ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект рішення «Про пайову участь замовників будівництва у розвитку інфраструктури на території Калинівської селищної ради»


 

УКРАЇНА

КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬОКЇ ОБЛАСТІ

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про оприлюднення проекту регуляторного акту «Про пайову участь  замовників будівництва у розвитку інфраструктури на території Калинівської селищної ради»

 

        Розглянувши проект регуляторного акту, а саме проект рішення Калинівської селищної ради «Про пайову участь замовників у розвитку інфраструктури на території Калинівської селищної ради», з метою належного утримання та розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури,  керуючись ст.ст. 9, 12, 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», відповідно до статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» селищна рада  

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради (додаток №1).

2. Затвердити типову форму Договору про пайову участь в створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради (додаток №2).

3. До моменту повної сплати пайової участі відповідно до укладеного договору про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради виконавчому комітету селищної ради не виносити на розгляд питання щодо оформлення права власності таким юридичним або фізичним особам, в тому числі і по об'єктах, дозволи на будівництво по яких видані до набрання чинності  цього рішення.

4. Рекомендувати інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю у Київській області не надавати дозволи на виконання будівельних робіт  фізичним і юридичним особам, які не уклали договір про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради. Здійснювати прийняття в експлуатацію об’єктів містобудування, що розташовані на території Калинівської селищної ради виключно при наявності довідки Калинівської селищної ради про виконання умов цього рішення.

5. Оприлюднити дане рішення на офіційному web-сайті Калинівської селищної ради та в місцевих засобах масової інформації.

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голову Калинівської селищної ради Пузана Г.М та на постійну комісію селищної ради з питань з питань планування, бюджету, фінансів та цін.

 

 

 

 

Селищний голова                                               Г.М Пузан

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
до рішення  сесії Калинівської селищної  ради

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску)

фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради

1.1. Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради (надалі -Положення) розроблене відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», ст.40 Закону України  «Про регулювання містобудівної діяльності», Закону України «Про інвестиційну діяльність».

1.2. Положення встановлює критерії визначення розміру  та порядок сплати пайового внеску фізичними та юридичними особами у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

1.3. Дія цього Положення поширюється на всіх забудовників, незалежно від їх форми власності (за винятком випадків, зазначених у пункті 1.4 цього Положення), які:

1.3.1. здійснюють в адміністративних межах населених пунктів Калинівської селищної ради будівництво (реконструкцію) об'єкту  будь-якого призначення;

1.3.2. змінюють функціональне призначення об'єктів виробничого та невиробничого призначення, в т.ч. житлових приміщень на нежитлові.

1.4 До пайової участі не залучаються забудовники у разі здійснення будівництва:

1.4.1 об'єктів   будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;

1.4.2 будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.3. будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла з частковим залученням коштів державного або місцевого бюджетів;

1.4.4.  індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

1.4.5. об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюються за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів;

1.4.6. об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів  соціальної інфраструктури за окремим рішенням Калинівської селищної ради;

1.4.7. об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

2. Порядок залучення коштів замовників на розвиток

інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради

 

2.1. Пайова участь Замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради полягає у перерахуванні Замовником до селищного бюджету – селищного цільового фонду (призначення платежу «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури») коштів для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради , згідно з Договором.

2.2. Величина пайової участі визначається у Розрахунку, який є невід’ємною частиною Договору, укладеному з Калинівською селищною радою з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта, визначеної згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій.

2.3. Якщо технічними умовами передбачається необхідність будівництва Замовником інженерних мереж або об’єктів інженерної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі у розвитку інфраструктури села зменшується на суму їх кошторисної вартості, а такі інженерні мережі та/або об’єкти передаються у комунальну власність села.

У разі, якщо кошторисна вартість будівництва інженерних мереж та/або об’єктів інженерної інфраструктури перевищує розмір пайової участі Замовника у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради, за зверненням Замовника, приймає рішення про відшкодування Замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі Замовника у розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

2.4. Кошторисна документація розробляється на підставі вимог ДБН Д.1.1-1- 2000 «Правила визначення вартості будівництва». У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами, вона визначається на основі інвентаризаційної вартості, встановленої в технічному паспорті на будівлю.

2.5. Розмір пайової участі замовника у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради  визначається у відповідності до пунктів 2.2. і 2.3. цього Положення і становить у разі будівництва (реконструкції):

 2.5.1. нежитлових будівель та споруд (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) – до 10 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.2. житлових будинків (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) – до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта;

2.5.3. житлових будинків з вбудовано-прибудованими об’єктами комерційного призначення та/або об’єктів комерційного призначення з вбудовано-прибудованими чи надбудованими житловими квартирами (за винятком тих, що перелічені у п. 1.4. цього Положення) - розмір коштів пайової участі визначається диференційовано, з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (будівництво об’єкта комерційного призначення – відповідно до пункту 2.5.1., будівництво житлового будинку – відповідно до пункту 2.5.2.);

2.5.4. об’єктів самочинного будівництва –  до 4 % загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта (за винятком об’єктів, які за рішенням суду підлягають знесенню та індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках).

2.5.5 За зверненням Замовника щодо встановлення йому процентної величини пайової участі заява розглядається на сесії Калинівської селищної ради.

2.6. При будівництві об’єктів соціальної інфраструктури  або об’єктів відповідно до Програми соціально-економічного розвитку населених пунктів Калинівської селищної ради, за зверненням Замовника або поданням відповідного виконавчого органу Калинівської селищної ради Замовник може бути звільнений від сплати коштів пайової участі, визначених Договором.

2.7. Якщо будівництво здійснюється на земельних ділянках, право оренди та право власності на які набуто на конкурсній основі, то пайова участь здійснюється в розмірі, який є різницею між встановленим цим Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу (сплата коштів до цільового фонду соціально-економічного розвитку, внесення матеріальних цінностей у розвиток села тощо, що підтверджується відповідними документами).

2.8. У разі нульового або від’ємного результату різниці між встановленим згідно з  Положенням розміром пайової участі та виконаними додатковими умовами конкурсу замовник не сплачує кошти пайової участі.

2.9. Для об’єктів, введення в експлуатацію яких буде здійснюватись з 1 січня 2013 року, кошти пайової участі сплачуються  до прийняття об’єкта будівництва в експлуатацію.

2.10. Кошти пайової участі сплачуються в повному обсязі єдиним платежем або частинами за графіком та у строки, що визначаються Договором, до цільового фонду Калинівської селищної (призначення платежу: «На розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури»).

 2.11. У разі сплати Замовником коштів пайової участі, згідно з Договором, селищна рада надає довідку про фактичне зарахування таких коштів до бюджету селища. Довідка є підтвердженням виконання умов Договору про внесок Замовника будівництва у розвиток інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради для пред’явлення виконавчому комітету селищної ради для оформлення права власності на об’єкт нерухомого майна.

2.12. Рішення про оформлення права власності приймається виконавчим комітетом селищної ради виключно за наявності вказаної довідки із зазначенням повного виконання умов Договору.

3.      Договір про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної

та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради

3.1.            Пайова участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради  здійснюється на підставі Договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради, що укладається між Замовником та виконавчим комітетом селищної ради в особі Калинівського селищного голови.

3.3. Забудовник звертається до виконавчого комітету селищної ради зі зверненням про виконання Розрахунку розміру пайової участі та встановлення розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради  для подальшого укладення Договору про пайову участь замовників у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

3.4. Замовники, які зареєстрували декларацію чи одержали дозвіл на виконання будівельних робіт в інспекції ДАБК та розпочали будівництво до набрання чинності даного Положення  договір укладають до прийняття об’єкта в експлуатацію.

3.5. Договір укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з  дня  реєстрації звернення (заяви) Замовника про його укладення (у зверненні  щодо укладення договору про пайову участь вказується інформація про банківські реквізити – розрахунковий рахунок, банк, МФО), але до реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт або отримання дозволу на виконання будівельних робіт в Державній архітектурно-будівельній інспекції.

До заяви Замовником додаються: 

   виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

   розрахунок розміру пайової участі;

   зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником.

3.6. Підставою для укладення договору є відповідне рішення сесії Калинівської селищної ради, яким для Замовника встановлюється розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

3.7. Виконавчий комітет селищної  ради готує проект Договору та направляє його Замовнику для підписання.

Протягом 2 робочих днів Замовник повертає до виконавчого комітету підписаний проект Договору.

3.8. Договір, укладений між селищною радою та Замовником, підписується селищним головою.

3.9. Істотними умовами Договору є:

-  розмір пайової участі;

-  строк (графік) сплати коштів пайової участі;

-  відповідальність сторін.

 

4.      Встановлення розміру пайової участі замовника

4.1. Невід’ємною частиною Договору є Розрахунок розміру пайової участі. Розрахунок розміру пайової участі виконується виконавчим комітетом селищної ради протягом десяти робочих днів з  дня  реєстрації звернення Замовника про встановлення розміру пайової участі та виконання  Розрахунку пайової участі для подальшого укладення Договору у грошовому виразі відсоткового значення від загальної кошторисної вартості будівництва об’єкта на підставі доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об’єкта з техніко-економічними показниками.

4.2. Для виконання Розрахунку Замовник зобов’язаний надати:

        виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців або копії установчого документа та свідоцтва про державну реєстрацію (копія паспорту фізичної особи та ідентифікаційного коду − для громадян);

        виконану ліцензованою проектною організацією проектно-кошторисну документацію в повному обсязі;

        зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування без врахування витрат на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж, споруд та транспортних комунікацій, визначений згідно з державними будівельними нормами, стандартами і правилами та затверджений Замовником;

        висновок проектної або іншої організації, що мають ліцензії, щодо кошторисної вартості будівництва інженерних мереж або об’єктів поза межами земельної ділянки Замовника (при необхідності);

        копію відповідного розділу проектно-кошторисної документації, в якій визначені техніко-економічні показники об’єкта будівництва, затверджену Замовником;

        копії технічних умов.

Замовник разом з генеральним проектувальником несуть повну відповідальність за достовірність наданих документів.

4.3. Розмір пайової участі визначається за формулою:

П = З × Б/100

де:       П – розмір пайової участі  у грошовому виразі, (грн.);

З – загальна кошторисна вартість будівництва об’єкта згідно зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва (реконструкції) об’єкта містобудування (грн.);

Б розмір відсотку.

Розрахований розмір пайової участі підлягає округленню до цілої гривні.

5. Порядок використання коштів пайової участі розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради

5.1. Кошти, отримані як пайова участь замовників об’єктів будівництва, можуть використовуватися виключно для розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

5.2. Рішення щодо розподілу та цільового використання коштів, отриманих від замовників будівництва як пайова участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради , приймає Калинівська селищна рада.

6. Контроль за надходженнями пайових внесків

6.1. На виконком селищної ради покладається контроль:

6.1.1. за проведенням Розрахунку розміру пайової участі до Договору

6.1.2. за виконанням фінансових зобов’язань;

6.1.3. за збереженням Договорів про пайову участь.

7. Заключні положення

7.1. Забороняється вимагати від Замовника надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об’єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу).

7.2. Відповідальність за своєчасне надання проектно-кошторисної документації в повному обсязі для виконання Розрахунку та достовірність наданих документів покладається на Замовника.

7.3. У разі несплати або несвоєчасної сплати пайової участі у розвитку інфраструктури села, передбаченої договором про пайову участь, Замовник несе відповідальність згідно з умовами договору про пайову участь та відповідно до діючого законодавства.

7.4. У разі невиконання Замовником умов договору щодо перерахування в повному обсязі коштів визначених у Розрахунку до договору, виконавчий комітет селищної ради здійснює необхідні заходи щодо примусового стягнення вказаних коштів у судовому порядку.

7.5. Відсутність довідки про повну сплату пайової участі є підставою для не продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки, яка знаходиться в користуванні у Замовника, для будівництва об’єкта.

7.6. Спори, пов’язані з пайовою участю у розвитку інфраструктури села, вирішуються у судовому порядку.

7.7. Це Положення набуває чинності з дня опублікування рішення про його затвердження. У випадку внесення змін в законодавчі акти України, що регулюють питання сплати пайової участі, це Положення продовжує діяти в частині, що не суперечить чинному законодавству.

 

 

 

 

Селищний голова                                                                                     Г.М Пузан


 

 

                                                                                     АНАЛІЗ    РЕГУЛЯТОРНОГО  ВПЛИВУ

проекту рішення Калинівської селищної ради "Про затвердження Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради»

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного регулювання.

Необхідність прийняття рішення про залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб, що здійснюють будівництво (реконструкцію) об'єктів на території населених пунктів Калинівської селищної ради, виникла у зв'язку  з необхідністю комплексного рішення багатьох проблем, пов'язаних з поліпшенням та подальшим оновленням інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури смт Калинівка, сіл Скибин, Димитрово, Перемога. Ці роботи фінансуються за рахунок коштів селищного бюджету, тому пайові внески інвесторів (замовників) за право реалізувати проект будівництва на території населених пунктів селищної ради  дасть можливість частково компенсувати ці витрати.

У зв'язку з набранням чинності Законів України «Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва» та «Про регулювання містобудівної діяльності» питання пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради необхідно переглянути на місцевому рівні і скорегувати у відповідності до чинного законодавства України.

Суть проблеми полягає в необхідності прийняття положення, яке б передбачало узагальнюючий порядок визначення розміру, порядку формування та використання пайової участі (внесків)  забудовників у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

Вирішення проблеми дозволить зменшити негативний вплив на:

- мешканців смт Калинівка, сіл Димитрово, Перемога, Скибин, які потерпають від аварій на зношених мережах та комунікаціях, інших незручностей, пов'язаних  із гальмуванням розвитку  інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури;

- водіїв транспортних засобів через незадовільний стан доріг населених пунктів селищної ради;

- інвесторів, які незадоволені станом інфраструктури населених пунктів селищної ради;

- суб'єктів господарювання, які виконують роботи на об'єктах інфраструктури за бюджетні кошти і не отримують вчасний розрахунок через відсутність коштів у бюджеті селищної ради.

2. Цілі державного регулювання:

Метою цього регуляторного акта є:

- встановлення прозорого та чітко врегульованого порядку визначення величини та сплати пайової участі (внеску) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради для фізичних та юридичних осіб у разі здійснення ним будівництва об'єктів  містобудування на території смт Калинівка, сіл Скибин, Димитрово, Перемога.

 - забезпечення надходження коштів до селищного бюджету для фінансування розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів селищної ради;

- створення забудовникам сприятливих умов по використанню інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення визначених цілей

Державне врегулювання залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради впроваджується на підставі ст.40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Іншої альтернативи законодавством для участі інвесторів (забудовників) у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради не передбачено.

4. Механізми та заходи, що пропонуються для розв'язання проблеми

Положення про порядок залучення та встановлення розміру пайової участі (внеску) фізичних та юридичних осіб у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради визначається методика розрахунку пайової участі (внеску) при будівництві нових, реконструкції, реставрації капітальному ремонту існуючих об'єктів містобудування. При визначенні величини пайової участі (внеску) враховується вартість об'єкта та його соціально-економічна важливість для територіальної громади міста.

5. Можливість досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

Досягнення цілей, поставлених перед регулюючим впливом запропонованого проекту регуляторного акту, пов'язане з його прийняттям. Дія акта поширюється на всіх замовників, що мають намір здійснювати будівництво (реконструкцію) об'єкта містобудування, крім випадків визначених в даній Методиці.

Запропонований механізм пайової участі замовників у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради відповідає вимогам чинного законодавства України.

Залучення замовників до пайової участі у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради дозволить створити нові та реконструювати діючі об'єкти інфраструктури, а також буде сприяти рівномірному розвитку інфраструктури по всій території смт Калинівка, сіл Скибин, Димитрово, Перемога.  

6. Очікувані результати від прийняття регуляторного акта. Аналіз вигод та витрат.

Впровадження даного регуляторного акта буде сприяти додатковим надходженням коштів до селищного бюджету; стимулювати фізичних та юридичних осіб - інвесторів (забудовників) до раціонального та ефективного використання об'єктів інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради; створювати рівні, чітко визначені умови для різних категорій суб'єктів  господарювання.

Таблиця вигод та витрат

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Інтереси держави

1. Збільшення надходжень, що мають цільове спрямування до селищного бюджету на покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради;

2. Можливість здійснення контролю за розвитком будівельного комплексу населених пунктів Калинівської селищної ради.

Не передбачені

Інтереси суб'єктів господарювання

Право реалізувати свій проект будівництва на території населених пунктів Калинівської селищної ради:

Сплата пайового внеску

Інтереси громадян

1. Покращення інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури;

2. Додаткові, кошти, що спрямовуються на вирішення першочергових завдань соціально - економічного розвитку населених пунктів Калинівської селищної ради.

Сплата пайового внеску

 
7. Строк дії регуляторного акта

Термін дії регуляторного акту необмежений, проте можливий вплив зовнішніх чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно - правових актів. У такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього відповідних змін.

8. Показники результативності регуляторного акта

-          Кількість укладених договорів про пайову участь у розвитку інфраструктури населених пунктів Калинівської селищної ради;

-          Розмір додаткових надходжень до селищного бюджету на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури від сплати пайових внесків;

-          Ефективності використання коштів забудовників.

9. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта

Цільова група: фізичні особи та суб'єкти господарювання.

Терміни проведення відстеження результативності:

Базове - до набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне - через рік після завершення заходів з проведення базового відстеження.

Періодичне - через 3 роки після завершення заходів з проведення базового відстеження.

 

Виконавчий комітет Калинівської селищної ради

 

 

 

 

                                                                                             


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ