ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Тимчасове положення «Про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів та демонстрацій на території селищної ради

Калинівська селищна рада

Броварського району

 Київської області

Виконавчий комітет

                                         Р І Ш Е Н Н Я

 

від  07  серпня 2012 року                                                                            №90

 

Про   затвердження   Тимчасового   положення   «Про   порядок   розгляду   питань   щодо організації     та     проведення     зборів,     мітингів,     походів     та     демонстрацій   території  Калинівської  селищної ради»

На підставі ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою удосконалення порядку розгляду повідомлень щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій на території Калинівської селищної ради , керуючись ч.6 ст.59 вказаного Закону, виконавчий комітет Калинівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1.      Затвердити Тимчасове положення «Про порядок розгляду питань щодо організації та

проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій на території Калинівської селищної ради»  (додаток №1).

2.      Затвердити склад узгоджувальної комісії з розгляду повідомлень щодо організації та

проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій.

(додаток №2).

3.  Секретарю Калинівської селищної ради    забезпечити  оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Калинівської селищної ради.      

4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на члена виконкому Пустовойта В.В

 

 

Селищний голова                                                                 Г.М Пузан

 

                                    

                                                                                                                                                                                                                     Додаток №1

                                                                                                                                                                           до рішення виконкому

від 07 серпня 2012р. №90   

ТИМЧАСОВЕ ПОЛОЖЕННЯ

про порядок розгляду питань щодо організації

та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій

на території Калинівської селищної ради

1 .Загальні положення.

Тимчасове Положення про порядок розгляду питань щодо організації та проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій (надалі масові заходи) на території Калинівської селищної ради     

розроблено у відповідності до Конвенції про захист прав і основних свобод людини, ратифікованої Законом України від 17.07.1997р., Конституції України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Указу Президії Верховної Ради СРСР «Про порядок організації і. проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій в СРСР» (діючого на території України відповідно до постанови Верховної Ради України

Основні терміни:

Збори - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально обладнаному, пристосованому приміщенні та/або на відкритому місці, який проводиться з метою обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

Мітинг - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально визначених органами місцевого самоврядування місцях, який проводиться з метою обговорення різних політичних, соціальних, економічних, культурних та інших проблем.

Демонстрація - масовий захід, організований громадянином, групою громадян та/або об'єднанням громадян у спеціально визначених органами місцевого самоврядування місцях для відкритого, як правило ілюстрованого, вираження певних настроїв, протесту, незгоди з діяльністю державних органів чи органів місцевого самоврядування, інших держав та міжнародних установ. Однією із форм прояву демонстрації є пікетування.

Похід - це масовий, направлений, організований рух людей, який проводиться з тою ж метою, що і збори, мітинг чи демонстрація.

Заінтересовані особи (організатори) - уповноважені представники громадян, об'єднань громадян, якими прийнято рішення про проведення масового заходу.

Узгоджувальна   комісія   -   це   постійно   діючий   орган   при   виконавчому   комітеті Калинівської селищної  ради,   який  при  необхідності  розглядає  повідомлення

заінтересованих осіб про проведення громадських, політичних та інших масових заходів. Склад узгоджувальної комісії затверджується рішенням виконкому.

2.Інформування щодо проведення масових заходів.

2.1.Повідомлення щодо проведення масових заходів подається заінтересованими особами в письмовій формі завчасно - не пізніш як за 10 днів до наміченої дати їх проведення.

2.2.Повідомлення про проведення масових заходів подається до виконкому у разі:

а)участі у масових заходах більше 3осіб;

б)    проведення масових заходів у центральній частині села Скибин, Димитрово, Перемога та  смт. Калинівка:
в)    пікетування органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування,
правоохоронних органів;

2.3.      В повідомленні обов'язково повинні бути вказані мета, форма, місце проведення
заходу або маршрути руху, час його початку і закінчення, орієнтовна кількість учасників,
прізвища, імена, по батькові заінтересованих осіб (організаторів), місце їх проживання і
роботи (навчання), номер контактного телефону, дата подачі повідомлення. В ньому
також оговорюються форми та методи гарантованого забезпечення заінтересованими
особами громадського порядку під час проведення масового заходу, використання
звукопідсилювачів, тощо.

З.Реєстрація повідомлення, його розгляд та сповіщення заінтересованих осіб.

3.1. Повідомлення про проведення масових заходів подається в двох примірниках, на одному з яких робиться відмітка про прийняття.

 

3.2. Повідомлення про проведення масових заходів з дотриманням терміну, передбаченого п. 2.1. цього Положення, підлягає обов'язковій реєстрації, яка здійснюється службою діловодства  в день його подання.

3.3.   Повідомлення про  проведення  масових заходів, подані  з  порушенням терміну,

передбаченого   п.   2.1   цього   Положення Калинівською селищною  радою   не

приймаються і не реєструються.

У разі надходження з порушенням терміну повідомлення у формі телеграм та поштових листів службою діловодства складаються відповідні акти у двох примірниках.

3.4.Повідомлення про проведення масових заходів вивчається керівником узгоджувальної комісії, який визначає необхідність розгляду цього повідомлення на засіданні узгоджувальної комісії.

3.5.На засідання комісії обов'язково запрошується заінтересована особа.

 

3.6. З метою забезпечення громадського порядку, нормальної роботи транспорту, державних органів, підприємств, установ, організацій, органів місцевого самоврядування узгоджувальною комісією, за згодою заінтересованих осіб, може бути змінено час, місце і порядок проведення масового заходу.

3.7. За результатами розгляду повідомлення узгоджувальною комісією може бути прийняте рішення про неможливість проведення масового заходу, якщо це загрожує інтересам національної безпеки та громадського порядку, або зміст повідомлення не відповідає вимогам п.2.3. цього положення, з одночасним направленням до суду позову щодо обмеження чи заборони проведення масового заходу.

Під час розгляду повідомлення про проведення масових заходів ведеться протокол
засідання узгоджувальної комісії, який є однією з підстав для підготовки та видання
відповідного розпорядження селищного голови або підготовки позову до суду.

3.8.Про результати розгляду повідомлення заінтересованій особі повідомляється в
письмовій формі не пізніш ніж за 5 днів, а орган (особа), який очолює страйк, не пізніш
ніж за 1 день до часу проведення відповідного масового заходу. Заінтересована особа
може отримати повідомлення на руки при наявності документу, який підтверджує її
повноваження.

4.Проведення масових заходів.

4.1.Масові заходи проводяться відповідно до цілей, зазначених у повідомленні, а також у визначені строки та в обумовлених місцях.

4.2.Місцями проведення демонстрацій, походів, мітингів, встановлення палаток, наметів є:

а) (смт. Калинівка вул. Травнева (біля селищного будинку культури)., с.Скибин вул. Польова (біля церкви)., с.Димитрово пров. Залізничний (біля сільського клубу)., с.Перемога вул..Зазимська);

Мітинги   незалежно  від  кількості  їх   учасників  не  повинні  заважати  вільному руху транспортних засобів та проходу перехожих.

4.3. Не допускається:

а) проведення масових заходів в межах  скверів та інших місцях відпочинку
громадян.

б) одночасне  проведення  будь-яких  масових  заходів  в  місці,  де  вже  узгоджено  в
установленому порядку проведення інших масових заходів;

в) проведення мітингів, пікетів безпосередньо перед адміністративними будівлями
установ та організацій, що заважає роботі або якимось чином перешкоджає населенню
відвідувати ці установи та організації;

г) проведення масових заходів раніше 8.00 та пізніше 22.00 години.
5. Встановлення тимчасових споруд при проведенні масових заходів.

5.1      Чинним законодавством України не передбачено встановлення будь-яких тимчасових
споруд (огорожі, намети тощо) при проведенні масових заходів.

Якщо в повідомленні про проведення масових заходів зазначено намір про встановлення тимчасових споруд, таке повідомлення підлягає обов'язковому розгляду на узгоджувальній комісії.

5.2 За результатами розгляду повідомлення узгоджувальна комісія може прийняти
рішення про можливість встановлення тимчасових споруд лише в місцях, спеціально
визначених органами місцевого самоврядування.

5.3 При вирішенні питання встановлення тимчасових споруд під час проведення масових
заходів необхідно враховувати вимоги законів України «Про благоустрій населених
пунктів», «Про об'єднання громадян», «Про інформацію», Єдиних правил ремонту і
утримання автомобільних доріг, вулиць, залізничних переїздів, правил користування ними
та охорони, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30.03.1994 р. №

198,   Правил   благоустрою   території  Калинівської селищної ради ,   затверджених

рішенням №126/8-  сесії    Калинівської  селищної ради У1- скликання    від 02 червня 2011 р.

6.Заключні положення.

6.1.  Масові заходи повинні бути припинені на вимогу представників            МВС

України в Київській області, або Державної виконавчої служби якщо:

а) не було подано або несвоєчасно подано повідомлення до виконкому про проведення заходу;

б)судом обмежено або заборонено проведення заходу;

в)         порушується порядок проведення заходу;

г)         виникла небезпека для життя і здоров'я громадян;

д)порушується громадський порядок.

6.2.Особи, які порушили встановлений порядок організації і проведення масових заходів,
несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

Матеріальна шкода, заподіяна під час проведення масових заходів їх учасниками, підлягає відшкодуванню у встановленому законодавством порядку.

6.3.  Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені в порядку,
встановленому для його прийняття.

 

 

                                                                                     

                                                                                                                                                                                               Додаток №2

  до рішення виконкому

від07.08.2012р. №90

 

Склад узгоджувальної комісії з розгляду повідомлень щодо організації та

проведення зборів, мітингів, походів та демонстрацій на території Калинівської селищної ради.

 

 

 

Голова комісії-Гарбузюк О.Б, директор КП «Калинівське ДПС»;

 

Заступник голови  комісії- Чайка Н.О, завідуюча ДНЗ «Сонечко»;

 

Секретар комісії-Марусік А.Л, завідуюча бібліотекою смт.Калинівка;

 

Члени комісії:

 Васьківський А.М, директор  селищного будинку культури;

 

Дьогтяр Д.О, інструктор по спорту;

  
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ