ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проекту рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради

«Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами

на території Калинівської об`єднаної територіальної громади»

 

Аналіз регуляторного впливу проекту рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади» підготовлено згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності », (далі Закону) та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

На території Калинівської об`єднаної територіальної громади розміщення зовнішньої реклами та визначення порядку надання в користування місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, здійснюється відповідно до Закону України «Про рекламу», постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами». Розміщення зовнішньої реклами на території Калиніської об`єднаної територіальної громади провадиться на підставі дозволів, що надаються на підставі рішень виконавчого комітету селищної ради, відповідно до Типових правил розміщення зовнішньої реклами, що приводить до необхідності врегулювання у відповідності до чинного законодавства України, зокрема в частині відповідності встановлених строків та наведених формулювань. За остані 3 роки у виконавчому комітеті Калинівської селищної ради було видано ____ дозвілів. Неврегульованість даного питання призводить до виникнення ситуацій неоднозначного застосування норм чинного законодавства, створює невизначену ситуацію щодо правового статусу встановлення зовнішньої реклами, обгрунтованості отримання коштів за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій на території Калинівської об`єднаної територіальної громади, врегулювання правових відносин між органом місцевого самоврядування та юридичними і фізичними особами. Таким чином, узгоджуючи з вимогами (статті 4 Закону), зазначена проблема потребує державного регулювання господарських відносин - прийняття Правил розміщення зовнішньої реклами, які будуть базовим документом та створять сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території ОТГ. Прийняття даного рішення забезпечить дотримання вимог діючого нормативно- правового акту при здійсненні процедури видачі дозволів на розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади.

 

2. Визначення цілей державного регулювання.

- приведення рішень виконавчого комітету Калинівської селищної ради у відповідність із Законом України "Про рекламу" від 03.06.96. р. № 270/96-ВР та постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 р. № 2067 "Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами" із змінами;

 - встановлення чіткого розміру платежів за використання місць, що належать до комунальної власності, для розміщення спеціальних конструкцій;

 - створення єдиної цілісної впорядкованої структурованої та прозорої системи в галузі розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади;

 - створення сучасного правового простору, який буде відповідати потребам рекламного бізнесу та сприяти розвитку цього сектору ринку в ОТГ;

- врегулювання питань, пов’язаних з:

а) організацією взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами, оператором та виконавчим комітетом селищної ради;

 б)встановлення порядку та умов надання, внесення змін, погодження та скасування дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

 в)встановлення архітектурних. містобудівних та інших вимог щодо розміщення спеціальних конструкцій на території Калинівської об`єднаної територіальної громади;

г)створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення зовнішньої реклами; д)визначення підстав та порядку визначення розмірів плати за надання у користування місць розташування спеціальних конструкцій, які перебувають у комунальній власності;

е) визначення порядку надання місць, які перебувають у комунальній власності, для розташування спеціальних конструкцій, відповідно до розроблених схем;

є) цілісності естетичної організації міського середовища;

ж) збереження архітектурно - історичного надбання.

 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

Розглядались наступні альтернативні способи досягнення цілей з вирішення зазначеної проблеми:

Перша альтернатива: Залишити дану ситуацію без змін.

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки цілей правового регулювання не буде досягнуто .

Друга альтернатива: Відмовитися від регулювання.

Дана альтернатива не вирішить проблемних питань, зазначених у пункті 1 даного аналізу регуляторного акта, оскільки діюче рішення виконавчого комітету Калинівської селищної ради буде суперечити вимогам, встановленим нормативно-правовим актом, що має вищу силу.

Третя альтернатива: Прийняття запропонованого регуляторного акта

Цей вихід забезпечує у регуляторній діяльності баланс інтересів суб`єктів господарювання, громадян та держави Прийняття запланованого регуляторного акту Приазовською селищною радою буде відповідати вимогам Закону України «Про рекламу», Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», та надасть змогу суб'єктам господарювання більш динамічно розвивати свій бізнес, а територіальній громаді - більш ефективно використовувати територію ОТГ. За даними управління статистики у Броварському районі станом на _______. діяльністю в сфері реклами на території Калинівської ОТГ займається ____ юридична особа. Загальна кількість суб'єктів господарювання _____.

 

4. Механізми та заходи, які пропонуються до розв`язання проблеми. Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської об`єднаної територіальної громади.

Основні напрямками реалізації удосконалення регулювання рекламних відносин на території ОТГ - це досягнення мети, цілей і завдань запропонованого регулювання, які представляють комплекс заходів, спрямованих на створення у ОТГ механізму отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами реклами. Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом впровадження наступних заходів:

 - вироблення місцевого нормативно-правового документу, який в рамках чинного законодавства дасть можливість спростити, удосконалити та зробити прозорим механізм отримання дозволу на розміщення зовнішньої реклами:

 -забезпечення раціонально - ефективного використання комунального фонду ОТГ.

 

5. Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

У разі прийняття запропонованого регуляторного акта - він буде оприлюднений згідно чинного законодавства України, що в свою чергу дасть можливість суб'єктам господарювання зрозуміти правила отримання відповідного дозволу. Рівень можливостей досягнення цілей передбачених у розділі 2 цього Аналізу є високим, оскільки суб'єкти господарювання зацікавлені у прозорості та відкритості процедури отримання дозволу на розміщення об'єктів зовнішньої реклами на території Калинівської ОТГ. Реалізація регуляторного акту не погребує додаткових матеріальних та фінансових витрат з бюджету громади. Вплив зовнішніх факторів виключений, за винятком, випадку змін законодавства України у сфері регулювання цього питання.

 

6. Очікуванні результати прийняття запропонованого регуляторного акта.

Сфера впливу регуляторного акта Вигоди Витрати Органи місцевого самоврядування

- збільшення надходжень до бюджету громади (до ____ грн./на рік);

- створення прозорої системи прийняття рішень виконавчим комітетом Калинівської селищної ради про надання або відмови у наданні дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

 - стимулювання розвитку суб○6єктів господарювання, що працюють у сфері зовнішньої реклами Процедура розробки регуляторного акту ( витрати робочого часу спеціалістів, пов`язані з підготовкою регуляторного акту)

Підприємці:

-забезпечення можливості отримання дозволу для розміщення об`єктів зовнішньої реклами (збільшення отримання дозволів в рік);

- сприяння розвитку рекламного та власного бізнесу

Плата за користування місцем розташування спеціальної конструкції (у випадку її розташування на об`єктах комунальної власності)

Територіальна громада - додаткові надходження до бюджету, які спрямовуються на розвиток ОТГ (до _______ грн./на рік);

Відсутні - розширення доступу до рекламної інформації; - покращення естетичної привабливості громади.

 

7. Строки дії регуляторного акту.

Термін дії запропонованого регуляторного акту -постійний. У разі внесення змін до законодавчих чи нормативних актів з нього питання, необхідно буде вносити зміни до вказаного регуляторного акту.

8. Показники результативності регуляторного акту.

Показниками результативності є:

 - кількість наданих заяв на розміщення зовнішньої реклами;

- кількість наданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами;

- кількість приписів щодо порушення Правил розміщення зовнішньої реклами на території Калинівської ОТГ;

 - розмір надходжень плати за право тимчасового користування місцями, які перебувають у комунальній власності під розміщення зовнішньої реклами.

 

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акту.

Відстеження результативності регуляторного акту буде здійснюватись шляхом використання статистичних даних. Згідно ст. 10 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись до набрання чинності регуляторного акту, повторне - через рік з дня набрання чинності, та періодичне - через три роки з моменту проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту. Примітка: Загальна кількість суб'єктів господарювання на території Калинівської  ОТГ за даними статистичної звітності складає ____ суб'єктів, кількість суб'єктів господарювання що працює в сфері реклами 1 (менше 1% від загальної кількості).

 

Калинівський селищний голова                                                    В.БУЛКОТ

 

 

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ