ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Державний контроль у сфері захисту прав споживачів.


Державний контроль у сфері захисту прав споживачів

Звернення – це викладені в письмовій або усній формі пропозиції, заяви та скарги, оформлені згідно з чинним законодавством.

      Відповідно до ст.5 Закону України "Про звернення громадян", письмове звернення надсилається поштою, передається громадянином особисто або через уповноважену ним особу, повноваження якої оформлені відповідно до законодавства.

      У зверненні має бути зазначено прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками), із зазначенням дати. В електронному зверненні також має бути зазначено електронну, поштову адреси, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв’язку з ним. Застосування електронного цифрового підпису при надсиланні електронного звернення не вимагається. Електронне звернення може бути виготовлено за допомогою оргтехніки у вигляді сканованої копії чи фотокопії.

      Згідно з вимогами ст. 8 вищезазначеного закону, письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

       Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті.

        З 1 січня 2017 року набрав чинності Закон України "Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності" та зміни до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".

       Відповідно до вимог законодавства, позаплановий захід державного нагляду (контролю), на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення суб’єктом господарювання її законних прав, здійснюється виключно за погодженням профільних міністерств або Державної регуляторної служби.

      Головне управління Держпродспоживслужби  може провести перевірку суб’єкта господарювання на підставі обґрунтованої скарги фізичної особи,
 лише за погодженням:
Міністерства економічного розвитку і торгівлі - звернення стосовно порушень прав споживачів;

  • Міністерства аграрної політики та продовольства - порушення законодавства у сфері безпечності та окремих показників якості харчових продуктів;
  • Державній регуляторній службі - порушення вимог санітарного законодавства, законодавства про ветеринарну медицину.

Для отримання погодження у порядку, встановленому законодавством, відповідно до наказу ДРС від 20.01.2017 №56/5 "Про затвердження форми та Порядку надання погодження на проведення позапланового заходу державного нагляду (контролю) на підставі обґрунтованого звернення фізичної особи про порушення суб'єктом господарювання її законних прав", у зверненні необхідно вказати:

      1.Найменування суб’єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи-підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).

2. Місце провадження господарської діяльності суб’єктом господарювання у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).

3. Місце провадження суб’єкта господарювання - юридичної особи та/або його відокремленого підрозділу, місце проживання фізичної особи-підприємця, у відношенні якого пропонується проведення заходу державного нагляду (контролю).

4. Питання, необхідність перевірки яких стали підставою для проведення заходу державного нагляду (контролю).

До звернення фізичної особи додаються документи чи їх копії, що підтверджують такі порушення, за наявності .


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ