ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про затвердження форми адмін. протоколу та надання повноважень уповноваженим особам, щодо складання адмін. протоколів за порушення ст. 197 КУпАП


УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Виконавчий комітет

                                                                        Р І Ш Е Н Н Я

від   27 травня  2016 року                                                                №51

 

Про затвердження форми адміністративного протоколу та надання повноважень уповноваженим особам, щодо складання адміністративних

протоколів за порушення ст. 197 КУпАП.

 

 

 

З метою забезпечення роботи органу реєстрації Калинівської селищної ради Броварського району Київської області та керуючись ст. 213, 255-256, 258 Кодексу України про адміністративні правопорушення, ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконком Калинівської селищної ради

 

   ВИРІШИВ :

 

1. Затвердити форму адміністративного протоколу, що складається за вчинення правопорушень, передбачених ст. 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення (додається).

2. Надати повноваження складання протоколів  про адміністративні правопорушення спеціалісту І категорії уповноваженої з реєстрації громадян Калинівської селищної ради Мокосій Наталії Володимирівні.

3. Уповноважити голову виконавчого комітету Калинівської селищної ради Булкота В.С. виносити постанови про адміністративні правопорушення передбачені статтями 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                        В.С.Булкот

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ № _____

про адміністративне правопорушення

 

"___" ___________ 2016 року                                                      смт. Калинівка

Броварського району

Київської області

 

Я,________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи)

 

керуючись статтями 197, 219 Кодексу України про адміністративні правопорушення, склала цей протокол про те, що «__» _________ 2016 року о ___:___ до виконавчого комітету Калинівської селищної ради
Броварського району Київської області звернулася громадянка _______________________________________________ із заявою та доданими
до неї документами, щодо реєстрації її місця проживання
за адресою:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

У відповідності до ст. 33 Конституції України кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

 

Згідно ч. 1 ст. 13 Загальної декларації прав людини прийнятої Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 10 грудня 1948 року, кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання в межах будь - якої держави підписанта.

 

Відповідно до ч. 1 ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом тридцяти календарних днів після зняття з реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє місце проживання. Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання особою документів. Реєстрація місця проживання за заявою особи може бути здійснена органом реєстрації з одночасним зняттям з попереднього місця проживання. Однак, як вбачається із поданих документів громадянкою________________________________________________, а саме паспорта громадянина України серія ___ _________ виданого ___.___._____ Броварським РВГУ МВС України в Київській області та талона зняття з реєстрації місця проживання, остання була знята з реєстрації ___.___._____, але до органу реєстрації не зверталася (___ місяців), тобто більше відведених законом трьох місяців, 
а тому своїми діями вчинила адміністративне правопорушення передбачене
ч. 1 ст. 197 КУпАП,
а саме проживання без реєстрації місця проживання.

 

 

 

Відомості про особу, стосовно якої складено протокол.

 

Прізвище, ім'я, по батькові:

__________________________________________________________________

 

Дата, місяць, рік народження: «___» ___________ ____ року народження.

Місце народження:__________________________________________________

Місце проживання:____________________________________________________________________________________________________________________

 

Місце роботи (назва, посада, адреса):____________________________________________________________________________________________________

Документ, що посвідчує особу (вид, серія, номер, ким і коли виданий): паспорт громадянки України серія ___ ____________ виданий Броварським  РВ ГУ МС України в Київській області від  «____» _____________ ______ .

Громадянину України __________________________ роз'яснено зміст статті 63 Конституції України, а також його (її) права та обов'язки, передбачені статтею 268 Кодексу України про адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі).

Підпис: __________________

Пояснення особи, яка притягується до адміністративної відповідальності: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зауваження щодо змісту протоколу:  ____________________________________________

 

Свідки(за наявності)______________________________________________________

                                                   (підпис)                    (прізвище, ім'я та по батькові),

_____________________________________________________________________________;

(місце проживання)

До протоколу додається:

1. Копія заяви ________________________________________________________

2. Копія паспорту_____________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Підпис особи, стосовно якої складено

адміністративний протокол та яка

отримала один примірник протокол _____________________________________________________________________________

                                    (ініціали, прізвище)                                                                                                         (підпис)     

Підпис уповноваженої посадової особи,

яка склала протокол ___________________________________________________________

                                                                                       (ініціали, прізвище)                                                      (підпис) 

 

 

 

 

 

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ