ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата ради та Опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради


                                                                           проект

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

 Про затвердження Положення про помічника-консультанта депутата ради та Опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради

 Відповідно до пункту 53 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 291 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, протидії та запобігання корупції, селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 1.  Затвердити Положення про помічника-консультанта депутата Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, що додається (додаток1).

2. Затвердити Опис посвідчення помічника-консультанта депутата Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, що додається (додаток 2).

3.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань регламенту, депутатської етики, законності, правопорядку, протидії та запобігання корупції.

 

 

Селищний голова                                                                     В. БУЛКОТ

 

  

смт. Калинівка

--- лютого  2020 року

№      -03-У11

      

 

 

 

 

Додаток 1

До рішення Калинівської селищної ради

Броварського району Київської області

Від «__»_______ 2020 № ______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про помічника-консультанта депутата Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

 

1.       Загальні положення

1.1.  Положення про помічника-консультанта депутата Калинівської селищної ради Броварського району Київської області (далі - Положення) відповідно до статті 291 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» визначає умови діяльності та кількість помічників консультантів депутата селищної ради.

1.2.  Депутат селищної ради може мати до п’яти помічників-консультантів депутата селищної ради.

1.3.  Помічником-консультантом депутата селищної ради може бути лише громадянин України, який має загальну середню освіту.

1.4.  Помічник-консультант депутата селищної ради працює на громадських засадах.

1.5.  Помічник-консультант депутата селищної ради у своїй роботі керується Конституцією України та законодавством України, а також цим Положенням.

 

2. Права та обов’язки помічників-консультантів

депутата селищної ради

2.2.  Помічник-консультант депутата селищної ради має право:

1)  входити і перебувати у приміщеннях селищної ради, її виконавчих та інших органів за пред’явленням посвідчення помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку;

2)  бути присутнім на пленарних засіданнях селищної ради у відведених для цього місцях;

3)  бути присутнім на засіданнях органів, утворених селищною радою, дотримуючись встановленого порядку участі в таких засіданнях;

4)  отримувати інформаційні та довідкові матеріали, що офіційно розповсюджуються радою;

5)  одержувати надіслану на ім’я депутата селищної ради поштову й телеграфну кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата селищної ради;

6) за дорученням депутата селищної ради брати участь в організації вивчення громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата селищної ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення;

7) за письмовим зверненням депутата селищної ради та за згодою посадових осіб апарату селищної ради користуватись копіювально-розмножувальною та обчислювальною технікою.

2.3.  Помічник-консультант депутата селищної ради зобов’язаний:

1)  дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також цього Положення;

2)  при виконанні своїх обов’язків не допускати дій, що можуть негативно впливати на виконання повноважень депутата селищної ради, утримуватись від заяв та вчинків, що компрометують депутата селищної ради;

3)  дотримуватись високої культури спілкування з посадовими особами органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян;

4) за дорученням депутата селищної ради вивчати питання, необхідні депутату селищної ради для здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали;

5)  допомагати депутату селищної ради в організації проведення прийомів громадян, зустрічей з трудовими колективами підприємств, установ, організацій та готувати відповідні матеріали для їх підготовки, про результати їх проведення;

6)  допомагати депутату селищної ради в розгляді надісланих на його ім’я поштою або поданих на особистому прийомі громадян пропозицій, заяв і скарг громадян, допомагати у вирішенні порушених у них питань;

7)  надавати депутату селищної ради організаційно-технічну та іншу необхідну допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень.

 

3.  Порядок прийняття на посаду та звільнення з посади помічника-консультанта депутата селищної ради

 

3.1. Персональний підбір кандидатур на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, організацію їх роботи та розподіл обов’язків між ними здійснює особисто депутат селищної ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень.

3.2. Прийняття на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради проводиться на підставі письмового подання депутата селищної ради на ім’я селищного голови, яке вноситься до апарату селищної ради у довільній формі, в якому обов’язково зазначаються: прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) кандидата на посаду, дата, з якої необхідно зарахувати кандидата на посаду, прохання видати відповідне посвідчення такій особі.

3.3.  До подання депутата селищної ради додаються:

1)  письмова заява кандидата на посаду про згоду бути помічником- консультантом на громадських засадах відповідного депутата селищної ради;

2) заповнена кандидатом на посаду анкета встановленого зразка (додаток 1 до Положення);

3)  ксерокопія одного з документів, що підтверджує отримання кандидатом на посаду загальної середньої, професійно-технічної чи вищої освіти;

4)  ксерокопія паспорта громадянина України кандидата на посаду (першої та другої сторінок паспорта громадянина України у формі книжечки або лицьового та зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки);

5)  дві кольорові фотокартки розміру 30х40 мм кандидата на посаду.

3.4.  Селищний голова протягом трьох робочих днів від дня, що наступає за днем внесення відповідного подання депутата селищної ради, за умови наявності повного переліку документів, визначеного цим Положенням, видає розпорядження про прийняття особи на посаду помічника-консультанта депутата селищної ради, у якому доручає апарату ради видати помічнику - консультанту відповідне посвідчення.

3.5.  Селищний голова протягом трьох робочих днів від дня, що наступає за днем внесення відповідного подання депутата селищної ради, надсилає засобами поштового зв’язку та через мережу Інтернет на електронну пошту депутата селищної ради (за наявності) вмотивовану відмову у прийнятті особи на посаду помічника-консультанта депутата у випадку:

1)  невідповідності особи вимогам, встановлених Законом та цим Положенням до помічника-консультанта депутата селищної ради;

2)  невідповідності подання депутата селищної ради вимогам, встановленим у пунктах 3.2, 3.3 цього Положення;

3.6. Помічник-консультант депутата селищної ради звільняється з посади за умови:

1) припинення повноважень депутата селищної ради - з дня їх припинення;

2)  письмового подання депутата селищної ради про припинення повноважень його помічника-консультанта;

3)  особистої письмової заяви помічника-консультанта про звільнення з посади помічника-консультанта депутата селищної ради за власним бажанням.

3.7.  Документи, передбачені підпунктами 2 та 3 пункту 3.6 цього Положення вносяться до апарату селищної ради на ім’я селищного голови, який протягом трьох робочих днів від дня, що наступає за днем їх внесення, видає розпорядження про припинення повноважень відповідного помічника - консультанта депутата селищної ради.

 

4. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради

4.1.  Помічник-консультант депутата селищної ради має посвідчення, що підтверджує його особу та повноваження, та використовує його у випадках, передбачених законодавством.

4.2.  Опис посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради затверджується селищною радою.

4.3.  У посвідченні помічника-консультанта депутата селищної ради зазначається номер посвідчення, назва селищної ради, прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) депутата селищної ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант депутата селищної ради працює у селищній раді на громадських засадах.

4.4. Посвідчення помічника-консультанта депутата селищної ради вважається недійсним і підлягає поверненню до апарату селищної ради у випадках передбачених пунктом 3.6 цього Положення.

 

5.  Забезпечення доступу до інформації про помічників-консультантів депутатів селищної ради

5.1. Апарат селищної ради забезпечує доступ громадян до інформації про загальну чисельність помічників-консультантів кожного депутата селищної ради, а також до інформації про їх прізвище, ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) шляхом надання такої інформації на запит.

5.2. Інформація про загальну чисельність помічників-консультантів кожного депутата селищної ради із зазначенням їх прізвища, імені (усіх власних імен) та по батькові (за наявності) розміщується на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет.

 

 

Селищний голова                                                             В. БУЛКОТ

  

Додаток 1

до Положення про помічника- консультанта

 депутата Калинівської селищної ради

Броварського району Київської області,

затвердженого рішенням селищної ради

від 2020 р. -----VII

 

АНКЕТА

 

Кандидата на посаду помічника-консультанта депутата Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

 

1. Основні відомості про кандидата

Прізвище

 

Ім’я (усі власні імена)

 

По батькові (за наявності)

 

Дата, місяць та рік народження

 

Контактний номер телефону

 

Електронна пошта

 

Місце проживання та адреса житла

 

2. Паспортні дані

Серія та номер паспорта

 

Дата видачі

 

Ким виданий

 

4. Відомості про поточне місце роботи

Місце роботи

 

Займана посада

 

 

Якщо кандидат на посаду є пенсіонером, студентом або тимчасово не працює, то зазначається відповідно «Пенсіонер», «Студент» із зазначенням назви навчального закладу або «Тимчасово не працюю».

 

3. Відомості про освіту

Освіта (позначити найвищу): □ загальна середня , □ професійно-технічна, □ вища.

Дата

початку

навчання

Дата

завершення

навчання

Назва професійно-технічного або вищого навчального закладу

Отримана спеціальність

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» надаю свою згоду Калинівській селищній раді Броварського району Київської області на безстрокову обробку моїх персональних даних з метою ведення обліку осіб, що займають посаду помічника-консультанта депутата селищної ради на громадських засадах. При цьому даю згоду на те, що моє прізвище, ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) будуть надаватися на запит та опубліковані у переліку помічників-консультантів відповідного депутата селищної ради на офіційному вебсайті селищної ради в мережі Інтернет.

«____ »______________ 20___ р. __________________________________

(підпис, прізвище та ініціали)

 

 

Секретар селищної ради                                  Ю. ДОРОШЕНКО

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

до рішення Калинівської селищної ради

Броварського району Київської області  

2020 р. №- --VII

 

ОПИС

посвідчення помічника-консультанта депутата Калинівської селищної ради Броварського району Київської області

 

1. Посвідчення являє собою книжечку, що має форму прямокутника довжиною 196 мм та шириною 65 мм, яка складається навпіл шляхом згинання по прямій, яка проходить від центру верхньої сторони до центру нижньої сторони прямокутника.

2. Книжечка має тверду обкладинку із бумвінілу кольору бордо.

3. На лицьовому боці посвідчення вміщено, виконані фарбою золотого кольору, по центру - зображення малого Державного герба України, а під ним - напис великими літерами «ПОСВІДЧЕННЯ».

4. На лівому внутрішньому боці посвідчення міститься у верхній його частині по центру - назва селищної ради великими літерами у три рядки із зазначенням номеру скликання римськими цифрами «КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  СКЛИКАННЯ». Під назвою селищної ради зазначається великими напівжирними літерами текст з номером посвідчення «ПОСВІДЧЕННЯ №  --», ще нижче на трьох рядках зазначається великими літерами текст із прізвищем та ініціалами відповідного депутата та в дужках його виборчого округу «ПОМІЧНИК-КОНСУЛЬТАНТ ДЕПУТАТА СЕЛИЩНОЇ РАДИ(ВИБОРЧИЙ ОКРУГ №         )», нижче текст «Працює у селищній раді на громадських засадах», а під ним текст із зазначенням римськими цифрами номеру скликання селищної ради «Дійсне на період каденції селищної ради      скликання».

5. На правому внутрішньому боці посвідчення у лівій його частині розміщується фотокартка помічника-консультанта депутата селищної ради розміром 30х40 мм. Праворуч від фотокартки розмішується у три рядки великими літерами прізвище, та з першої великої літери ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності) помічника-консультанта депутата селищної ради. Під фотокарткою, у нижній лівій частині, розміщується напис «Селищний голова», у правій нижній частині - зазначення першої літери імені селищного голови та через крапку його прізвище великими літерами. Від напису «Селищний голова» до зазначення імені селищного голови проходить горизонтальна лінія під якою розміщується у дужках напис з першої маленької літери «підпис».

6. Посвідчення засвідчується підписом селищного голови, який проставляється у відведеному для цього місці, і разом з фотокарткою скріплюється гербовою печаткою селищної ради.

7. Зразок внутрішньої частини посвідчення зображено у додатку 1 до цього Опису, а лицьової - у додатку 2 до цього Опису

 

Селищний голова                                                                  В. БУЛКОТ


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ