ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посилання







Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2017 рік


УКРАЇНА

 

                                КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

               БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного

та акцизного податків на території

Калинівської селищної ради на 2017 рік"

 

     Керуючись статтею 143 Конституції України та відповідно до пункту 8.3 статті 8, статей 10, 12, 265, 266, 267, 268  Податкового Кодексу України зі змінами та доповненнями, Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2016 році», пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін, селищна рада

 

В И Р І Ш И Л А:

 

1. Встановити, що на території Калинівської селищної ради справляються наступні місцеві податки і збори:

податок на майно;

єдиний податок;

туристичний збір.

2. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної ради: (відповідно до ст. 266.2.2 ПКУ)

2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

2.2. Пільги із сплати податку

2.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

2.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;

д)  об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; 

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  громадських організацій інвалідів та  їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

2.3. Ставки податку (ст.266.5 ПКУ)

2.3.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0,05 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.3.2. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,01 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.3.3. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у розмірі 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.4. Порядок обчислення суми податку здійснювати в порядку, встановленому ст. 266.7. Податкового кодексу України.

 

3. Визначити, що транспортний податок на території Калинівської селищної ради справляється у розмірі та в порядку, встановленому ст.267 Податкового кодексу України.

3.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

3.2. Визначити об’єктом оподаткування   легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 750 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

3.3. Ставки податку (ст. 267.4. ПКУ)

Ставка податку  встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті

 

4. Встановити наступні особливості справляння туристичного збору на території Калинівської селищної ради:

4.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

4.2. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 % до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4.3. Справляння збору здійснюється:

4.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

4.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

4.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Калинівською селищною радою  справляти збір на умовах відповідного договору.

 

5. Встановити такі особливості справляння земельного податку на території Калинівської селищної ради:

5.1. Встановити ставку земельного податку.

5.1.1 За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) в розмірі 3 % від їх нормативної грошової оцінки, окрім  земельних ділянок з цільовим призначенням, а саме:- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 0,06 %;                                                                                                            
- для ведення особистого селянського господарства, городництва, ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельні частки, ПАЇ) та земель загального користування  – 1%.

5.1.2. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5%  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5.1.3. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користування суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) – 5 % від нормативно-грошової оцінки землі в рік, окрім, для земельних ділянок транспорту (для гаражно-будівельних кооперативів) – 1 % від нормативно-грошової оцінки землі в рік.

  5.2. Встановити, що на території Калинівської селищної ради застосовуються пільги щодо сплати земельного податку, встановлені в розділі ХII Податкового кодексу України.

         5.2.1. Додатково встановити наступні пільги щодо сплати земельного податку на території Калинівської селищної ради.

         5.2.2. Від сплати податку звільняються наступні фізичні особи: 

         - учасники  антитерористичної операції та члени їх сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

        5.2.3. Від сплати податку звільняються наступні юридичні особи:

- органи державної влади та органи місцевого самоврядування, створені ними заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

5.3.            Всі  інші визначення щодо земельного податку у відповідності до розділу ХII Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

6. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

6.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру мінімальної заробітної плати;

6.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

7. Для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку встановити у розмірі 5 відсотків від вартості.

8. Всі інші визначення щодо місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

9.  Рішення набирає чинності з 01.01.2017 року.

10.Секретарю селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін. 

 

 

Селищний голова                                                                       В.С Булкот

 

смт. Калинівка

07 липня  2016 року

№165 /7-VІ1

 

 

 

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ