ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2019 рік


УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного

та акцизного податків на території

Калинівської селищної ради на 2019 рік"

 

            Керуючись Податковим Кодексом України  та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році» від 07.12.17 р. № 2245-VIII, згідно Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», керуючись  пунктом 24 частини першої  статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити на території Калинівської селищної ради наступні місцеві податки та збори на 2019 рік:

 Податок на майно в частині:

1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2 Транспортний податок;

1.3 Плата за землю.

1.4. Єдиний податок.

Місцеві збори:

1.1. Туристичний збір.

 

2. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної ради: (відповідно до ст. 266.2.2 ПКУ)

2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

2.2. Пільги із сплати податку

2.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

2.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

 

2.3. Ставки податку (ст.266.5 ПКУ)

Класифікація будівель та споруд

Ставки податку ( % розміру мінімальної заробітної  плати) за 1 кв.м

код

назва

 

1

Об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб

                      0,1     (3,72 грн.)

2

Об'єктів житлової нерухомості, які знаходяться у власності юридичних осіб

                        1,0         

3

Об'єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності фізичних осіб (господарські (присадибні) будівлі)

                       0,05      (1,86 грн.)

4

Об'єктів нежитлової нерухомості, які знаходяться у власності юридичних осіб, фізичних осіб    (комерційне використання)

                       1,0

2.4. Порядок обчислення суми податку здійснювати в порядку, встановленому ст. 266.7. Податкового кодексу України.

 

3. Визначити, що транспортний податок на території Калинівської селищної ради справляється у розмірі та в порядку, встановленому ст.267 Податкового кодексу України.

3.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

3.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";

3.3. Ставки податку (ст. 267.4. ПКУ)

Ставка податку  встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті

 

4. Встановити наступні особливості справляння туристичного збору на території Калинівської селищної ради:

4.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

4.2. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 % до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4.3. Справляння збору здійснюється:

4.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

4.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

4.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Калинівською селищною радою  справляти збір на умовах відповідного договору.

 

5. Встановити такі особливості справляння земельного податку на території Калинівської селищної ради:

 Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено визначено статтею 274 Податкового кодексу.

 

5.1. СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ  ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

5.1.1 Ставка податку за земельні ділянки житлової забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд)  нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 0,06% від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.2 Ставка податку за земельні ділянки громадської забудови (для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування,  для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови)  нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 1% від їх нормативної грошової оцінки. (комерція)

5.1.3 Ставка податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства, для індивідуального садівництва, для колективного садівництва, для іншого сільськогосподарського призначення)  нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження),   встановлюється у розмірі 1,0 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.4.Ставка податку за земельні ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення нормативну грошову оцінку яких проведено, встановлюється у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.1.5.  Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають  у постійному користування суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) встановлюється у розмірі 5 % від їх нормативної грошової оцінки землі в рік.

 

5.2. СТАВКИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПОДАТКУ ДЛЯ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ:

5.2.1 Ставка податку за земельні ділянки житлової та громадської забудови (для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, для будівництва та  обслуговування будівель торгівлі, для будівництва та обслуговування об’єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування, для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови)  нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.2.2 Ставка податку за земельні ділянки сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства,для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення фермерського господарства, для індивідуального садівництва, для колективного садівництва, для іншого сільськогосподарського призначення),  нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження),   встановлюється у розмірі                  1 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.2.3. Ставка податку за земельні ділянки промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження), встановлюється у розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки.

5.2.4.  Ставка податку за земельні ділянки, які перебувають  у постійному користування суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності) нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) встановлюється у розмірі 5 % від їх нормативної грошової оцінки, окрім, для земельних ділянок, а саме, для гаражно-будівельних кооперативів встановлюється у розмірі 1 % від їх нормативної грошової оцінки землі в рік.

6. Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено визначено статтею 277 Податкового кодексу.

6.1. Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 5% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

6.2. Ставка податку за земельні ділянки для сільськогосподарських угідь,  розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 1% від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

        5.2. Встановити, що на території Калинівської селищної ради застосовуються  пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб, встановлені ст.281 Податкового кодексу України.

281.1. Від сплати податку звільняються:

281.1.1. інваліди першої і другої групи;

281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

281.1.3. пенсіонери (за віком);

281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у межах граничних норм:

281.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

281.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

281.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

281.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Додатково звільнити від  сплати земельного податку на території Калинівської селищної ради учасників  антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

 

5.3. Встановити, що на території Калинівської селищної ради застосовуються пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб, встановлені ст.282 Податкового кодексу України.

282.1. Від сплати податку звільняються:

282.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

282.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який  надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальної    захищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

282.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

282.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

282.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

282.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Додатково звільнити від  сплати земельного податку на території Калинівської селищної ради  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, створені ними заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Всі  інші визначення щодо земельного податку у відповідності до розділу ХII Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

5.4. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

5.5.Податковий період.

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.6.Порядок обчислення та строк сплати плати за землю

Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

5.7.Контроль

Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Броварською об’єднаною державною податковою інспекцією Київської області.

5.8.Порядок зарахування плати за землю

         Податок  на землю зараховується до місцевого бюджету Калинівської селищної ради  у    порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

        5.9.Відповідальність

Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати земельного податку до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до Податкового кодексу України.

6. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

6.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня податкового року;

6.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

7. Для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку встановити у розмірі 5 відсотків від вартості.

8. Всі інші визначення щодо місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

9.  Рішення набирає чинності з 01.01.2019 року.

10.Секретарю селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін. 

 

Селищний голова                                                                       В.С Булкот

смт Калинівка

24 травня   2018 року

643/28 -VІ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ