ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ 

 

 

 

                                                                       

                                                            Калинівська селищна рада             

                                                    Броварського району Київської області

 

Р І Ш Е Н Н Я

 

«Про затвердження Правил благоустрою території селища Калинівки Броварського району»

 

    З метою формування сприятливого для життєдіяльності людини середовища,захисту довкілля, покращення санітарного стану, збереження об"єктів та єлементів благоустрою, зелених насаджень  на території Калинівської селищної ради, відповідно до п.44 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись  ст.10 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1.     Затвердити правила благоустрою території селища Калинівки ( далі  Правила), що додаються.

2.     Виконавчому комітету Калинівської селищної ради забезпечити реалізацію положень та вимог зазначених Правил та встановити контроль за їх виконанням.

3.     Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії селищної ради.

 

 

 

Селищний голова                                                         Г.М Пузан

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

рішення Калинівської селищної ради "Про затвердження Правил благоустрою  території селища Калинівки Броварського райну"

Цей аналіз регуляторного впливу (далі Аналіз) розроблений на виконання та з дотримання Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" від 11.09.03 р. № 1160-1У та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 р. № 308 і визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення Зазимської сільської ради "Про затвердження Правил благоустрою та забезпечення чистоти і порядку в селі Зазим"є" як регуляторного акту.
1.   Опис проблеми

Стан благоустрою території селища Калинівки не відповідає в повному обсязі вимогам Закону України "Про благоустрій населених пунктів", Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", Закону України "Про охорону навколишнього природного середовища" інших законодавчих актів, що регулюють діяльність органів влади в сфері благоустрою території.

Стан вулично-дорожньої мережі, освітлення, озеленення, чистота територій селища являється оцінкою як місцевої влади, так і громадського впливу на вирішення цих проблем. На сьогоднішній день Правила благоустрою території селища Калинівки не розроблені.

Регулювання викликане необхідністю розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання територій села у належному стані, їх санітарного очищення, збереження об"єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об"єктів; організація належного утримання та раціонального використання територій, будівель, інженерних споруд та об"єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення; створення умов для реалізації прав суб'єктами у сфері благоустрою селищної ради.

Склалася ситуація, коли немає чіткого визначення прав і обов'язків суб"єктів у сфері благоустрою, не визначені межі відповідальності між суб"єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування, немає єдиного систематизованого нормативно-правового акту, до якого можна б апелювати з тим, щоб захистити свої права і відстояти власні інтереси.

Неможливість розв'язання даної проблеми за допомогою ринкових механізмів або чинних законодавчих та нормативно-правових актів вищих органів державної влади, пов"язана із тим, що існує пряма вказівка Закону на необхідність розв"язання подібних проблем саме за допомогою прийняття регуляторних актів. Зокрема стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою території населеного пункту - це нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій та об"єктів благоустрою. Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міс і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення та всіх зацікавлених до затверджених Правил.

2.   Мета регулювання

Метою даного регулювання є:

- створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля;

- збереження і охорона навколишнього природного середовища;

- забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя.
3.   Альтернативи

Альтернатива 1. Користуватись Законом України "Про благоустрій населених пунктів". Стаття 34 Закону України "Про благоустрій населених пунктів" визначає, що Правила благоустрою населеного пункту - нормативно-правовий акт, яким установлюється порядок благоустрою та утримання територій об"єктів благоустрою, Правила розробляються для всіх сіл, селищ, міст і затверджуються відповідними органами місцевого самоврядування. Орган місцевого самоврядування забезпечує вільний доступ населення до затверджених

Правил.

Отже, дана альтернатива не прийнятна через те, що в даному Законі є пряма вказівка

на розробку і затвердження Правил благоустрою території в усіх селах, селищах та містах.

Альтернатива 2. Затвердження Правил благоустрою території селища Калинівки забезпечить:

-    дотримання вимог законодавства щодо затвердження органом місцевого самоврядування правил благоустрою території; чітке визначення прав і обов'язків суб"єктів у сфері благоустрою; розмежування відповідальності між суб"єктами господарювання, населенням та органом місцевого самоврядування;

наявність єдиного систематизованого нормативно-правового акту, який регулює відносини, що виникають у сфері благоустрою селищної ради, визначає правові, економічні, екологічні, соціальні та організаційні засади благоустрою села і спрямований на створення сприятливих умов для життєдіяльності людини.

Таким чином, єдиним прийнятним заходом є розробка та затвердження "Правил

благоустрою території селища Калинівки" як нормативно-правового

акту, що цілком відповідає вимогам законодавства.

4.   Механізм, який пропонується застосувати для розв"язання проблем і відповідні заходи

Рішення встановлює: 1.Правила благоустрою території селища Калинівки, які визначають: учасників правовідносин у сфері благоустрою; об"єкти у сфері благоустрою, їх утримання та використання; обмеження при використанні об"єктів благоустрою;

права і обов"язки підприємств, установ, організацій усіх форм власності у сфері благоустрою селищної ради; встановлюються заборони, щодо вчинення дій, що негативно впливають на благоустрій;

основні вимоги до організації благоустрою у приватному секторі; 2.Відповідальність за порушення законодавства у сфері благоустрою.

3.Закріплення за суб'єктами господарської діяльності територій для прибирання, очищення від снігу та здійснення протиожеледних заходів.
5. Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей

Досягнення мети, зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, є можливим завдяки затвердженням рішенням сесії Калинівської селищної ради Правил благоустрою території селища Калинівки.

Розробка рішення Калинівської селищної ради здійснюється за принципами:

законності;

гласності (відкритості та загальнодоступності);

колегіальності.
6. Визначення показників результативності рішення

1.Показником результативності рішення є кількість порушень Правил благоустрою території селища Калинівки, кількість несанкціонованих звалищ сміття. 2.Суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов"язаними з виконанням вимог акту, витрачатимуться кошти на утримання у належному санітарному стані територій прилеглих до їх будівель та споруд, об"єктів торгівлі. Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір випадкового сміття, виконання власними силами або шляхом оплати послуг комунального підприємства робіт по прибиранню сміття, снігу, криги, протиожеледних заходів.

Встановити конкретний розмір коштів на прибирання території та кількість су"єктів господарювання, в тому числі і фізичних осіб не являється можливим.

З.У відповідності до частини 5 статті 12 Закону України "Про засади державної регулятивної політики у сфері господарської діяльності від 11.09.03 р. № 1160-1У рівень поінформованості суб"єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень рішення визначається кількістю осіб, які:

прочитають   зазначене   рішення   в   інформаційному   віснику   селищної   ради   за результатами оприлюднення;

отримують регуляторний акт за запитами до виконкому селищної ради;

отримають регуляторний акт або інформацію щодо основних його положень іншими шляхами визначеними в "Правилах благоустрою території селища Калинівка».
7. Обгрунтування терміну дії рішення

Рішення є регуляторним нормативно-правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов"язковим до застосування на території селища Калинівки, термін дії якого довгостроковий ( до прийняття нових нормативно-правових актів). У разі потреби, за підсумками аналізу відстеження його результативності, у нього вноситимуться зміни та корегування. Ризик зовнішніх чинників відсутній, так як впровадження "Правил благоустрою га забезпечення чистоти і порядку в селі Зазим"є" відповідає чинному законодавству.
8.Визначення заходів відстеження результативності рішення

Оцінка ефективності регуляторного акту буде здійснюватись за допомогою проведення базового та періодичного відстеження результативності регуляторного акту.

Результативність рішення буде відстежуватись за допомогою порівняння числових показників (кількість складених протоколів про адміністративні правопорушення).

Джерелами інформації для відстеження результативності регуляторного акту будуть слугувати періодичні перевірки, рейди інспекції з благоустрою, та громадських інспекторів та їх оперативна інформація щодо рівня благоустрою тариторії селища, а також кількість порушень Правил благоустрою території селища Калинівка

 

                                        

 

 

 

                                                                               

 

                               Правила                                      

благоустрою території селища Калинівки

Броварського району Київської області

1. Загальні положення

Правила благоустрою території селища Калинівки Броварського району Київської області (далі - Правила) розроблені з врахуванням законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про благоустрій населених пунктів", "Про охорону навколишнього природного середовища", "Про відходи", "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", інших законів та нормативних актів України, які регулюють правовідносини у сфері благоустрою населених пунктів.

Дія цих Правил поширюється на правовідносини, що виникають у сфері благоустрою селища та сіл селищної ради спрямовується на створення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля, збереження і охорону навколишнього природного середовища, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення.

Учасниками правовідносин з питань благоустрою селища, згідно з цими Правилами, є керівники та інші посадові особи підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і відомчого підпорядкування, а також населення територіальної громади, яке на ній проживає.

Координацію діяльності у сфері благоустрою і санітарного утримання територій, забезпечення чистоти і порядку у селищіі здійснює комунальне підприємство "Калинівське ДПС".

Управління у сфері благоустрою селища здійснює виконавчий комітет Калинівської селищної ради.

Рішення сесії Калинівської селищної ради щодо благоустрою селища є обов'язковим для виконання розміщеними на території селища підприємствами, установами, організаціями та громадянами.

Благоустрій здійснюється в обов'язковому порядку на всій території населеного пункту.

2. Забезпечення державних, громадських та приватних інтересів у сфері благоустрою населеного пункту

Кожен громадянин селища має право на вільний доступ до Правил, на участь в обговоренні проекту Правил, внесення до них змін та на участь у розробці і здійсненні заходів з благоустрою території селища.
                Внесення змін до Правил здійснюється сесією Калинівської селищної ради у встановленому законодавством порядку.

При внесенні змін до Правил зберігаються вимоги щодо їх громадського обговорення і розгляду пропозицій та зауважень до них.

3. Повноваження органів самоорганізації населення у сфері благоустрою населеного пункту

Органи самоорганізації населення (вуличні та сільський комітети) мають право:

-вносити в установленому порядку на розгляд Калинівської селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;

-організовувати участь населення у виконанні робіт з благоустрою

селища та селищної ради;

-здійснювати громадський контроль за дотриманням Правил благоустрою населеного пункту;

-інформувати населення про здійснення заходів з благоустрою селища та

сіл;

-вирішувати інші питання у цій сфері відповідно до вимог чинного законодавства.

4. Порядок здійснення благоустрою та утримання території об'єктів

благоустрою

4.1.     До організації благоустрою та утримання територій об'єктів благоустрою залучаються підприємства, установи, організації усіх форм власності, громадські організації та мешканці населеного пункту.

4.2.  Відповідальність за виконання цих Правил покладається на громадян, керівників та службових осіб підприємств, організацій і установ, розташованих на території селища.

4.3.       Межі об'єктів благоустрою та прилеглих територій визначаються виконавчим комітетом селищної ради у відповідності з договором, який укладається між власником об'єкта благоустрою та комунальним підприємством (примірний договір додається).

4.4.       Роботи з утримання, реконструкції, капітального та поточного ремонту об'єктів благоустрою (парків культури та відпочинку, спортивних майданчиків, скверів, майданів, площ, вулиць, доріг, провулків, проїздів, пішохідних та велосипедних доріжок, пляжів, кладовищ, вуличного освітлення, зеленого господарства, будинків та споруд, а також інших територій загального користування), що належать до комунальної власності Калинівської територіальної громади), виконуються Комунальним підприємством «Калинівське ДПС» та підприємствами, які визначаються виконавчим комітетом селищної ради.

4.5 Території підприємств, організацій, установ та закріплені за ними земельні ділянки на умовах договору, які не відносяться до комунальної власності   територіальної   громади,   утримуються   в   належному   стані   їх власником, або уповноваженою власником особою.

4.6.   Роботи з нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів благоустрою виконуються лише за умови отримання дозволу у районному відділі архітектури та містобудування і за погодженням з виконавчим комітетом селищної ради.

4.7.     Благоустрій присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки повинен забезпечувати належне утримання території земельної ділянки загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, укладеного з комунальним підприємством "Калинівське ДПС", забезпечувати належне утримання території загального користування, прилеглої до його присадибної ділянки.

4.8.        Прибирання та благоустрій прибудинкових територій багатоквартирних житлових будинків та належних до нього будівель і споруд проводиться працівниками комплексного прибирання при будинкових територій комунального підприємства, відповідно договору на утримання та благоустрій при будинкової території, заключного з кожним квартиронаймачем

4.9.      Благоустрій присадибних ділянок, на яких розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством, взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводяться комунальним підприємством.

5. Заходи з реалізації Програми благоустрою території населеного пункту

Реалізація Програми благоустрою території населеного пункту здійснюється наступним чином:

5.1 Щорічно в лютому місяці розробляються і затверджуються заходи з благоустрою селища на поточний рік. В разі необхідності, може коригуватись довгострокова програма благоустрою території селища та сіл.

Заходи щодо облаштування вулично-дорожної мережі комунальної власності селища дорогами з твердим покриттям, а також розвиток мереж зовнішнього освітлення вулиць та провулків розробляються і затверджуються окремо та передбачаються в програмі "Сільська дорога".

5.2.            В заходах з благоустрою передбачаються конкретні обсяги робіт, які підлягають обов'язковому виконанню всіма підприємствами, установами, організаціями, що розміщені на території населеного пункту та громадянами, які на ній проживають.

5.3.            Заходи, спрямовані на благоустрій, виконання робіт з ремонту та реконструкції об'єктів внутрішньогосподарського користування, озеленення, утримання в належному стані територій, що належать на праві власності підприємствам, установам та організаціям, фінансуються за рахунок цих підприємств, організацій та установ.

 

5.4.              Благоустрій прибудинкових територій об'єктів нового будівництва, реконструкції і капітального ремонту будівель та споруд здійснюється за рахунок коштів забудовників.

5.5.              Благоустрій прибудинкової території власника житлового будинку здійснюється за рахунок власника цього будинку.

5.6.              Підприємства, установи, організації та мешканці селища можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту до благодійного фонду селищної ради.

5.7.              Відповідальність за виконання затверджених заходів з благоустрою села у повному обсязі несе комунальне підприємство.

6. Вимоги до впорядкування території населеного пункту

6. 1 Права і обоє 'язки підприємств, установ та організацій у сфері благоустрою населеного пункту

6.1.1 Підприємства, організації та установи мають право:

-брати участь у розробленні програм соціально-економічного та культурного розвитку населеного пункту і заходів з благоустрою їх територій;

-вимагати зупинення робіт, що виконуються з порушенням правил благоустрою території селища або призводить до її нецільового використання;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю або здоров'ю громадян, їх майну та майну юридичної особи,

-брати участь у роботі комісій з прийняття в експлуатацію нових, реконструйованих та капітально відремонтованих об'єктів благоустрою;

-вносити на розгляд селищної ради пропозиції щодо поліпшення благоустрою селища.

6.1.2 Підприємства, організації та установи у сфері благоустрою населеного пункту зобов 'язані:

-утримувати в належному стані території, надані їм в установленому законом порядку;

-утримувати в належному стані закріплені за ними на умовах договору комунальним підприємством об'єкти благоустрою та прилеглі території;

-усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою і прилеглих територіях за власний рахунок та в установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини;

-усувати на закріплених за ними об'єктах благоустрою та прилеглих територіях наслідки надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в установленому порядку;

-проводити згідно з планами, затвердженими виконавчим комітетом Калинівської селищної ради, інвентаризацію та паспортизацію закріплених за ними об'єктів благоустрою та прилеглих земельних ділянок;

-у процесі утримання об'єктів благоустрою дотримуватись відповідних технологій щодо їх експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо запобігання передчасному зносу об'єктів, забезпечення умов функціонування та утримання їх у чистоті й належному стані;

-відшкодовувати збитки, завдані ними внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою та охорони навколишнього природного середовища, в порядку та розмірах, установлених законодавством України.

Посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та/або здоров'ю громадян, на власних та закріплених за підприємствами, установами та організаціями територіях, відповідно до чинного законодавства та умов договору.

6.2 Права та обов'язки громадян у сфері благоустрою

населеного пункту

6.2.1. Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту мають право:

-користуватись об'єктами благоустрою селища;

-брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою населеного пункту;

-вносити на розгляд виконавчого комітету та селищної ради пропозиції з питань благоустрою селища;

-отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження правил благоустрою території селища та внесення змін, а також роз'яснення їх змісту;

-брати участь у здійсненні заходів з благоустрою селища, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів, тротуарів і пішохідних доріжок, інших об'єктів благоустрою;

-вимагати негайного виконання робіт з благоустрою селища у разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоду життю, здоров'ю або майну громадян;

-звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров'ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності власників об'єктів благоустрою.

6.2.2 .Громадяни у сфері благоустрою населеного пункту зобов 'язані:

утримувати в належному стані власне подвір'я, прибудинкову територію і суміжний з ними тротуар, пішохідну доріжку та відповідну частину дорожнього полотна;

-дотримуватись правил благоустрою території селища;

-непорушувати права і законні інтереси інших суб'єктів благоустрою селища;

-проводити щотижнево санітарний день очищення, прибирання, підмітання тощо подвір'я, тротуару, пішохідної доріжки та вулично-дорожньої мережі комунальної власності територіальної громади селища;

-своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур'яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території;

-складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах для подальшого використання їх як органічного добрива;

-споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше ЗО метрів від джерел питної води;

-утримувати сторожових собак на прив'язі або без прив'язі лише в закритих дворах, щоб виключити можливість їх загрози здоров'ю громадян;

-на добровільних засадах здійснювати фінансування заходів з благоустрою населеного пункту , а також вулиць та прибудинкових територій за місцем проживання.

6.2.3. Громадянам у сфері благоустрою населеного пункту забороняється:

-вивозити і вивантажувати відходи, траву, гілки, деревину, листя, сміття, використану тару, зокрема пляшки, виготовлені з полімерних матеріалів в не відведених для цього місцях, а саме: на вулицях, прибудинкових територіях, біля річок та водойм, лісосмугах, ярах та канавах;

-засмічувати папером, недопалками, ганчір'ям, пляшками, поліетиленовими пакетами, іншими відходами та предметами вулиці, площі, парки, сквери, пляжі та інші громадські місця;

-псувати    газони,    пошкоджувати    і    самовільно    вирубувати    зелені насадження;

-порушувати (руйнувати чи псувати) вулично-дорожню мережу, дорожні знаки, інші об'єкти благоустрою селища;

-випалювати суху природну рослинність або її залишки без відповідного на це дозволу органів контролю в галузі охорони навколишнього природного середовища;

-вивішувати об'яви на стінах будинків та інших споруд, автобусних зупинках, опорах зовнішнього освітлення, деревах та встановлювати реклами і оголошення у не відведених для цього місцях;

-мити автомобілі, мотоцикли, мопеди та інші транспортні засоби на прибудинкових територіях, тротуарах, у парках і скверах, на берегах річок і водойм;

-здійснювати проїзд по асфальтовому покриттю тракторів на гусеничному ходу;

-порушувати тишу на вулицях, площах, у парках, житлових будинках та інших громадських місцях у заборонений час (з 22-00 до 8-00), а також порушувати громадський спокій шляхом використання гучномовців та потужних освітлювальних приладів;

-порушувати права і законні інтереси громадян та інших суб'єктів благоустрою населеного пункту.

 

6.3 Організація утримання зелених насаджень на території селища

Охороні та відновленню підлягають усі зелені насадження в межах населеного пункту під час проведення будь-якої діяльності, крім зелених насаджень, які висаджені або виросли самосівом в охоронних зонах повітряних і кабельних ліній, трансформаторних підстанцій, розподільчих пунктів і пристроїв.

Охорона, утримання та відновлення зелених насаджень на об'єктах благоустрою, а також видалення дерев, які виросли самосівом та сухостійних дерев, здійснюється за рахунок бюджетних коштів незалежно від підпорядкування об'єкта благоустрою, а на земельних ділянках, переданих у власність, наданих у постійне користування або оренду - за рахунок коштів їх власників або користувачів відповідно до нормативів, затверджених у встановленому порядку.

Видалення зелених насаджень здійснюється згідно з "Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах", затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 1045.

Відповідальними за збереження зелених насаджень і належний догляд за ними в межах селища є:

-на об'єктах комунальної власності - комунальне підприємство "Калинівське ДПС";

-на територіях підприємств, установ, організацій та прилеглих територіях - установи, організації і підприємства;

-на приватних садибах і прилеглих ділянках - їх власники або користувачі.

Негайне видалення пошкоджених дерев або кущів у процесі ліквідації наслідків стихійного лиха, аварійних та надзвичайних ситуацій, коли стан зелених насаджень загрожує життю, здоров'ю громадян чи майну громадян та/або юридичних осіб, може здійснюватися підприємствами, організаціями, установами власними силами або спеціалізованими організаціями згідно із замовленням та оплатою за виконані роботи з подальшим оформленням ордера на видалення зелених насаджень.

Проведення робіт з озеленення та видалення зелених насаджень на території населеного пункту здійснюються тільки за умови погодження з комунальним підприємством та виконавчим комітетом Калинівської селищної ради.

Охорона зелених насаджень селища Калинівка та сіл Скибин, Димитрово, Перемога є громадським обов'язком кожного жителя. Усі громадяни селища повинні підтримувати чистоту, порядок в рідному селищі, бережливо відноситися до зелених насаджень.

6.4 Організація санітарного очищення території селища

6.4.1 Формування системи санітарного очищення території населеного пункту, збирання сміття і вторинних ресурсів, а також їх своєчасне вивезення здійснюється за окремою Програмою поводження з твердими побутовими відходами, яка буде складовою частиною цих Правил та затверджена відповідним рішенням сесії Калинівської селищної ради.
6.4.2.                 Загальносільським санітарним днем на території Калинівської селищної ради встановлюється кожний четвер тижня.
6.4.3.                 Відповідальність та контроль за організацію санітарного очищення території селища Калинівки та населених пунктів сіл Скибин, Димитрово, Перемога покладається на комунальне підприємство "Калинівське ДПС".

6.5 Фінансування заходів з благоустрою населеного пункту

Фінансування заходів з благоустрою території селища Калинівка, та сіл Скибин, Димитрово, Перемога утримання та ремонт об'єктів благоустрою здійснюється за рахунок коштів їх власників або користувачів, а також за рахунок пайових внесків власників будівель і споруд, розміщених на території об'єкта благоустрою, інших передбачених законом джерел фінансування.

Фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту може здійснюватись за рахунок коштів державного бюджету, районного та місцевого бюджетів, коштів підприємств, установ, організацій, добровільних внесків юридичних осіб та громадян, інших джерел, не заборонених законодавством.

Підприємства, установи і організації на умовах договору, укладеного з комунальним підприємством "Калинівське ДПС", можуть здійснювати часткове фінансування закріпленої за ними території та/або брати пайову участь у фінансуванні утримання в належному стані всього об'єкта благоустрою.

Підприємства, установи та організації можуть на добровільних засадах здійснювати внески на фінансування заходів з благоустрою території населеного пункту.

6.6 Перелік установлених законом обмежень на використання земельних ділянок об'єктів благоустрою

На об'єктах благоустрою населеного пункту забороняється:

-виконувати земляні, будівельні та інші спеціальні роботи без дозволу, виданого в установленому законодавством порядку;
-пошкоджувати тверде покриття доріг та тротуарів, а також самовільно втручатися в інженерні мережі ;
-вивозити і звалювати у не відведених для цього місцях відходи, траву, гілки, деревину, листя та інше сміття та влаштовувати стихійні звалища;
-складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків;
-самовільно встановлювати об'єкти зовнішньої реклами, точки торгівлі з лотків, автомобілів і причепів, столиків, візків не у відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу;
-встановлювати технічні засоби регулювання дорожнього руху без погодження з відповідними органами Міністерства внутрішніх справ України;
-випасати худобу, вигулювати та дресирувати тварин у не відведених для цього місцях;
-розпалювати багаття, спалювати сміття, листя, гілки дерев та відходи виробництва тощо;
-кидати сміття, папір, тару на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях, а також спалювати сміття в контейнерах та урнах;
-захаращувати придорожні території , а також балкони, лоджії та вікна і під'їзди будинків та споруд предметами і матеріалами, які негативно впливають на естетичний вигляд та архітектуру їх фасадів;
-наклеювати інформаційні, агітаційні та рекламні листівки, оголошення і плакати у не відведених для цього місцях;
-самовільно підключатися до електромережі зовнішнього освітлення та споживати електроенергію без приладів обліку.

6.7 Контроль за дотриманням Правил благоустрою території селища Калинівки

6.7.1.          Державний контроль за дотриманням законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань житлово-комунального господарства та Броварською районною державною адміністрацією.

6.7.2.          Самоврядний контроль у сфері благоустрою території селища здійснюють Калинівська селищна рада та її виконавчий комітет.

Самоврядний контроль за станом благоустрою території селища здійснюється шляхом:

-проведення перевірок територій;

-розгляду звернень підприємств, установ, організацій та громадян;

-участі в розробці та громадському обговоренні проектів благоустрою селища і внесення відповідних пропозицій на розгляд сесії Калинівської селищної ради;

-подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об'єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів та цих Правил.
              6.7.3. Громадський контроль у сфері благоустрою території селища здійснюється громадськими інспекторами благоустрою населеного пункту, які залучаються до:

-   проведення спільно з працівниками органів державного контролю рейдів та перевірок додержання підприємствами, установами, організаціями та громадянами законодавства у сфері благоустрою населеного пункту;

-         складання протоколів про порушення законодавства у сфері благоустрою території населеного пункту і поданні їх органам державного контролю у цій сфері та правоохоронним органам для притягнення винних до відповідальності;

-         допомоги органам державного контролю у сфері благоустрою населеного пункту у діяльності щодо запобігання порушенням законодавства про благоустрій населених пунктів та цих Правил.

6.8 Відповідальність за порушення Правил благоустрою населеного пункту

До відповідальності за порушення цих Правил у сфері благоустрою населеного пункту, відповідно до вимог чинного законодавства, притягаються особи винні у:

-порушенні Правил благоустрою селища Калинівки (стаття 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-знищенні або пошкодженні зелених насаджень або інших об'єктів озеленення (стаття 153 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-порушенні правил тримання собак і котів (стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-порушенні вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму чи правил додержання тиші в населених пунктах і громадських місцях ( стаття 182 Кодексу України про адміністративні правопорушення);

-самовільному зайнятті території (частини території) об'єкта благоустрою селища;

-пошкодженні (руйнуванні чи псуванні) вулично-дорожньої мережі, інших об'єктів благоустрою населеного пункту.

 

Звіт про базове відстеження результативності регуляторного акта «Про затвердження технічної документації з нормативно грошової оцінки земель сільських населених пунктів: Скибина, Димитрова, Перемоги та селища Калинівка»

 

   Стаття 24 закону України «Про плату за землю» визначає, що грошова оцінка землі застосовується для економічного регулювання земельних відносин. Статтею 2 зазначеного закону передбачено, що плата за землю, яка справляється у вигляді земельного податку або орендної плати, визначається залежно від грошової оцінки земель. Грошова оцінка земельних ділянок передбачена ст.201 Земельного

Кодексу України.
  Метою прийняття  регуляторного акту  є забезпечення відкритості при вирішенні питання визначення грошової оцінки, а також поповнення бюджету міста за рахунок залучення коштів від грошової оцінки землі. 
Введенням в дію регуляторного акту передбачається встановлення розміру грошової оцінки земель, відповідно до якого будуть проведені перерахунки плати за землю та розрахунки цін продажу земельної ділянки державної власності.
Це надасть можливість виконавчому комітету
Калинівської селищної ради залучення додаткових коштів до місцевого бюджету.

 


Селищний голова                                                                             Г.М Пузан

 

 

 

 

 
 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ