ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів...на 2021"

Аналіз регуляторного впливу до проєкту

рішення Калинівської селищної ради «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного  та акцизного податків на 2021 рік»

 

Назва регуляторного акта:  Проєкт рішення селищної ради ради «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на 2021 рік»

 

 

Розробник регулярного акта: виконавчий комітет Калинівської селищної ради

Відповідальна особа: секретар селищної ради Дорошенко Ю.Ю.

1.Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

 Згідно зі статтею 10 та пунктом 12.3 статті 12 Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування встановлювати місцеві податки та збори в межах своїх повноважень.

Податковим кодексом України визначено, що органи місцевого самоврядування приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів та офіційно оприлюднюють до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується їх застосування.

Відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, якщо Калинівська селищна рада

не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов'язковими згідно з нормами Податкового кодексу України, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм Податкового кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

 

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до місцевого бюджету  та, відповідно до діючого законодавства, є джерелом формування загального фонду селищного бюджету, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення діяльності функціонування бюджетних установ, благоустрій територій територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку Калинівської селищної ради.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Податкового кодексу України, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення дохідної частини місцевого бюджету, виконання програм соціально-економічного розвитку територіальної громади, Калинівська селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення місцевих податків та зборів» на 2021 рік.

У разі неприйняття рішення про встановлення місцевих податків і зборів на 2021 рік, податки і збори будуть справлятимуться за мінімальними ставкам, а плата за землю - із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю, що спричинить втрати дохідної частини бюджету. Як наслідок будуть не профінансовані соціальні програми громади, а саме:

- утримання закладів дошкільної освіти, шкіл,  ФАПів, амбулаторій  (енергоносії, харчування, , комунальні послуги, тощо)  

 - встановлення на території громади дитячих майданчиків

-  капітальний ремонт доріг

- капітальний ремонт мережі вуличного освітлення  

         Важливість проблеми при затвердженні місцевих податків і зборів полягає в необхідності наповнення місцевого бюджету та спрямування отриманих коштів від сплати податків на вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрій населених пунктів,  покращення інфраструктури.

Враховуючи, вищевикладене, в Калинівській селищній раді розробляється проект рішення «Про місцеві податки і збори» на 2021 рік та публікується в засобах масової інформації .

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

 

Групи

 

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Калинівської селищної ради. Відповідно до ст.12 п.12.3.5, у разі якщо сільська, селищна, міська рада або рада об’єднаних територіальних громад, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, не прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих податків і зборів, що є обов’язковими згідно з нормами цього Кодексу, такі податки до прийняття рішення справляються виходячи з норм цього Кодексу із застосуванням їх мінімальних ставок, а плата за землю справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки ставки податків, затверджені попередніми рішеннями  Калинівської селищної ради, Красилівської та Рожівської сільських рад року застосовуються лише на 2020 рік та діяли на даних територіях.

 

 

 

2. Цілі державного регулювання

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень від місцевих податків та зборів при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок місцевих податків і зборів з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати місцевих податків і зборів;

 - забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету місцевих податків та зборів;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей.

1. Визначення альтернативних способів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид альтернативи

 

 

Опис альтернативи

 

 

Альтернатива 1.

Не виносити на розгляд сесії селищної ради та не приймати  рішення селищної ради «Про місцеві податки і збори» на 2021 р.

У такому випадку відповідно до пункту 12.3.5 статті 12 Податкового кодексу України, місцеві податки і збори сплачуються платниками у порядку, встановленому Кодексом за мінімальними ставками, що не сприятиме наповненню бюджету в можливих обсягах.

Очікуванні втрати місцевого бюджету в результаті неприйняття рішення «Про місцеві податки і збори» на 2021р. складатимуть: 11038,3 тис. грн., що не дозволить профінансувати заходи соціального, економічного та інженерного значення Калинівської селищної ради (благоустрій, утримання комунальних закладів та інше

 

 

Альтернатива 2.

Прийняти  рішення «Про місцеві податки і збори» на 2021 рік у запропонованому вигляді

Прийняття даного рішення забезпечить досягнення встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення  бюджету.

Забезпечить  фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування. До бюджету селищної ради орієнтовно надійде _66 230,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в повному об’ємі комунальні дошкільні навчальні заклади, благоустрій та інші соціальні програми.

Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

 

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок місцевих податків і зборів на 2021 рік.

 За рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  значне  перевиконання дохідної частини  бюджету. Прийняття такого рішення призведе до збільшення значного фінансового навантаження  на суб’єктів господарювання, що в свою чергу - до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату податкових платежів,  збільшить недоїмку із сплати податків і зборів.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД, зростання соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та СПД, що свою чергу може призвести до відтоку бізнесу в тіньову економіку.

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

 

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування

 

 

 

Вид альтернативи

 

 

 Вигоди

 

 

  Витрати

Альтернатива 1

Відсутні

Втрати селищного бюджету у сумі 11038,3тис.грн.за рахунок сплати податків за мінімальними ставками 

Альтернатива 2

1.Забезпечить дотримання вимог Податкового кодексу України, реалізацію наданих органам місцевого самоврядування повноважень.

2.Забезпечить відповідні надходження до місцевого бюджету від сплати місцевих податків і зборів (прогнозована сума 66 230,0 тис. грн.).

3.Створить сприятливі фінансові можливості місцевої влади для задоволення соціальних та інших потреб територіальної громади.

4.Забезпечить більш стабільні економічні взаємовідносини між місцевою владою та СПД .

Відсутні

Альтернатива 3

Додаткові  надходження коштів до селищного бюджету (орієнтовно у сумі 66 230,0 тис.грн.) та спрямування їх на соціально-економічний розвиток громади

Існування ризику переходу діяльності суб’єктів господарювання в «тінь» та несплата податків. Погіршення іміджу місцевої влади.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

 

Вид альтернативи

 

 

 Вигоди

 

 

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податку за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з платою за землю,  в сумі:      _2000,00 тис. грн.

Альтернатива 2

Вирішення соціально-економічних проблем громади за рахунок наповнення дохідної частини селищного бюджету а саме:

- утримання закладів дошкільної освіти, шкіл,  ФАПів, амбулаторій  (енергоносії, харчування, , комунальні послуги, тощо)

- встановлення на території громади дитячих майданчиків

 - капітальний ремонт доріг

- капітальний ремонт мережі вуличного освітлення   - та інші заходи.

 

Сплата податків за встановленими ставками в сумі 2514,6 тис.грн

 

Альтернатива 3

Вирішення більшої кількості соціальних проблем громади за рахунок значного зростання дохідної частини міського бюджету

Надмірне податкове  навантаження призведе до несвоєчасних сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу – до зростання заборгованості

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

 

 

Показник

 

 

Великі

 

 

Середні

 

 

Малі

 

 

Мікро

 

 

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

3

1

34

275

313

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0,9 %

0,3 %

10,9 %

87,9 %

100 %

 

 

 

Вид альтернативи

 

 

 Вигоди

 

 

  Витрати

Альтернатива 1

Сплата податків і зборів за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Витрати пов’язані лише з плати за землю,  в сумі :       18924,59  тис. грн.

Альтернатива 2

Сплата податків і зборів за обґрунтованими ставками. Встановлення пільг по сплаті податків для окремих категорій громадян.

Відкритість процедури, прозорість дій місцевого самоврядування.

Вдосконалить відносини між місцевою владою та суб’єктами господарювання,  пов’язаних зі справлянням податків та зборів, оскільки враховані пропозиції суб’єктів підприємницької діяльності. А також вирішення соціально-економічних проблем громади, благоустрою населених пунктів,  покращення інфраструктури.

 

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про місцеві податки і збори . 

Сплата податків за запропонованими ставками (22709,5 тис. грн.).

Альтернатива  3

 

Відсутні.

Надмірне податкове  навантаження спричинить додаткові (непомірні) витрати малого бізнесу. Що призведе до скорочення кількості підприємницької діяльності.

 

 

 

 

 

Альтернативний спосіб досягнення встановлених цілей – прийняття запропонованого регуляторного акту. Ця альтернатива є єдиною прийнятною, так як спрямована на виконання вимог чинного законодавства.

 

Прийняття даного рішення Калинівською селищою радою забезпечить встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території селищної ради та відповідне наповнення місцевого бюджету.

Виключно введення в дію запропонованого акту являється єдиним шляхом досягнення цілей.

 

 

4.Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності ( за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати)

Така альтернатива є не прийнятною, оскільки місцеві податки та збори будуть сплачуватися платниками відповідно  до Податкового  кодексу України за мінімальними ставками,  громадяни  втратять додаткові пільги. Зменшаться надходження до  бюджету , а це не дозволить  профінансувати  в повній мірі соціально-економічні та інші  програми.

 

Альтернатива 2

2 - цілі прийняття проекту регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть)

Прийняття даного рішення селищної ради забезпечить досягнути встановлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів на території громади та відповідне наповнення  бюджету.

 До бюджету територіальної громади надійде орієнтовно 66 230,0 тис. грн. Таким чином, прийняттям вказаного рішення буде досягнуто балансу інтересів громади і платників податків і зборів.

 Альтернатива  3

3- цілі прийняття регуляторного акта будуть досягнуті частково

Надмірне податкове навантаження на суб’єктів господарювання  знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме існує ризик переходу  суб’єктів господарювання   в «тінь». Балансу інтересів досягнуто не буде.

                     

Рейтинг результативності

Вигоди

(підсумок)

Витрати

(підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 2

Наповнення  бюджету та спрямування фінансового ресурсу на соціально-економічний розвиток громади.

 Сплата податків і зборів СПД та громадянами за обґрунтованими ставками. 

Сплата податків за запропоно-ваними ставками.

Наповнення селищного бюджету, збереження кількості суб’єктів господарюван-ня та робочих місць

Альтернатива 3

Додаткові надходження коштів до селищного бюджету  та спрямування їх  на вирішення соціальних проблем територіальної   громади .

Надмірне податкове навантажен-ня спричинить занепад малого бізнесу.

Додаткове надходження до бюджету громади.

Надмірне навантаження на СПД, можливе скорочення кількості СПД.

Альтернатива 1

Сплата податків за мінімальними ставками, передбаченими Податковим кодексом України

Зменшення надходжень у селищний бюджет.

Зменшення надходжень до селищного бюджету, підвищення соціальної напруги за причини погіршення якості життя членів громади

 

    

Рейтинг

 

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Альтернатива є  доцільною. Прийняття рішення забезпечить наповнення  селищного  бюджету. Податкове навантаження для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Досягнення балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

·         Податкового кодексу України;

·         Бюджетного кодексу України;

·         Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 3

Цілі регулювання можуть бути  досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на суб'єктів господарювання знівелює вигоди від значного збільшення дохідної частини бюджету громади. Балансу інтересів досягнути неможливо.

Зміни до чинного законодавства:

·         Податкового кодексу України;

·         Бюджетного кодексу України;

·         Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

Виникнення податкового боргу про причині не сплати місцевих податків та зборів.

Альтернатива 1

У разі неприйняття регуляторного акта, податок справлятиметься по мінімальним ставкам, що спричинить втрати доходної частини бюджету і відповідно не виконання бюджетних програм.  Вказана альтернатива є неприйнятною.

Зміни до чинного законодавства:

·         Податкового кодексу України;

·         Бюджетного кодексу України;

·         Земельного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

   

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно - обґрунтованих місцевих податків та зборів,  що є посильними для платників податків, та забезпечить фінансову основу самостійності органу місцевого самоврядування – Калинівської  селищної ради.

                                                                                         

 

 

5.Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

 

Запропоновані механізми регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території Калинівської селищної ради, проведених консультацій, нарад та зустрічей, основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми є встановлення запропонованих місцевих податків і зборів на 2021 рік.

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

Розробка проекту рішення Калинівської селищної ради "Про встановлення місцевих податків і зборів" на 2021 р. та АРВ до нього.

Проведення консультацій з суб'єктами господарювання.

Оприлюднення проекту разом з АРВ та отримання пропозицій і зауважень.

 Прийняття рішення на пленарному засіданні сесії Неполоковецької селищної  ради.

Оприлюднення рішення у встановленому законодавством порядку.

6.Очікувані результати прийняття акта

 Головним чинником результативності даного регуляторного акта є збільшення надходжень до бюджету громади, які необхідні для здійснення фінансового – господарської діяльності для задоволення соціально-культурних потреб громадян, упорядкування правовідносин між органами влади та суб’єктами господарювання.

7. Показники результативності акта

 Показником результативності даного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

8. Строк дії акта

Запропонований строк дії регуляторного акту – 1 рік, достатній термін для розв’язання проблеми та досягнення цілей державного регулювання в межах бюджетного року. Внесення змін або відміна регуляторного акту протягом року можлива у разі зміни чинного законодавства.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися виконавчим комітетом Калинівської  селищної ради.

Метод проведення відстеження результативності:

Статистичний

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні

- аналітичні показники Броварськогоуправління ДПС у Київській області;

- інформація управління фінансів  Броварської районної адміністрації.

 Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар селищної ради                                                 Ю. ДОРОШЕНКО


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ