ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення "Про внесення змін до рішення №128/6-У1 від 02.06.2011р"


Повідомлення
про оприлюднення проекту рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області «Про внесення змін до рішення № 128/6-У1 від 02 червня 2011 року
«Про встановлення місцевих податків та  зборів»
 
 
На виконання ст. 143 Конституції України, п.108, 110,122 Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України  та деяких інших законодавчих актів України щодо
вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України», п. 8.3 ст. 8, п. 12.3, 12.4 і 12.5 ст. 12, п. 24 ст. 26 та ст. 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації»,  Калинівська селищна рада   виносить на публічне обговорення проект рішення   «Про внесення змін до рішення № 128/6-У1 від 02 червня 2011 року «Про встановлення місцевих податків та зборів»
 Даний проект рішення розроблено з метою забезпечення наповнення місцевого бюджету та приведення у відповідність з Податковим кодексом України (зі змінами та доповненнями). Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу будуть прийматись у письмовому вигляді від громадян, суб'єктів господарювання та їх об’єднань, інформаційно-дорадчих органів  протягом місяця з дня опублікування проекту рішення на поштову адресу розробника:
 
 Розробником цього документу виступає виконавчий комітет Калинівської селищної ради, до якого просимо надсилати пропозиції та зауваження за поштовою адресою : 07443 , смт Калинівка, вул. Чернігівська 20, тел. 78-2-42.
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу буде розміщено на сайті Калинівської селищної ради «http://kalynivka.in.ua/» 
 
Секретар ради                                                              Б.П Правдивець 
 
 
 
 
Проект рішення та аналіз регуляторного впливу опубліковано нижче.
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                    ПРОЕКТ        
 
 
       Калинівська селищна рада
           Броварського району Київської області
                                                   
РІШЕННЯ
Про внесення змін до рішення № 128/6-У1 від 02 червня 2011 року
«Про встановлення місцевих податків і  зборів»
 
Розглянувши лист Броварської об"єднаної державної податкової інспекції Київської області , керуючись статтею 143 Конституції України, Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо спрощеної системи опадаткування , обліку та звітності» , відповідно до пункту 8.3 статті 8, статі 10, пунктів 12.3, 12.4 і 12.5 статті 12 Податкового кодексу, пункту 24 статті 26 та статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Калинівська селищна рада Броварського району Київської області :
 
ВИРІШИЛА:
 
1. Внести зміни до діючого рішення № 128/6-У1 від 02 червня 2011 року «Про встановлення місцевих податків і зборів» та викласти в слідуючій редакції:
          встановити з 01.01.2012 року  ставки єдиного податку щодо спрощеної системи оподаткування фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність в розмірі відсотків до мінімальної заробітної плати:
- для першої групи платників єдиного податку  - 10%;
- для другої групи платників єдиного податку    - 20%;
2. Виконавчому органу Калинівської селищної ради забезпечити направлення в установленому порядку копії цього Рішення із додатком до органу державної податкової служби Броварського району.
3. Секретарю селищної ради Правдивець Б.П оприлюднити це рішення на сайті селищної ради.
4.Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову селищної ради Пузана Г.М.
 
 
 
 
Селищний голова                                                          Г.М Пузан
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Аналіз впливу регуляторного акта
до проекту рішення  Калинівської селищної ради Броварського району Київської області «Про внесення змін до рішення № 128/6-У1 від 02 червня 2011 року
«Про встановлення місцевих податків та зборів»
1.Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.
Рішенням Калинівської селищної ради № 128/6-від 02.06.2011 року та змінами, що були внесені до даного рішення ( рішення № 201 від 10.10.2011 р)  встановлені місцеві податки та збори:  єдиний податок, туристичний збір, податок на нерухоме майно. 
В зв’язку з прийнятими Законами України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України від 07.07.2011 року №3609 та від 04.11.2011 року №4014-VІ виникла необхідність внесення змін до рішення Калинівської селищної ради  «Про встановлення місцевих податків та зборів» від 02.06.2011 №128/6-У1

Причини та умови виникнення проблеми:
Спрощена система оподаткування є напрямом державної політики, що діє на практиці для категорії платників – частини суб’єктів підприємницької діяльності, які є найменш фінансово спроможними. Це є самозайняті особи, які забезпечують сьогодні собі робоче місце власними силами. Саме вони потребують найбільшої допомоги та захисту з боку держави.
Єдиний податок та туристичний збір являються джерелами наповнення доходної частини місцевого бюджету, яка направляється насамперед на фінансування бюджетної сфери. Збереження існуючих ставок єдиного податку не забезпечить належних надходжень до місцевого бюджету.
Цілі державного регулювання.
Цілями державного регулювання є:
- підвищення мотивації громадян до заняття окремими видами підприємницької діяльності;
- створення сприятливих умов для розвитку  підприємницької діяльності: встановлення економічно обґрунтованих ставок єдиного податку відповідно до сучасних ринкових відносин;
- надання суб'єктам підприємницької діяльності можливості обрання найбільш ефективної та зручної системи оподаткування, обліку та звітності при здійснення підприємницької діяльності, що дозволить забезпечити більшу свободу у виборі методів досягнення результатів;
- приведення видів підприємницької діяльності по єдиному податку у відповідність з класифікацією видів економічної діяльності;
- зменшить кількість звернень громадян про встановлення нових видів ставок єдиного податку;
- відкритість процедури при вирішенні питань, пов’язаних зі справлянням туристичного збору;    
- збільшення надходжень до місцевого бюджету.

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей.
Альтернативи рішення проблеми:
- залишити без змін діючу ситуацію;
- регулювання визначеної проблеми на державному рівні,
Перша альтернатива - питання встановлення ставок єдиного податку обумовлене процесами, пов'язаними з підтримкою та регулюванням розвитку малого бізнесу, ефективного використання його можливостей у розвитку економіки на території Калинівської селищної  ради, притягнення більшої кількості суб'єктів підприємницької діяльності до переходу на спрощену систему оподатковування, і таким чином, збільшення надходжень до місцевого бюджету. У разі неприйняття зазначеного регуляторного акта ситуація залишиться без змін. А саме, залучення більшої кількості суб'єктів підприємницької діяльності до переходу на спрощену систему оподаткування, виведення платників податків із тіньового бізнесу до правового русла не відбудеться.
Друга альтернатива - слід зауважити, що рішення проблеми з допомогою держави зараз неможливо через те, що чинне законодавство не регламентує детально механізм встановлення ставок єдиного податку для СПД - фізичних осіб, а передає цю функцію органам місцевого самоврядування.

4. Механізм та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.
Проект рішення передбачає, встановлення нових ставок єдиного податку для фізичних осіб - суб’єктів малого підприємництва, які здійснюють свою діяльність у сфері торгівлі та громадського харчування, побутового обслуговування населення, виробництва і реалізації товарів народного споживання та інших видів підприємницької діяльності, а також зміну термінів сплати туристичного збору (сума туристичного збору, обчислюється відповідно до податкової декларації за звітний  (податковий) квартал, сплачується у строки, визначені для квартального звітного періоду).   
Дія акта поширюється на території Калинівської селищної  ради. Акт доводиться до відома суб'єктів відносин через  мережу Інтернет на сайті  Калинівської селищної ради www.kalynivka.in.ua.

5. Обгрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта та оцінка можливостей впровадження та виконання вимог регуляторного акта.
Прийняття та виконання вимог даного регуляторного акта здійснюється відповідно до Бюджетного та Податкового Кодексів України.
Передбачається, що суб'єкти підприємницької діяльності - платники єдиного податку, будуть неухильно виконувати вимоги запропонованого проекту рішення, тобто в повному обсязі та своєчасно вносити податкові платежі, тому як вартість виконання цих вимог нижча, ніж вартість ухилення від виконання таких вимог.


6. Визначення очікуваних результатів від прийняття регуляторного акта.


Очікувані результати дії регуляторного акту надані наступною таблицею:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сфера впливу
Вигоди
Витрати
Органи місцевого самоврядування
Збільшення надходжень до селищного бюджету і можливість збільшення витрат на фінансування покладених на органи місцевого самоврядування повноважень.
Стимулювання розвитку підприємництва.
Створення нових робочих місць.
Процедура розробки регуляторного акту, збільшення навантажень на працівників державних установ по забезпеченню виконання вимог, встановлених проектом
Фізичні та юридичні особи
Можливість здійснення підприємницької діяльності за спрощеною системою оподаткування, обліку та звітності
Диференційний підхід до розміру ставок єдиного податку в залежності від виду діяльності, самостійне обрання способу оподаткування доходів.
Витрати на сплату єдиного податку.
7. Строк дії регуляторного акта.
Зазначений проект нормативно-правового акта є загальнообов’язковим до застосування на території селища та має необмежений термін дії. В разі внесення змін до Податкового  кодексу в частині  справляння місцевих податків і зборів відповідні  зміни  будуть внесені до цього регуляторного акта.

8.  Показники результативності регуляторного акта.
Для визначення результативності цього регуляторного акта пропонується встановити такі загальні показники:
- динаміка кількості платників по єдиному податку та по туристичному збору;
- обсяги надходжень від єдиного податку та туристичного збору до бюджету селища.
9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження                             результативності регуляторного акта.
Базове відстеження буде проведене до дати набрання чинності регуляторного акта.
Повторне відстеження результативності буде проведено через рік після набуття чинності регуляторним актом.
Упродовж кожних трьох років, з моменту виконання заходів по проведенню повторного відстеження результативності цього регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитьсь періодичне відстеження його результативності.

 
 
Селищний голова                                                      Г.М Пузан


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ