ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект рішення «Про затвердження Положення про місцевий Фонд охорони навколишнього середовища»


 

 

                                                                                           Калинівська селищна рада

Броварського району Київської області

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«Про  затвердження Положення  

про місцевий Фонд охорони навколишнього середовища»

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік», ст.26 Закону України  від 21.05.1997 року №280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін, селищна рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Положення  про місцевий Фонд охорони навколишнього середовища. /Додається/.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Пузан Г.М.

 

 

смт. Калинівка

  2014 року

        /              -У1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                    рішенням сесії Калинівської селищної ради

                   від  ___________ року №

 

ПОЛОЖЕННЯ

про місцевий Фонд охорони навколишнього природного середовища

 

Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища створено відповідно до  ст.ст. 19, 47 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»  з метою фінансування природоохоронних заходів та заходів, пов'язаних з раціональним використанням і збереженням природних ресурсів (далі - природоохоронні та ресурсозберігаючі заходи).

Загальні положення 

1.1. Місцевий фонд охорони навколишнього природного середовища   (далі - Фонд)  є складовою частиною спеціального фонду селищного бюджету.

Фонд формується за рахунок:

- надходжень від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища відповідно до закону;

- грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства  про  охорону  навколишнього природного середовища в результаті  господарської  та  іншої  діяльності, згідно  з чинним законодавством;

-надходжень від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення;

-надходжень від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях;

-надходжень від здійснення торгівлі на митній території України паливом власного виробництва;

-інших зборів за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища;

- цільових та інших  добровільних  внесків  підприємств, установ, організацій та громадян не заборонених законодавством .

1.2. Кошти Фонду можуть використовуватись лише для цільового фінансування природоохоронних та  ресурсозберігаючих  заходів згідно затвердженого Калинівською селищною радою кошторису.

1.3. Розпорядником коштів Фонду є Калинівська селищна рада в особі селищного голови.

2. Порядок планування  природоохоронних заходів за рахунок коштів Фонду

2.1. Планування заходів здійснюється на кожний бюджетний рік відповідно до  Переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року № 1147  зі змінами і доповненнями, з урахуванням заходів, визначених  Програмою охорони  довкілля, інших цільових селищних програм або запитів і пропозицій природоохоронного спрямування, які надійшли до виконавчого комітету селищної ради.

2.2. Перелік заходів, які планується здійснювати за рахунок коштів Фонду формує виконком селищної ради за погодженням комісії з питань агропромислового комплексу, підтримки підприємництва, земельних ресурсів, дотримання природоохоронного законодавства, екології, транспорту та зв,язку.

2.3. До 10 % коштів Фонду може резервуватися для виконання непередбачених робіт, пов"язаних з природоохоронною діяльністю. Зазначені кошти використовуються згідно з додатковими кошторисами, які затверджуються  у визначеному порядку.

2.4. Кошторис на виконання природоохоронних заходів затверджується Калинівською селищною радою щорічно на відповідний бюджетний рік. 

3. Порядок фінансування природоохоронних заходів за рахунок коштів Фонду

3.1. Витрати Фонду здійснюються в межах надходження коштів у встановленому законодавством порядку.

3.2. Кошти Фонду використовуються згідно з кошторисом витрат на відповідний бюджетний рік з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року  №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".

 

 

 

 

Секретар Калинівської селищної ради                                           Правдивець Б.П.


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ