ГОЛОВНА СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Калинівської селищної ради


 

 

 

 

Калинівська селищна рада

Броварського району Київської області

 

Р І Ш Е ННЯ

Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Калинівської селищної ради

              Згідно Плану діяльності Калинівської селищної  ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого рішенням сесії селищної  ради від 10 червня 2013 року №513 , керуючись Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,  на підставі аналізу регуляторного впливу проекту рішення Калинівської селищної ради „Про затвердження Порядку присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Калинівської селищної ради", враховуючи позитивні висновки та рекомендації постійних комісій,  селищна  рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Калинівської селищної ради  згідно додатку  до цього рішення.

2. Термін дії даного рішення - безстроковий.

3. Секретарю селищної ради Правдивець Б.П оприлюднити дане рішення.

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за пост. ком собою

 

 

Селищний голова                                                          Г.М Пузан 

 

 

 Смт.Калинівка

07.08. 2013 року

№ 561 /28  - У1

 

 

 

Додаток
до рішення
Калинівської селищної  ради
від
 07 серпня 2013 р. № 561

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Калинівської селищної  ради

1. Загальні положення

Порядок присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна населеним пунктам Калинівської селищної  ради (далі – Порядок) встановлює на території населених пунктів Калинівської селищної  ради єдиний функціональний механізм надання поштових адрес та закріплює основні принципи присвоєння адрес, їх зміни та анулювання.

Порядок діє на території населених пунктів Калинівської селищної  ради і є обов’язковим для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на відповідній території.

Відповідно до мети цього Порядку наведені в ньому терміни вживаються в таких значеннях:

 • адреса – ідентифікатор об’єкта нерухомого майна;
 • нерухоме майно – об’єкти, розташовані на земельних ділянках, переміщення яких є неможливим без їх знецінення та зміни цільового призначення;
 • будинок – жила чи нежила будівля;
 • тимчасова споруда для провадження підприємницької діяльності - невелика одноповерхова пересувна споруда, яка не має закритого приміщення для тимчасового перебування людей, або стаціонарна споруда, яка має площу до 30 кв.м, яка виконується із полегшених конструкцій і встановлюється тимчасово без улаштування фундаментів;
 • власники об’єктів нерухомого майна – юридичні та фізичні особи, у тому числі фізичні особи-підприємці;
 • домоволодіння – два і більше будинків, з належними до них надвірними будівлями чи спорудами (чи без них), яким надана єдина адреса;
 • жилий ( житловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для проживання фізичних осіб;
 • квартира – ізольоване помешкання в жилому будинку, призначене для проживання фізичних осіб;
 • комплекс нежилих будинків – дві і більше нежилих будівель виробничого, господарського, соціально-побутового призначення разом із надвірними спорудами та інженерними мережами (чи без них), яким надана єдина адреса;
 • нежилий (нежитловий) будинок – одна будівля капітального типу, призначена для інших, ніж проживання фізичних осіб, цілей;
 • об’єкт нерухомого майна – нерухоме майно, якому відповідно до цього Порядку може бути надана адреса;
 • окремі частини будинків – приміщення в будинках, зазначені в правовстановлюючих документах як самостійний об’єкт права власності, у тому числі нежилі приміщення громадського призначення, вбудовані в житлові будинки на першому та цокольному поверхах або прибудовані до жилих будинків, підвали;
 • приміщення службового, допоміжного та технічного призначення – комори, сараї, вбиральні, трансформаторні, сходові клітини, вестибюлі, перехідні шлюзи, позаквартирні коридори, колясочні, сміттєкамери, горища, шахти і машинні відділення ліфтів, вентиляційні камери та інші приміщення які входять до складу будинків, їх комплексів, домоволодінь, призначені для забезпечення їх експлуатації та обслуговування і не можуть бути самостійними об’єктами права власності;
 • самостійний об’єкт права власності – об’єкт нерухомого майна, визначений у правовстановлюючому документі шляхом присвоєння йому індивідуалізуючої ознаки (перелік будинків, що входять до складу комплексів нежилих будинків чи домоволодінь, найменування приміщень, їх площа, розташування згідно з планом  тощо). 

2. Розгляд та перелік документів щодо присвоєння та зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна.

2.1. Для присвоєння чи зміни поштових адрес об’єктам нерухомого майна юридичні та фізичні особи подають заяву на ім’я селищного голови.

2.2. До заяви про присвоєння або зміну поштової адреси додаються такі документи:

 • копія правовстановлюючого документу, який посвідчує право користування або власності на земельну ділянку;
 • для фізичної особи – копія паспорту;
 • для юридичної особи – копія Статуту;
 • копія правовстановлюючого документа, який підтверджує право власності заявника на об’єкт нерухомого майна;
 • документ, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам;
 • дозвіл на виконання будівельних робіт, виданий інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю, у разі присвоєння поштової адреси об’єктам незавершеного капітального будівництва;

·         довідка про сплату пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради (у випадках, передбачених законодавством).

2.3. Виконавчий комітет Калинівської селищної  ради розглядає заяви про присвоєння або зміну поштової адреси та готує відповідний проект рішення виконавчого комітету.

2.4. Розгляд заяв та підготовка проекту рішення виконкому селищної ради не повинен перевищувати 30 календарних днів ( у разі наявності всіх документів).

2.5. У разі відсутності або неповного комплекту документів, зазначених у п.2.2. цього Порядку, виконавчий комітет надає заявнику письмову відповідь із встановленням терміну надання таких документів.

2.6. У разі відсутності підстав для присвоєння чи зміни адреси, заявнику виконавчим комітетом Калинівської селищної  ради надається мотивована письмова відповідь щодо неможливості присвоєння чи зміни адреси.

2.7. У разі прийняття рішення виконкому селищної ради заявникам надаються витяги стосовно питання, порушеного заявниками, протягом 10 днів з моменту прийняття рішення. У разі відмови у присвоєнні або зміні поштової адреси, за потреби, заявникам надається витяг з протоколу з мотивацією відмови стосовно розгляду вказаної заяви.

3. Види адрес та особливості їх присвоєння.

3.1. Відповідно до цього Порядку, у залежності від виду та особливостей об’єктів нерухомого  майна, надаються такі види адрес:

3.1.1. Адреси жилих будинків, домоволодінь, квартир (адреса на які відсутні в наявності).

Жилим будинкам, домоволодінням, квартирам надається адреса, яка складається з назви вулиці, номера будинку (домоволодіння), номера корпусу (за наявності) та номера квартири (за наявності). Номер будинку (домоволодіння), корпусу, квартири позначається відповідною арабською цифрою.

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 27, квартира 5.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 27, кв. 5.

3.1.2. Адреси об’єктів нерухомого майна з використанням назв іменованих об’єктів.
В адресах об’єктів нерухомого майна можуть використовуватись назви іменованих об’єктів  селищної ради, якщо ідентифікувати об’єкт нерухомого майна без вказівки на назву іменованого об’єкта є неможливим, або в адресі, раніше наданій об’єкту нерухомого майна, використовується вказівка на іменований об’єкт.

3.1.3. У випадках, коли на відповідній вулиці збудовано нові жилі будівлі (знаходиться декілька існуючих споруд), і їм виходячи з вже наявної нумерації об’єктів нерухомого майна по вулиці, на якій вони фактично знаходяться, неможливо надати номер, який є цілим числом, такий об’єкт нерухомого майна при наданні адреси позначається номером найближчого об’єкта нерухомого майна по відповідному боку вулиці в бік збільшення з відповідною літерою.

Наприклад:
Повна адреса (для реєстрації): вулиця  Пушкіна, будинок 29а.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29а.

3.1.4. При наданні адрес окремій частині будинку, нежитловому приміщенню зазначається номер відповідного будинку з відповідною літерою.

Наприклад: власник об’єкта нерухомого майна придбав у власність частину нежитлового приміщення для розміщення офісу, у цьому випадку таким нежилим приміщенням надасться адреса:

Повна адреса (для реєстрації): вулиця Пушкіна, будинок 29, нежитлове приміщення 29а.

Скорочена адреса: вул. Пушкіна, буд. 29а.

Адреси надаються лише тим окремим частинам об’єктів, що мають окремі входи, є договір конкретного користування, договір розподілу майна   /в разі присвоєння окремої адреси частині житлового приміщення) або інший правовстановлюючий документ.

3.2. Адреси об’єктів нерухомого майна, які були надані до введення в дію цього Порядку, можуть бути змінені для приведення їх у відповідність до цього Порядку за бажанням власника об’єкта нерухомого майна.

3.3. Присвоєння та зміна поштових адрес об’єктам нерухомого майна здійснюється шляхом прийняття відповідних рішень виконкому селищної ради.

3.4. Підготовка проектів рішень виконкому селищної ради  з питань присвоєння поштових адрес об’єктам нерухомості  здійснюється з метою закріплення основних принципів адресної бази за клопотаннями (заявами) суб’єктів господарювання та фізичних осіб.

3.5. Не надаються самостійні поштові адреси наступним об’єктам нерухомого майна:

 • спорудам, які встановлені тимчасово без улаштування фундаменту;
 • дачним та садовим будинкам, садовим товариствам;
 • окремо розташованим гаражам, гаражним підприємствам при відсутності документів про надання земельної ділянки у власність, оренду під капітальне будівництво або постійне користування;
 • вбудованим приміщенням;
 • приміщенням службового, допоміжного та технічного призначення, розташованим у будівлях та житлових будинках, інженерним мережам;
 • об’єктам, які відносяться до категорії самочинного будівництва, без наявності оформлених документів відповідно до законодавства та Порядку чи рішень відповідного суду.

3.6. Присвоєння самостійних поштових адрес об’єктам нерухомого майна, які у встановленому законом порядку прийняті в експлуатацію, здійснюється за пропозицією виконавчого комітету Калинівської селищної  ради на підставі документу, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації, державним будівельним нормам, стандартам і правилам.

3.7. При присвоєнні адрес об’єктам нерухомого майна використовуються наступні типи:

 • вулиця;
 • провулок;
 • проспект;
 • площа.

Вулиці зазначаються в адресі таким чином: спочатку вказується один із типів вулиці, а потім її назва.

Назви вулиць, які складаються з імені та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку ім’я, а потім прізвище.

Назви вулиць, які складаються із звання та прізвища, зазначаються в адресі таким чином: спочатку звання, а потім прізвище.

На території Калинівської селищної ради в зоні сформованої забудови нумерація об’єктів нерухомості та земельних ділянок, відведених під забудову, встановлюється в зростаючому порядку із лівої сторони вулиці непарні номери, починаючи від № 1, а з правої сторони вулиці парні, починаючи від № 2.

 

4. Заключні положення.

4.1. Адреси об’єктів нерухомого майна, розташованих на території селищної ради, присвоєні до набрання чинності даного Порядку, зберігаються та можуть бути змінені для приведення у відповідність до цього Порядку за заявою власника об’єкту.

 

Селищний голова                                                                                                 Г.М Пузан

 

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ