ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проєкт рішення "Про внесення змін до рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок податків на території Красилівської с/ради.."


ПРОЄКТ

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ

Про внесення змін до рішення Красилівської сільської ради
від 19 червня 2019 року № 1244/
II сесії  VII скликання «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території Красилівської сільської ради на 2020 рік»

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій, підприємництва та зовнішньоекономічних зв’язків, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Викласти Додаток №4 до рішення Красилівської сільської ради Броварського району Київської області від 19 червня 2019 року № 1244/II сесії  VII скликання «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території Красилівської сільської ради на 2020 рік» в редакції, що додається.

2. Секретарю селищної ради направити копію цього рішення до Броварського управління ГУ ДПС в Київській області.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, реалізації державної регуляторної політики, інвестицій, підприємництва та зовнішньоекономічних зв’язків.

 

В.о. Калинівського селищного голови                                                             Ю.Дорошенко

смт Калинівка
«__» _____ 2020 року
№_________
VII


Додаток

 до рішення Калинівської селищної ради Броварського району Київської області
від «__» ____ 2020 року
№_____сесія VII

ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1

Пільги встановлюються на 2020 рік та вводяться в дію з 01 січня 2020 року.

Адміністративно-територіальна одиниця,
на яку поширюється дія рішення органу місцевого самоврядування:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва

32

32212

3221284401

с. Красилівка

 

Група платників, категорія/класифікація

будівель та споруд об’єкта/об’єктів житлової нерухомості

 

Розмір пільги

(відсотків суми податкового  зобов’язання за рік)

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

 

Звільняються від оподаткування:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських організацій інвалідів та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

100

 

Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2  ст.266 Податкового кодексу України, для фізичних осіб не застосовуються до:

-         об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 ст.266 збільшується на 25000 гривень на рік за кожен такий об’єкт житлової нерухомості (його частку).

-         об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості у такому порядку:

-          а) за наявності у власності платника податку одного об’єкта житлової нерухомості, в тому числі його частки, податок обчислюється, виходячи з бази оподаткування, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266, та відповідної ставки податку;

-          б) за наявності у власності платника податку більше одного об’єкта житлової нерухомості одного типу, в тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпунктів "а" або "б" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266, та відповідної ставки податку;

-           в) за наявності у власності платника податку об’єктів житлової нерухомості різних видів, у тому числі їх часток, податок обчислюється виходячи із сумарної загальної площі таких об’єктів, зменшеної відповідно до підпункту "в" підпункту 266.4.1 пункту 266.4 статті 266, та відповідної ставки податку;

-          г) сума податку, обчислена з урахуванням підпунктів "б" і "в" цього підпункту, розподіляється контролюючим органом пропорційно до питомої ваги загальної площі кожного з об’єктів житлової нерухомості;

-          ґ) за наявності у власності платника податку об’єкта (об’єктів) житлової нерухомості, у тому числі його частки, що перебуває у власності фізичної чи юридичної особи - платника податку, загальна площа якого перевищує 300 квадратних метрів (для квартири) та/або 500 квадратних метрів (для будинку), сума податку, розрахована відповідно до підпунктів "а"-"г" цього підпункту,

-          Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів нежитлової нерухомості, які перебувають у власності фізичних осіб, здійснюється контролюючим органом за місцем податкової адреси (місцем реєстрації) власника такої нерухомості виходячи із загальної площі кожного з об’єктів нежитлової нерухомості та відповідної ставки податку.

 

Об'єктом оподаткування є об'єкт житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його частка.

 

Об’єкти житлової нерухомост і – будівлі, віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду, дачі та садові будинки.

 

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:

-                     житловий будинок – будівля капітального типу, споруджена з дотриманням  вимог, встановлених законом, іншими нормативно-правовими актами, і призначена для постійного у ній проживання.

 Житлові будинки поділяються на житлові будинки садибного типу та житлові будинки  квартирного типу різної поверховості;

-                     житловий будинок садибного типу – житловий будинок, розташований на окремій земельній ділянці, який складається із житлових та допоміжних (нежитлових) приміщень;

-                     прибудова до житлового будинку частина будинку, розташована поза контуром його капітальних зовнішніх стін, і яка має з основною частиною будинку одну (або більше) спільну капітальну стіну;

-                     квартираізольоване помешкання в житловому будинку, призначене та придатне для постійного у ньому проживання;

-                     котедж – одно-, півтора поверховий будинок невеликої житлової площі для постійного чи тимчасового проживання з присадибною ділянкою;

-                     кімнати у багатосімейних (комунальних) квартирах – ізольовані помешкання в квартирі,

-                     гуртожитки (їх частин), що перебувають у власності юридичних та фізичних осіб ;

-                     садовий будинок – будинок для літнього (сезонного) використання, який в питаннях нормування  площі забудови, зовнішніх конструкцій та інженерного обладнання не відповідає нормативам, установленим для житлових будинків;

-                     дачний будинок – житловий будинок для використання протягом року з метою позаміського відпочинку або проживання.

 

Об’єкти нежитлової нерухомості:

-                     будівлі готельні готелі, мотелі, кемпінги, пансіонати, ресторани та бари, туристичні бази, табори для відпочинку, будинки  відпочинку;

-                     будівлі офісні – будівлі фінансового обслуговування, адміністративно-побутові будівлі, будівлі для конторських та адміністративних цілей, підсобні приміщення;

-                     будівлі торгівельні – торгові центри, універмаги, магазини, криті ринки, павільйони та зали для ярмарків, МАФ, станції технічного обслуговування автомобілів, їдальні, кафе, закусочні, бази та склади підприємств торгівлі й громадського харчування, будівлі підприємств побутового обслуговування;

-                     гаражі – гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки;

-                     будівлі промислові та склади;

-                     будівлі для публічних виступів (казино, інші ігорні будинки);

-                     інші будівлі.

В.о. Калинівського селищного голови                                    Ю. ДОРОШЕНКО


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ