ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

«Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів:Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калин


                                               Проект
   
 
 
Калинівська селищна рада
Броварського району Київської області
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
«Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів:Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка»
 
        Розглянувши розроблену ТОВ «Експертно- консультаційним центром» технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів:Скибин, Димитрово, Перемога та селища Калинівка Броварського району Київської області.
Керуючись п.34 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.12 Закону України «Про оцінку земель» від 11.12.2003 року №1378-1У, враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 26 березня 2009 року № 6-349 НО Головного управління Держкомзему у Київській області, селищна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів:Скибин, Димитрово, Перемога та селища Калинівка.Броварського району Київської області, якою визначено вартість одного квадратного метра 91.12грн (дев»яносто одна гривня 12 копійок).
2.     Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
     земель сільських населених пунктів : Скибина, Димитрова, Перемоги
    та селища Калинівка з 03.04.2009 року
 
 
Селищний голова                                                         Г.М Пузан
 
 
 
 
 
 
 
ДЕРЖКОМЗЕМ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛЯННЯ
ДЕРЖКОМЗЕМУ У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
 
                                                                                    ЗАТВЕРДЖУЮ:
                                                                              Начальник Головного
                                                                                      управління Дерзкомзему у
                                                                       Київській області
                                                                                   _________А.А Іванюк
                                                                26.03.2009р
 
Висновок
державної експертизи землевпорядної документації
від 26 березня 2009 р. № 6-349 НО
1.Замовник державної експертизи:ТОВ «Експертно-консультаційний центр» м.Київ, вул.Ялтинська, 56. Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 120004 від 08.04.2004 року. Р/р 26007401048758 в КРД (ф) АППБ «Аваль», МФО 322904.
2.Вид землевпорядної документації, що підлягає державній експертизі:Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів Перемога, Скибин, Димитрово та смт Калинівка Калинівської селищної ради Броварського району Київської області.
3.Розробник землевпорядної документації: ТОВ «Екпертно-консультаційний центр» м. Київ, вул. Ялтинська, 56.Свідоцтво про державну реєстрацію серія АОО № 120004 від 08.04.2004 року. Р/р 26007401048758 в КДР (ф) АППБ «Аваль», МФО 322904. Ліцензія Держкомзему України на виконання землевпорядних та землеоціночних робіт серія АБ № 107781 від 18.05.2005р.
4.Дата виготовлення землевпорядної документації:січень-березень 2009 р.
5.Дата і номер реєстрації :23.03.2009 р. № 6-349 НО
6.Державна експертиза проведена:експертами управління державної землевпорядної експертизи.
7.Форма проведення державної експертизи:обов'язкова.
8.Вид державної експертизи: первинна.
9.Процедура проведення державної експертизи: Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів Перемога, Скибин, Димитрово та смт Калинівка Калинівської селищної ради Броварського району Київської області розроблена ТОВ «Екпертно-консультаційний центр» на підставі договору № 169 від 12.12.2008 року.
Загальна площа населених пунктів, щодо яких була виконана нормативна оцінка становить 778,80 га.
      Селище та села електрифіковані, газифіковані.
     Рельєф території населених пунктів рівний з незначними западинами.
     Розрахунок площі населеного пункту здійснювався на основі довідки державної статистичної звітності по формі 6-зем на 01.01.2009р з врахуванням рекомендацій викладених в науковому видані «Економіко-географічні аспекти формування вартості територій населених пунктів».
    В результаті проведення економіко-планувального зонування смт.Калинівка, сіл Скибин, Димитрово, Перемога було виділено десять зон та 16 оціночних районів.
   Базова вартість одного квадратного метра земель смт. Калинівка, сіл Димитрово, Скибин та Перемога обчислена відповідно до даного Порядку нормативної грошової оцінки земель населеного пункту становить : 91,12 грн
(дев'яносто одна гривня 12 коп).
10.Зауваження та пропозиції до землевпорядної документації:Зауваження виправлені при проведенні державної експертизи.
11.Підсумкова оцінка результатів державної експертизи:Подана на державну експертизу Технічна документація з нормативної грошової оцінки земель сільських населених пунктів Перемога, Скибин, Димитрово та смт.Калинівка Калинівської селищної ради Броварського району Київської області видповідає вимогам чинного законодавства України, встановленим нормам і правилам, оцінюється позитивно.
12.Строк проведення державної експертизи:20 робочих днів (ст. 34 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»).
13. Строк дії висновку:Дійсний протягом строку дії об»єкта державної експертизи, але не більше 3-х років від дня його видачі ( ст.36 Закону України « Про державну експкртизу землевпорядної документації»).
 
Експерти:
Начальник управління державної
Землевпорядної експертизи                                                        О.С Бульбанюк
 
В.о начальника відділу контролю за
дотриманням ліцензійних умов
та державної експкртизи документації
землеоціночних робіт                                                                   М.Ю Гавриляк
 
 
Провідний спеціаліст відділу контролю
 дотриманням ліцензійних умов
та державної експкртизи документації
землеоціночних робіт                                                                   Т.А Черняховська
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
рішення Калинівської селищної ради "Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів:Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка»
Аналіз регуляторного впливу проекту рішення Калинівської селищної ради „Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки в межах населенних пунктів селища Калинівки, сіл Скибина, Димитрова, Перемоги Калинівської селищної ради” підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.
 
1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом регулювання господарських відносин.
Відповідно до ст. 18 Закону України «Про оцінку земель» нормативна грошова оцінка земельних ділянок, розташованих у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення проводиться не рідше ніж один раз на 5 – 7 років. В межах населенних пунктів Калинівської селищної ради Броварського району Київської області (смт. Калинівка, с.Перемога,                    с. Скибин, с. Димитрово) така оцінка проведена в 1998 році Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук та затверджена розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 02.03.1999 року за № 55.
З часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
Враховуючи те, що уже завершився семирічний термін її дії, в березні 2006 року Калинівською селищною радою укладено договір з ТОВ «Експертно-консультаційним центром» щодо розробки нової нормативної грошової оцінки земель наших населених пунктів. Робота виконана. Розроблена технічна документація із землеустрою щодо визначення нормативно – грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради /сіл Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка/ пройшла експертизу в Державному комітеті України із земельних ресурсів, про що є відповідний висновок.
               Прийняття цього регуляторного акта - рішення селищної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель » передбачає використання         нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради /сіл Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка/ для визначення розміру             земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних           ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та    комунальної власності.
 
2. Визначення цілей регулювання:
- визначення механізму введення в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради                        /сіл Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка/;
- врегулювання правовідносин між муніципальним власником на землю (Калинівська селищна рада) та суб’єктами земельних відносин;
- стимулювання ефективного та раціонального використання землі на засадах ринкової економіки, визначення ринкової вартості земельних ділянок;
- збільшення доходів селищного бюджету від надходжень плати за землю;
- задоволення інтересів держави та територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства.
 
3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей
Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:
1. Застосування для визначення плати за землю ставки податку за земельні ділянки, грошову оцінкупроведену в 1998 році Київським відділенням інституту землеустрою Української академії аграрних наук та затверджена розпорядженням Броварської районної державної адміністрації від 02.03.1999 року за № 55, з урахуванням коефіцієнтів індексації за минулі роки 1,5888, але з часу виконання попередньої нормативної грошової оцінки, відбулися значні зміни. У розвиток інфраструктури здійснено капіталовкладення для будівництва і реконструкції вулично-дорожньої мережі, будівництва та реконструкції існуючих мереж вуличного освітлення, інженерної підготовки території і благоустрою. Значно збільшилася кількість земель комерційного використання, суттєво змінилися показники на ринку нерухомості.
2. Прийняття проекту цього регуляторного акта – рішення Калинівської селищної ради «Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради сіл Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка ».
Оцінюючи зазначені альтернативи, перевага була віддана другій, оскільки обраний спосіб досягнення визначених цілей дозволяє вирішити визначені проблеми у повній відповідності з вимогами Закону України «Про місцеве самоврядування», тому що у цьому випадку досягнення зазначеної мети можливе у найбільш короткий термін з урахуванням особливостей роботи селищної ради, виконавчого комітету.
 
4. Опис механізмів і заходів, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
 
Розробка і запровадження нормативно-правового акту, орієнтованого на реалізацію Закону України „Про оцінку земель”, дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади, мінімізує можливості збиткової або неефективної експлуатації комунального майна.
 
Реалізація запропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом визначення:
-   рішенням Калинівської селищної ради чіткого строку вводу в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів селищної ради,
- органів, які сприятимуть введенню в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів селищної ради.
 
5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливості впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Прийняття запропонованого регуляторного акта дасть змогу забезпечити:
  • введення в дію нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради /сіл Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка/;
  • практичне застосування нової нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради /сіл Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка/, для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, продажу забудованих земель та проведення земельних аукціонів;
  • направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування соціальної сфери, додаткового фінансування комунального господарства.
Враховуючи неможливість розв’язання проблеми за допомогою ринкових механізмів і потреби в державному регулюванні, здійснення робіт із розроблення нормативної грошової оцінки і запровадження заходів із застосування виконується за рахунок бюджетних коштів, що буде компенсовано збільшенням надходжень від плати за землю.
Головним зовнішнім чинником, що впливатиме на дію регуляторного акта є зміна законодавства та підзаконних актів у сфері земельних відносин, оцінки земель.
Постійно буде проводитися моніторинг оцінки чинників, які впливають на дію регуляторного акта, та будуть вноситися до нього відповідні коригування і доповнення.
 
6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, зокрема розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави внаслідок дії регуляторного акта.
Запровадження нормативно-правового акта, орієнтованого на реалізацію Закону України «Про оцінку земель», дозволить максимізувати корисність використання ресурсного потенціалу територіальної громади.
Регулювання впливає на кожну з трьох базових сфер: інтереси громадян та суб’єктів господарювання, в яких земельні ділянки знаходяться у власності або користуванні; інтереси держави, органу місцевого самоврядування, що відображено в таблиці:
 
Сфери впливу
Вид впливу
Інтереси громадян та юридичних осіб у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні
Збільшення розміру плати за землю.
Інтереси органу місцевого самоврядування
Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України. Зростання надходжень до бюджету селищної ради від плати за землю.
 
7. Аналіз вигод та витрат.
Основними групами впливу даного документу слід вважати:
- орган місцевого самоврядування;
- територіальну громаду селища Калинівки та сіл Скибина, Димитрова та Перемоги;
- громадян та юридичних осіб, у яких земельні ділянки знаходяться у власності або у користуванні.
 
Група впливу
Вигоди
Витрати
Орган місцевого самоврядування
Зростання надходжень до місцевого бюджету.
Витрати на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земель в межах населенних пунктів Калинівської селищної ради
 Процедура розробки регуляторного акту
Територіальна громада селища Калинівки та сіл Скибина, Димитрова та Перемоги
Регулювання та планування надходжень до селищного бюджету, більш ефективне використання земельних ресурсів територіальної громади, можливість направлення додаткових коштів на здійснення програм соціально-економічного розвитку, збільшення фінансування дитячого навчального закладу, школи, амбулаторії, будинку культури ФАП, які розміщенні на території селищної ради. 
 
 
8. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта
Запропонований регуляторний акт запроваджується на термін передбачений статтею 18 Закону України «Про оцінку земель» (на момент розробки регуляторного акту нормативна грошова оцінка земельних ділянок несільськогосподарського призначення проводиться не рідше як один раз у 5-7 років). При зміні чинного законодавства термін дії регуляторного акту може бути змінений.
 
9. Визначення показників результативності регуляторного акта
-         додаткові надходження коштів до селищного бюджету від надходжень, від плати за землю;
-         розмір коштів і час що буде витрачений громадянами та юридичними особами на виконання вимог акта;
-         рівень поінформованості з основних положень акта.
-   стимулювання ефективного землевикористання на засадах ринкової економіки.
 
Прийняття зазначеного регуляторного акту дозволить одержати додаткові грошові кошти які надійдуть до селищного бюджету.
 
10. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття а саме, відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.
 
 
 
 
 
   Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів: Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка»
   Стаття 24 закону України «Про плату за землю» визначає, що грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин. Статтею 2 зазначеного закону передбачено, що плата за землю, яка справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, визначається залежно від грошової оцінки земель. Грошова оцінка земельних ділянок передбачена ст.201 Земельного
Кодексу України.
  Метою прийняття  регуляторного акту  є забезпечення відкритості при вирішенні питання визначення грошової оцінки, а також поповнення бюджету міста за рахунок залучення коштів від грошової оцінки землі. 
Введенням в дію регуляторного акту передбачається встановлення розміру грошової оцінки земель, відповідно до якого будуть проведені перерахунки плати за землю та розрахунки цін продажу земельної ділянки державної власності.
Це надасть можливість виконавчому комітету Калинівської селищної ради залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.
 
Селищний голова                                                                             Г.М Пузан


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ