ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект рішення програми Про внесення змін в рішення №506 від 07.12.17 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» та додатків


УКРАЇНА

 

                   КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

     БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 Р І Ш Е Н Н Я  

 

Про внесення змін в рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік» та додатків до нього

 

 

 

Керуючись статтями 23 та 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до  статті 26 Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціально-економічного розвитку підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін, селищна рада

 

 

 

 ВИРІШИЛА:

 

       1. Внести наступні зміни до рішення сесії Калинівської селищної ради №506/24-У11 від 07.12.2017 року «Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік»:

 

1.1.У абзаці другому пункту 1 цифри «21 509 284,00», «20 909 284,00»,       «600 000,00» замінити на «26 262 297,12», «23 555 497,12»,                 «2 706 800,00».

 

      1.2.У абзаці третьому пункту 1 цифри «21 509 284,00», «12 797 349,00»,         

     «8 711 935,00» замінити на «30 044 097,12», «14 489 462,12»,                     

     «15 554 635,00».

 

1.3.У абзаці шостому пункту 1 цифри «8 111 935,00», «8 111 935,00», замінити на «12 405 435,00», «12 405 435,00».

 

1.4.У абзаці сьомому пункту 1 цифру «8 111 935,00» замінити на                «12 405 435,00».           

 

1.5.У пункті 2 цифри «12 797 349,00», «8 711 935,00» замінити на               «14 489 462,12», «15 554 635,00».

 

1.6.У пункті 7 цифру «14 122 700,00» замінити на «22 586 513,12».

 

1.7.Направити вільні лишки загального фонду, що утворилися станом на    

      01.01.2018 року в сумі 3 339 400,00 грн.:

по загальному фонду місцевого бюджету в сумі 551 700,00 грн. на:

-                   підтримку ЖКГ-97 000,00 грн.,

-                   апарат виконавчого комітету селищної ради-44 300,00 грн.,

-                   благоустрій -143 900,00 грн.,

-                   субвенції до бюджетів вищих рівнів -30 000,00 грн.,

-                   дошкільну освіту -183 400,00 грн.,

-                   підтримка спорту і фізично-культурної діяльності -33 100,00 грн.,

-                   перевезення дітей шкільного віку-20 000,00 грн.

       по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 2 787 700,00 грн. на:

-                   підтримку ЖКГ-191 500,00 грн.,

-                   інвестиційний розвиток -1 342 300,00 грн.,

-                   апарат виконавчого комітету селищної ради-13 000,00 грн.,

-                   підтримка спорту і фізично-культурної діяльності -941 000,00 грн.,

-                   благоустрій-299 900,00 грн.

 

1.8. Направити вільні лишки спеціального фонду, що утворилися станом  

             на 01.01.2018 року в сумі 442 400,00 грн.:

по спеціальному фонду місцевого бюджету в сумі 442 400,00 грн. на

-                   підтримка спорту і фізично-культурної діяльності -156 500,00 грн.

-                   землеустрій -199 900,00 грн.

-        благоустрій-86 000,00 грн.

 

2.Внести зміни у додатки 1, 2, 3, 5, 6, 7  до рішення, виклавши їх у новій редакції.

 

3.Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань планування, соціально-економічного розвитку, підтримки підприємництва, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                      Булкот В.С.

  

смт.Калинівка

«05» жовтня 2018 року

         /34-У11

 

 

 

Пропозиції

 до рішення №   /34-У11 від 05.10.2018 року

«Про внесення змін до рішення №506/24-У11 від 07.12.2017 року

«Про бюджет Калинівської селищної ради на 2018 рік»                                                      

   та додатків до нього»

 

 

 

З метою планомірного та безперебійного функціонування установ, що фінансуються з місцевого бюджету, виконання програми соціально-економічного культурного і духовного розвитку територіальної громади селища Калинівки та сіл Скибин, Квітневе, Перемога на 2018 рік, керуючись Законами України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», «Про місцеве самоврядування в Україні» (із наступними змінами),  пунктами 7, 8 статті 78, статті 91, пунктом 7 статті 108 Бюджетного кодексу України, внести зміни до бюджетних призначень Калинівської селищної ради, як головного розпорядника коштів місцевого бюджету:

 

Доходи

 

     Загальний  фонд

 

1. Збільшити доходну частину загального фонду місцевого бюджету на 600 000,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 01.10.2018 році.

 

        2. Збільшити доходну частину загального фонду місцевого бюджету на 32 313,12 грн. за рахунок іншої субвенції, що очікується до загального фонду місцевого бюджету із районного бюджету Броварського району відповідно до рішення сесії Броварської районної ради № 613-48-У11 від 18.09.2018 року на виконання постанови КМУ № 373 від 23.03.2011 року «Про встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої освіти, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування». В тому числі:

 

 ККД 41053900 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити на                    

32 313,12 грн.

 

 

 

 

 

 

 

Спеціальний фонд

 

        1.        Збільшити доходну частину бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на 43 300,00 грн. за рахунок коштів, що надійшли у     2018 році. В тому числі:

 

ККД 33010100 «Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим» збільшити на 43 300,00 грн.

 

Видатки

 

Загальний фонд

 

1.      Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету на 586 500,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 01.10.2018 році. В тому числі:

 

1.1. ТКВКБМС- 9770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» збільшити на         10 900,00 грн.

 

КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» збільшити на 10 900,00 грн.

Кошти направити на субвенцію до районного бюджету Броварського району з метою:

- придбання інструментів для шкільної майстерні Калинівської загальноосвітньої школи 1-111 ступенів -5 000,00 грн.,

- придбання дистилятора в Калинівську селищну амбулаторію сімейної медицини -5 900,00 грн.

 

1.2. ТКВКБМС- 5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізично-спортивну діяльність в регіоні» збільшити на 156 500,00 грн.

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» збільшити на         126 500,00 грн.

Кошти направити на придбання решіток в спортивний зал Калинівського селищного фізично-культурного комплексу,

 

КЕКВ 2271 «Оплата теплопостачання» збільшити на 30 000,00  грн.

Кошти направити на розрахунки за теплопостачання до  Калинівського селищного фізично-культурного комплексу.

1.3. ТКВКБМС- 6020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні послуги» збільшити на 18 200 ,00 грн.

 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на 18 200,00 грн.

Кошти направити на фінансову підтримку КП «Громадський сервіс» з метою придбання коліс.

 

1.4. ТКВКБМС-6030 «Організація благоустрою населених пунктів» збільшити на 102 000,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшити на 22 000,00 грн.

Кошти направити на нижчезазначені заходи:

-7  000,00 грн.- додаткова потреба на прибирання територій загального користування,

-15 000,00 грн.-прокат грейдера з оператором,

 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» збільшити на 80 000,00 грн.

Кошти направити на оплату електроенергії по зовнішньому (вуличному) освітленню сіл та селища.

 

1.5. ТКВКБМС-1162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»» збільшити на 30 000,00 грн.

 

КЕКВ 2240 «Інші послуги (крім комунальних)» збільшити на   30 000,00 грн.

Кошти направити на забезпечення часткової потреби із перевезень дітей шкільного віку.

 

1.6. ТКВКБМС-6071 «Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, що затверджувалися або погоджувалися рішеннями місцевого органу влади та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обгрунтованих витрат на їх виробництво (надання)» збільшити на 50 000,00 грн.

 

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» збільшити на   50 000,00 грн.

Кошти направити до КП «Громадський сервіс» на відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на послуги з водопостачання та водовідведення, відповідно до рішення виконавчого комітету селищної ради №38 від 25.07.2017 року.

Калинівській селищній раді як головному розпоряднику перерахування коштів провести на госпрозрахунковий рахунок КП «Громадський сервіс» (код ЄДРПОУ 41370404) № 26000300726333, відкритий у Головному управлінні по м. Києву та Київській області АТ «Ощадбанк», МФО 322669.

2.      Збільшити видаткову частину загального фонду місцевого бюджету на на 32 313,12 грн. за рахунок іншої субвенції, що очікується до загального фонду місцевого бюджету із районного бюджету Броварського району відповідно до рішення сесії Броварської районної ради № 607-46 позач.-У11 від 14.08.2018 року.  В тому числі:

 

2.1. ТКВКБМС-1010 «Надання дошкільної освіти» збільшити на 32 313,12 грн.

 

КЕКВ 2111 «Заробітна плата» збільшити на  26 513,12 грн.,

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» збільшити на  5 800,00 грн.

Кошти направити на оплату праці в  ДНЗ (ясла-садок) «Сонечко».

 

3.         Внести зміни до видаткової частини загального фонду місцевого бюджету в межах річних призначень. В тому числі:

 

3.1. ТКВКБМС-4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»

 

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» зменшити на     41 100,00 грн. у вересні 2018 року.

Кошти направлялись  на проведення масових заходів, присвячених Дню селища.

 

КЕКВ 2240 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» збільшити на     41 100,00 грн. у вересні 2018 року.

В тому числі:

Кошти направити на проведення масових заходів, присвячених Дню селища.

 

Спеціальний фонд

 

1.         Збільшити видаткову частину бюджету розвитку спеціального фонду місцевого бюджету на 43 300,00 грн. за рахунок коштів, що надійшли у 2018 році. В тому числі:

 

1.1. ТКВКБМС-4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва»збільшити на 43 300,00 грн.

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» збільшити  на  43 300,00 грн.

Кошти направлялись  на придбання пам,ятних знаків «Захиснику Батьківщини», «Ліквідаторам ЧАЕС».

 

2.         Збільшити видаткову частину бюджету розвитку селища спеціального фонду місцевого бюджету на 13 500,00 грн. за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету станом на 01.10.2018 року. В тому числі:

 

2.1. ТКВКБМС-4082 «Інші заходи в галузі культури і мистецтва» збільшити на 2 700,00 грн.

 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» збільшити  на  2 700,00 грн.

Кошти направлялись  на придбання пам,ятних знаків «Захиснику Батьківщини», «Ліквідаторам ЧАЕС».

 

2.2. ТКВКБМС-5062 «Підтримка спорту вищих досягнень та організацій, які здійснюють фізкультурно-спортивну діяльність в регіоні» збільшити на         5 200,00 грн.

 

КЕКВ 3132 ««Капітальний ремонт інших об,єктів» збільшити на   5 200,00 грн.

Кошти направити на фінансування заходів із здійснення тех нагляду за роботами по об,єкту «Капітальний ремонт у внутрішніх приміщеннях Калинівського селищного фізично-культурного комплексу (заміна підлоги) в смт. Калинівка Броварського району Київської області».

 

2.3. ТКВКБМС-7442 «Утримання та розвиток інших об,єктів транспортної інфраструктури»збільшити на 4 200,00 грн.

 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об,єктів» збільшити на   4 200,00 грн.

Кошти направити на фінансування заходів із здійснення технічного нагляду по об,єкту «Капітальний ремонт дорожного покриття проїзної частини вул. Лісова (на ділянці від вул. Чернігівська до завершення забудови) в смт. Калинівка Броварського району Київської області».

 

2.4. ТКВКБМС- 0150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради,  (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» збільшити на 1 400,00 грн.

 

КЕКВ 3142 «Реконструкція та реставрація інших об,єктів» збільшити на 1 400,00  грн.

Кошти направити на отримання технічних умов по реконструкції об,єктів системи газопостачання в будівлі селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                                                              Булкот В.С.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ