ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект рішення "Про затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Калинівської селищної ради на 2014-2018 роки»


 

 

 

Калинівська селищна рада

Броварського району Київської області

ПРОЕКТ

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

«Про  затвердження Програми охорони навколишнього природного середовища Калинівської селищної ради на 2014-2018 роки»

 

 

 

Відповідно до Закону України «Про державний бюджет на 2014 рік», ст.26 Закону України  від 21.05.1997 року №280/97 ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін, селищна рада,

 

ВИРІШИЛА:

 

1.Затвердити Програму охорони навколишнього природного середовища Калинівської селищної ради на 2014-2018 роки /Додається/.

 

2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова                                                                             Пузан Г.М.

 

 

смт. Калинівка

  2014 року

        /              -У1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням Калинівської селищної ради

№ _____ від _____________2014 р

 

 

Програма

охорони навколишнього

природного середовища Калинівської селищної ради

на 2014-2018 роки

 

 

1.Загальні положення.

Програма охорони навколишнього природного середовища Калинівської селищної ради на 2014 рік (далі - Програма) розроблена виконкомом Калинівської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 року, Постанови Кабінету МіністрівУкраїни «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів» від 17 вересня 1996 року №1147 (із змінами та доповненнями)

2.Мета Програми

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи.

Екологічна ситуація на території Калинівської селищної ради характеризується відносною стабільністю показників - однак багато проблем потребують вирішення.

Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж автомобільних доріг, в лісонасадженнях та поблизу водойм, в зоні житлової забудови  є одним із потенційних джерел забруднення довкілля і являють собою велику загрозу навколишньому природному середовищу та підлягають утилізації. Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього природнього середовища  території ради, на даному етапі є організація робіт по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ.

Стан озеленення на території селищної ради потребує розширення та коригування. Зелені насадження досягли вікової межі і потребують негайної заміни в зв'язку із тим, що більшість із них фаутні (заражені омелою) і знаходяться в аварійному стані; загрожують безпеці людей, будівель та автотранспорту.

Розвиток зеленого господарства виконується переважно за рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, скверів, фруктових садів. Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених насаджень в межах жилої забудови (прибудинкових територій житлових масивів, впродовж доріг та населених пунктів).

3.Основні завдання програми

Враховуючи реальний стан довкілля, який сформувався на території, основними завданнями селищної програми  охорони навколишнього природного середовища та пріоритетними напрямками екологічної політики селищної ради є:

1.     Запобігання забруднення підземних та поверхневих вод.

2.     Покращення санітарно-екологічного стану водойм.

3.     Покращення санітарно-екологічного стану природних джерел.

4.     Покращення якості питної води.

5.     Зменшення викидів забруднюючих речовин та покращення стану атмосферного повітря.

6.     Охорона і раціональне використання земель.

7.     Озеленення, благоустрій населених пунктів, збереження природно-заповідного фонду.

8.     Розвиток сфери поводження з твердими побутовими відходами.

9.     Екологічна освіта і виховання.

4. Очікувані результати заходів програми

Виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селища,  сіл та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

-збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення  Калинівської селищної  ради;

-покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

-покращення стану зелених насаджень на території Калинівської селищної ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів селищної ради.

 

5.Джерела фінансування заходів Програми

Основним джерелом фінансування Програми є акумуляція коштів спеціального фонду ( надходження коштів від забруднення природного середовища), місцевий бюджет та інші джерела фінансування, не заборонені законодавством.

Кошториси витрат на реалізацію Програми складаються по мірі потреб та затверджуються на сесіях селищної ради ( додаток 2 до Програми викладається в новій редакції).

 

6.Термін реалізації заходів Програми

Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища  Калинівської селищної  ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми

 

 

Додаток 1

ЗАХОДИ

Програми охорони навколишнього природного середовища  Калинівсьої селищної ради

на 2014 -2018 рік.

 

п/п

Зміст заходів

Термін

виконання

Джерело

фінансування

Відповідальні

виконавці

1

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради  сільської ради

1.1

Відновлення, підтримання сприятливого санітарно-екологічного стану  водоймищ на території селищної ради

 

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.

Охорона і раціональне використання природних рослинних ресурсів

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.1

Ліквідація лісових та степових пожеж, їх наслідків

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.2

Ліквідація наслідків буреломів

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.3

Озеленення вулиць на території селищної ради, розширення паркових зон

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.3.1

Ліквідація аварійних, фаутних дерев та сухостою, кронування дерев, боротьба з бурянами та амброзією

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.3.2

Закупівля та висадка саджанців дерев і квітів, розбивка клумб, квітників

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.3.3

Утримання зелених насаджень (агротехнічні заходи)

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

2.3.4

Утримання  місць загального користування, парку та скверу на території ради:

1. придбання садово-паркового інвентарю, устаткування та механізмів;

2. фінансування робіт по збору сміття;

3.придбання контейнерів для збору сміття.

 

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

3.

Розвиток земельних відносин та охорона земель

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

3.2.

Проведення заходів щодо недопущення підтоплення земель

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

3.3.

Покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

3.3.1

Придбання спеціалізованої техніки  для збору та вивоза ТПВ

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

3.4

Дотримання встановленого законодавством порядку надання надр у користування і недопущення самовільного користування надрами

 

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

4

Зниження забруднення атмосферного повітря до рівнів гранично допустимих концентрацій  на території селищної ради.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2018

місцевий

бюджет

ВИКОНКОМ  Калинівської селищної ради

 А н а л і з

регуляторного впливу проекту рішення

«Про затвердження Програми охорони  навколишнього природного середовища  Калинівської селищної ради на 2014-2018 роки»

 

Опис проблеми

На території селищної ради триває процес утворення несанкціонованих звалищ ТПВ, непоодинокі випадки коли побутові відходи складуються у природних рельєфних утвореннях.

Виходячи з мінімальних норм утворення відходів за рік на сміттєзвалище повинно бути вивезено 1,35 тис.тонн відходів.

На сьогодні основним способом видалення твердих побутових відходів є їх захоронення на сміттєзвалищі "Десна-2".  Воно  експлуатується з 1994 року, площа 1,8 га. 

Відсутність системи роздільного збору твердих побутових відходів призводить до вивезення вторинних матеріальних ресурсів (поліетилен, ПЕТ пляшки, складська тара, папір) на звалище.

Вимагають проведення капітального ремонту та реконструкції системи водовідведення , перекачки стоків і їх очистки. Надзвичайно складною є проблема утворення та знешкодження промислових та побутових відходів. Гострою проблемою являється поредження  створення і  ліквідація стихійних сміттєзвалищ.

 

Мета регулювання

Програма розроблена з метою реалізації державної політики України в галузі довкілля, забезпечення екологічної безпеки, захисту життя і здоров'я мешканців населених пунктів від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонії взаємодії суспільства і природи. Основна мета програми – покращення стану довкілля шляхом зменшення об’ємів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, зменшення скидів забруднених стічних вод у водойми та зменшення негативного впливу промислових і побутових відходів на довкілля.

 

Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

      Програму планується виконувати поетапно у період з 2014 по 2018 роки із здійсненням першочергових заходів. Реалізація Програми охорони навколишнього природного середовища  Калинівської селищної  ради передбачена шляхом виконання заходів наведених в додатку 1 до Програми

Обгрунтування можливостей досягнення визначених цілей

 

Досягнення мети, зазначеної у Аналізі, є можливим завдяки затвердженню рішенням сесії Калинівської селищної ради Програми охорони навколишнього природного середовища  Калинівської селищної ради на 2014-2018 роки.

Розробка рішення  Калинівської селищної  ради здійснюється за принципами:

·        законності;

·        гласності (відкритості та загальнодоступності);

·        колегіальності.

 

Визначення очікуваних результатів прийняття регуляторного акта

 

Очікується, що в результаті виконання Програми надасть можливість забезпечити:

1.Реалізацію державної політики у сфері охорони навколишнього середовища: поліпшення екологічної ситуації, екологічного балансу селища,  сіл та навколишньої території.

2.Досягнення покращення екологічної ситуації на території буде проводитись в двох напрямках:

а) впровадження заходів, спрямованих на зменшення прямого та опосередкованого впливу людей і господарств на природу в цілому та (або) окремі її елементи(зменшення антропогенного навантаження на природу);

б) впровадження заходів, спрямованих на підвищення екологічного рівня території. 

Впровадження заходів Програми дозволить досягти наступних результатів:

-збереження водного балансу; відновлення, підтримка в належному стані джерел питної   води; забезпеченню належної якості і в достатній кількості питною водою населення  Калинівської селищної  ради;

-покращення стану земель шляхом ліквідації стихійних звалищ ТПВ, запобігання їх утворенню; підвищення рівня організації роботи з населенням щодо поводження з ТПВ;

-покращення стану зелених насаджень на території Калинівської селищної ради за рахунок знесення аварійних, фаутних дерев та сухостою, пухонесучих тополь, розширення паркових зон, боротьба з бур’янами та амброзією, озеленення вулиць на території населених пунктів селищної ради.

 

Обгрунтування терміну дії рішення

 

Регуляторний Акт приймається на необмежений строк, перегляд та внесення змін проводиться в разі потреби та внесенні змін до чинного законодавства.

Визначення заходів відстеження результативності рішення

 

Результативність прийняття даного регуляторного акту буде здійснюватися після набрання ним чинності. Строк проведення відстеження через один рік після набрання чинності даним актом.

 

Зауваження та пропозиції приймаються протягом місяця з дня оприлюднення у письмовому та електронному вигляді за адресою: Калинівська селищна рада: 07443, смт.Калинівка, вул. Чернігівська, 20, тел./факс  79-0-51, e-mail:www.Kalynivka.in.ua

  

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ