ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ


 
                                           Проект
   
 
 
Калинівська селищна рада
Броварського району Київської області
 
Р І Ш Е Н Н Я
 
«Про затвердження Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради»
 
 
        Заслухавши інформацію селищного голови, відповідно до Закону України від 27.04.2007 року № 997-У « Про оренду державного та комунального майна», Порядку перегляду договорів оренди нерухомого державного майна, затвердженого Наказом Фонду державного майна України від 18.01.2007 року № 43, керуючись ст.26 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
 
ВИРІШИЛА:
 
1.     Затвердити Методику розрахунку та Порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради.
2.     Доручити селищному голові Пузану Г.М переглянути умови Договорів на оренду майна відповідно до Порядку перегляду договорів оренди майна.
3.     Зупинити дію Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна прийняту рішенням сесії селищної ради № 147-ХХ1У від 19.06.2003р
 
 
Селищний голова                                                         Г.М Пузан
 
 
 
 
 
 
   Методика розрахунку та порядок використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, сіл, селищ Броварського району.
 
 
1.           Методика розрахунку і порядок сплати за оренду майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад району, сіл, селищ Броварського району( далі – Методика) розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду цілісних майнових комплексів, їх структурних підрозділів, нерухомого та іншого окремого індивідуально визначеного майна, що увійшло до статутного фонду господарського товариства, створеного у процесі приватизації( корпоратизації) і належить до цієї власності ( далі – комунальне майно)
2.           Передача в оренду комунального майна здійснюється виключно на конкурсних засадах.
3.           Розмір орендної плати встановлюється договором оренди між орендодавцем та орендарем.
У разі коли орендодавцем цілісного майнового комплексу структурного підрозділу державного підприємства, а також нерухомого майна ( будинку, споруди, приміщення) є державне підприємство, організація, розмір орендної плати погоджується з органом, визначеним в абзаці другому статті 5 Закону України “ Про оренду державного та комунального майна”.
Якщо майно орендується бюджетними організаціями, орендна плата вноситься за рахунок коштів, передбачених на їх утримання.
У разі визначення орендаря на конкурсних засадах орендна плата за цією Методикою, застосовується як стартова, а її розмір може бути збільшено за результатами такого визначення.
4.   До плати за оренду індивідуально визначеного майна не включаються витрати на утримання орендованого майна та плата за послуги, які відповідно до укладених угод зобов”язуються   надавати орендарю органи місцевого самоврядування, бюджетні організації. Ці витрати сплачуються орендарем окремо згідно з встановленими рахунками відповідними підприємствами, організаціями.
      Витрати на утримання нерухомого майна, зданого в оренду одночасно кільком підприємствам, організаціям, установам, і при будинкової території розподіляються між ними залежно від наявності, кількості, потужності, часу роботи електроприладів, систем тепло- і водопостачання, каналізації за спеціальними рахунками, а в неподільній частині – пропорційно розміру займаної підприємствами, організаціями, установами загальної площі.
5.   Орендна плата за цією Методикою розраховується у такій послідовності: визначається розмір річної орендної плати. На основі розміру річної орендної плати встановлюється розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру орендної плати за перший місяць оренди розраховується розмір орендної плати за наступні місяці оренди.
У разі коли термін оренди менший чи більший за одну добу або за один місяць, то на основі розміру місячної орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності – на основі розміру добової орендної плати розраховується погодинна орендна плата.
 
6.           Розмір річної орендної плати за цілісні майнові комплекси визначається за формулою:
 
 
                                      Опл =   Вз  х   Сор.ц,
 
      Де   Опл – розмір річної орендної плати , грн..;
              Вз -вартість необоротних основних засобів (без                                                                                       незавершеного будівництва) за незалежною оцінкою, грн.;
              Сор.ц – орендна ставка за використання цілісних майнових комплексів підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, району, визначена з додатком 1 .
7.           Розмір річної орендної плати у разі оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого майна) встановлюється за згодою сторін, але не менше як 10 відсотків вартості орендованого майна, а у разі коли орендарем є суб”єкт малого підприємництва – не менше як 7 відсотків вартості орендованого майна, визначеної шляхом незалежної оцінки.
8.           У разі оренди нерухомого майна ( крім оренди нерухомого майна фізичними та юридичними особами, зазначеними у пункті 9 цієї Методики) розмір річної орендної плати визначається за формулою:
 
 
                          Опл = Вп х Сор,
 
Де       Вп – вартість орендованого майна, визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн..;
           Сор– орендна ставка, визначена згідно з додатком 2.
 Незалежна оцінка вартості об”єкта оренди повинна враховувати його місцезнаходження і забезпеченість інженерними мережами. Результати незалежної оцінки є чинними протягом 6 місяців від дня її проведення, якщо інший термін не передбачено у звіті з незалежної оцінки.
 Якщо орендоване не житлове приміщення є частиною будівлі (споруди), то оцінка вартості цього приміщення проводиться безпосередньо або опосередковано з урахуванням вартості будівлі (споруди) в цілому за формулою:
 
                                    Вп = Вб :   Пб х   Пп.,
     Де    Вп  - вартість орендованого приміщення, яке є частиною   будівлі ( споруди), грн..;
                Вб   - вартість будівлі (споруди) в цілому (без вартості підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем),визначена шляхом проведення незалежної оцінки, грн..;
                 Пп. –    площа орендованого приміщення, м2.;
                 Пб -     площа будівлі (споруди) в цілому (без площі підвальних приміщень, якщо вони не експлуатуються орендарем), м2.
9.           Розмір річної орендної плати за оренду нерухомого майна бюджетними організаціями, які утримуються за рахунок державного та місцевих бюджетів становить 1 гривню.
10.        Розмір місячної орендної плати за перший місяць після укладення договору оренди чи перегляду розміру орендної плати розраховується за формулою :
                                             
                                         Опл
                    Опл.міс.   =   ------- х Іп.р. х Ім.,
                                         12
 
де   Опл– річна орендна плата, визначена за цією методикою, грн..;
       Іп.р. – індекс інфляції за період з початку поточного року (у разі оренди     нерухомого майна з дати проведення незалежної оцінки) до дати укладення договору оренди або перегляду розміру орендної плати;
       Ім.   - індекс інфляції за перший місяць оренди.
11.       Розмір орендної плати за кожний наступний місяць визначається шляхом коригування розміру місячної орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
12.       Терміни внесення орендної плати визначаються у договорі. Штрафні санкції щодо порушення цих термінів визначаються договором у відповідності до чинного законодавства .
У договорі оренди цілісного майнового комплексу рекомендується встановлювати, що сплата орендних платежів має проводитися щоквартально в 5-денний термін від дати, встановленої для подання квартальних бухгалтерських звітів (балансів), а за ІV квартал – в 10 – денний термін від дати, встановленої для подання річного бухгалтерського звіту (балансу).
13.       Платіжні документи на перерахування до бюджету або орендодавцеві орендних платежів подаються платниками установам банків до настання терміну платежу.
14.       Суми орендної плати, зайво перераховані до бюджету або орендодавцеві, зараховуються в рахунок наступних платежів або повертаються платникові в 5-денний термін від дня одержання його письмової заяви.
15.       Орендна плата зараховується :
-               за цілісні майнові комплекси – 100 відсотків до бюджету територіальних громад       сіл, селищ, району;
-               за окреме індивідуально визначене майно підприємства, організації ( крім нерухомого майна) – підприємству, організації;
-               за приміщення , яке є частиною будівлі (споруди) – до власних надходжень цієї установи.
 
16.       Розмір плати за суборенду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна розраховується у порядку, встановленому цією Методикою для розрахунку розміру плати за оренду майна.
Орендна плата за нерухоме майно, що передається в суборенду, визначається з урахуванням частки вартості такого майна у загальній вартості орендованого майна у цінах, застосованих при визначенні розміру орендної плати, і погоджується з орендодавцем.
У разі суборенди приміщення у будівлі, що входить до складу цілісного майнового комплекс, орендна плата за таке приміщення визначається з урахуванням частки вартості такого приміщення у загальній вартості відповідної будівлі та частки вартості зазначеної будівлі у загальній вартості основних засобів цілісного майнового комплексу.
Плата за суборенду майна у частині, що не перевищує орендної плати за майно, що передається в суборенду, сплачується орендарю, який передає в суборенду орендоване ним майно.
Різниця між нарахованою платою за перший місяць суборенди та тією її частиною, що отримує орендар, погоджується з орендодавцем і перераховується до бюджету територіальної громади сіл, селищ, району.
Різниця між нарахованою платою за кожний наступний місяць суборенди і тією її частиною, що отримує орендар, визначається шляхом коригування різниці за попередній місяць на індекс інфляції за поточний місяць.
Контроль за перерахуванням зазначеної різниці до бюджету здійснюється орендодавцем.
17.       Часткове звільнення від сплати орендної плати та надання пільг з орендної плати, а також зміна порядку використання плати за оренду майна для окремих категорій осіб проводиться на підставі рішення ради територіальних громад сіл, селищ, району.
18.       Орендарі, які здійснюють за згодою орендодавця реконструкцію або капітальний ремонт орендованого майна, визначеного технічною документацією на такі роботи, сплачують орендну плату в розмірі, встановленому умовами договору оренди.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток 1
                                                                                            До рішення №        від
 
 
ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання цілісних майнових комплексів
 комунальної власності Броварського району
 
 
№ з\п
Цілісні майнові комплекси
Розміри орендної ставки (%)
1
Торгівлі, з організації концертно-видовищної діяльності, лікеро-горілчаної та виноробної промисловості
10
2
З організації виставкової діяльності, виробництва деревини та виробів з деревини, виробництва меблів, сільського господарства, ресторанів
9
3
Харчової промисловості ( крім лікеро-горілчаної та виноробної промисловості), зв”язку, швейної промисловості, ресторанного господарства( крім ресторанів), звиробництва транспортних засобів і устаткування та їх ремонту
8
4
Побутового обслуговування , освіти, науки та охорони здоров”я, легкої( крім швейної) промисловості
6
5
Інші об”єкти
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   Додаток 2
                                                                                            До рішення №        від
 
                                                ОРЕНДНІ СТАВКИ
за використання нерухомого майна, що перебуває
 у комунальній власності Броварського району
 
№ з\п
Використання орендарем нерухомого майна за цільовим призначенням
Розміри орендної ставки (%)
1
Розміщення казино, інших гральних закладів, гральних автоматів
200
2
Розміщення пунктів продажу лотерейних білетів, пунктів обміну валюти
35
3
Розміщення:
 
 
- фінансових установ, ломбардів, рієлторських контор(агентств нерухомості), банкоматів
30
 
- ресторанів з нічним режимом роботи
30
 
- торгівельних об”єктів з продажу ювелірних виробів,
30
 
- операторів телекомунікацій, які надають послуги з рухомого ( мобільного) зв”язку, операторів та провайдерів телекомунікацій, які надають послуги з доступу до Інтернет
30
4
Розміщення:
 
 
- виробників реклами
25
 
- салонів краси, саун, соляріїв, кабінетів масажу, тренажерних залів
25
 
- зовнішньої реклами на будівлях та спорудах
25
5
Організація концертів та іншої видовищно-розважальної діяльності
      15
6
Розміщення суб”єктів господарювання, що провадять діяльність з ремонту об”єктів нерухомості
21
7
Розміщення:
 
 
- майстерень, що здійснюють технічне обслуговування та ремонт автомобілів
30
 
- ресторанів
30
 
- медичні заклади, що є суб”єктами малого підприємництва та проводять лікарську практику
20
 
-надання стоматологічних послуг
20
 
-інших приватних закладів охорони здоров”я
20
 
- розміщення торговельних об”єктів з продажу окулярів, лінз, скелець
20
 
- редакцій засобів масової інформації
20
 
- рекламного характеру
20
8
Надання юридичних консультацій,нотаріальних
послуг
20
9
Розміщення:
 
 
- крамниць-складів, магазинів-складів
20
 
- торговельних об”єктів з продажу:
 
 
    непродовольчих товарів, алкогольних та тютюнових виробів
30
 
    промислових товарів, що були у використанні
18
 
    автотоварів
20
 
    відео – та аудіпродукції
20
10
Розміщення фізкультурно-спортивних закладів, діяльність яких спрямована на організацію та проведення занять різними видами спорту
17
11
Розміщення:
 
 
- кафе, барів, закусочних, буфетів, кафетеріїв, що здійснюють продаж товарів підакцизної групи
30
 
- ветеринарних лікарень( клінік), лабораторій ветеринарної медицини
15
 
- офісних приміщень
25
 
- антен
15
 
-суб”єктів господарювання, що провадять діяльність з вирощування квітів, грибів
30
12
Розміщення:
 
 
- складів
20
 
- стоянок для автомобілів
12
13
Розміщення:
 
 
- комп”ютерних клубів та інтернет-кафе
15
 
- ветеринарних аптек
15
 
-шкіл, курсів з навчання водіїв автомобілів
10
14
Проведення виставок непродовольчих товарів без здійснення торгівлі
10
15
Розміщення торговельних автоматів, що відпускають продовольчі товари
 
15
16
Розміщення:
 
 
- кафе, барів, закусочних, кафетеріїв, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
8
 
- аптек, що реалізують готові ліки
20
 
- торговельних об”єктів з продажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи
8
17
Розміщення:
 
 
-торговельних об”є”ктів з продажу ортопедичних виробів
8
 
-ксерокопіювальної техніки для надання населенню послуг із ксерокопіювання документів
10
 
- фотоательє
10
18
Проведення виставок образотворчої та книжкової продукції, виробленої в Україні
7
19
Розміщення :
 
 
-їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи
6
 
- об”єктів поштового зв”язку на площі, що використовується для надання послуг поштового зв”язку
2
 
-хімчисток
10
 
- майстерень з ремонту електропобутових товарів
10
 
-торговельних об”єктів з продажу поліграфічної продукції та канцтоварів
6
20
Розміщення :
 
 
- перукарень
10
 
-майстерень з ремонту одягу
10
 
- торговельних об”єктів з продажу книг, газет і журналів, виданих українською мовою
5
 
- відділень банків на площі, що використовується для здійснення платежів за житлово-комунальні послуги
5
21
Розміщення :
 
 
- їдалень, буфетів, які не здійснюють продаж товарів підакцизної групи, у навчальних закладах
4
 
-майстерень з ремонту взуття
4
 
- майстерень з ремонту годинників
4
22
Розміщення:
 
 
- аптек на площі, що використовується для виготовлення ліків за рецептами
4
 
- суб”єктів господарювання, що надають ритуальні послуги
3
23
Розміщення:
 
 
- аптек, які обслуговують пільгові категорії населення
2
 
-бібліотек, архівів, музеїв
2
 
- лазень, пралень загального користування
10
 
- торговельних об”єктів з продажу продовольчих товарів для пільгових категорій громадян
2
24
Розміщення транспортних підприємств з :
 
 
- перевезення пасажирів
15
 
- перевезення вантажів
18
25
Розміщення творчих спілок, громадських, релігійних та благодійних організацій на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
 
- не більше як 50 кв.метрів
3
 
- понад 50 кв.метрів
7
26
Розміщення громадських організацій інвалідів на площі, що не використовується для провадження підприємницької діяльності і становить:
 
 
- не більше як 50 кв.метрів
1
 
- понад 50 кв.метрів
10
27
Інше використання нерухомого майна
15
 
 
 
 
Примітка. Орендні ставки для орендарів – вітчизняних юридичних та фізичних осіб, що є суб”єктами малого підприємництва, які провадять виробничу діяльність безпосередньо на орендованих виробничих площах (крім офісів), застосовується з коефіцієнтом 0,7.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
рішення Калинівської селищної ради "Про затвердження Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради»
 
  1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.
 
     Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального майна» передбачається врегулювати організаційні відносини, пов'язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна, що перебуває у спільній сумісній власності територіальної громади Калинівської селищної ради та майнові відносини між орендодавцями та орендарями.
 
           Методика розрахунку і порядок використання плати за оренду майна, територіальної громади Калинівської селищної ради, що діє на даний час, не регулює відносини, пов'язані з нарахуванням орендної плати за оренду майна,  що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради.
 
2.Визначення цілей державного регулювання.
 
     Метою здійснення регулювання орендних відносин є впровадження
«Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради» та поповнення власних обігових коштів підприємств-орендодавців.
 
3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.
 
     Альтернативою є збереження існуючого стану, тобто не затверджувати «Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради», проте
це є неприйнятним враховуючи вимоги чинного законодавства.
4.Опис механізму, який пропонується для розв'язання проблеми.
 Вказану проблему планується розв'язати шляхом прийняття рішення Калинівською селищною радою «Про затвердження Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради»
5.Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.
 
    Впровадження регулювання організаційних відносин, пов'язаних з нарахуванням, використанням орендної плати за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради надає можливість:
--орендодавцю отримати кошти за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради;
--здійснювати перерахунки орендної плати у разі зміни площі орендованого приміщення та цільового використання;
6.Характеристика очікуваних результатів прийняття актів.
 Прийняття зазначеного рішення надасть можливість Калинівській селищній раді більш ефективно контролювати надання в оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради, упорядкувати процес розрахунку і порядку використання плати за оренду майна та контролювати виконання сторонами зобов'язань по договору оренди.
Вигодами органами місцевого самоврядування є:
-надходження коштів за оренду комунального майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради орендодавцю.
Вигодами суб'єктів господарювання є:
-встановлення чіткої процедури нарахування орендної плати.
Витрати суб'єктів господарювання є:
-додаткових витрат немає;
Вигодами населення є:
-підвищення ефективності використання комунального майна;
-благоустрій прилеглих територій;
-покращення стану приміщень, що знаходяться в комунальній власності.
Витратами населення є:
-витрати відсутні.
7.Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акту.
 Строк дії регуляторного акта необмежений. Даний регуляторний акт може бути переглянуто за ініціативою регуляторного органу або на підставі аналізу звіту про відстеження результативності цього регуляторного акту та при зміні законодавчої бази.
8.Визначення показників результативності регуляторного акта.
   Показники результативності зазначеного рішення передбачається визначити за наступними критеріями:
--Надходження від орендної плати орендодавцю.
Зазначене рішення буде поширюватись на підприємства, установи, організації, фізичних та юридичних осіб, що є орендарями майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради.
9.Заходи, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта:
-аналіз надходження коштів від орендної плати орендодавцю;
-оцінка результатів;
 
 
                                                                                
 

Звіт про базове відстеження регуляторного акта - проекту рішення Калинівської селищної ради “Про затвердження Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна , що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради”


         1. Вид та назва регуляторного акта: Проект рішення Калинівської селищної ради                

          “Про затвердження Методики розрахунку та Порядку використання плати за оренду майна , що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради”

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження:  Калинівська селищна  рада.

 

3. Цілі прийняття акта:  Методику розроблено з метою створення єдиного організаційно-економічного механізму щодо розрахунку та використання плати за оренду майна, що перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради”

 

4. Строк виконання заходів з відстеження: до дня  набрання чинності регуляторного акта.


5. Тип відстеження: базове.


6.   Методи одержання результатів відстеження: статистичний.


            7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних: Враховуючи  мету регулювання, для відстеження результатів регуляторного акта були проаналізовані показники діяльності виконавчого комітету Калинівської селищної  ради щодо Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна,  перебуває у спільній власності громади Калинівської селищної ради”

 

 

 

1.      Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей: прийняття даного рішення дозволить  встановити єдиний  організаційно-економічного механізм розрахунку та використання плати за оренду та   збільшення надходжень до селищного бюджету.

 

 

 

 


Селищний голова                                                                         Г.М Пузан

 

 
 

 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ