні щорічної відпустки, за розпорядженням селищного голови надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

         7.2. Працівникам селищної ради за розпорядженням селищного голови  може бути надано матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.

        

8. Прикінцеві положення.

 

         8.1. Дане Положення є основою для прийняття та розроблення інших розпорядчих актів селищної ради, які стосуються питань оплати праці та матеріального забезпечення працівників.

 

 

 

 

Керуюча справами виконкому                                                         Жмакіна В.П.

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ