ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного та акцизного податків на території Калинівської с/ради на 2018 рік"


УКРАЇНА

 

                                КАЛИНІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

               БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

ПРОЕКТ Р І Ш Е Н Н Я

 

 

"Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного

та акцизного податків на території

Калинівської селищної ради на 2018 рік"

 

            Керуючись Податковим кодексом та відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ, Законом України від 24 грудня 2015 року № 909-VIII “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких  інших законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних  надходжень у 2016 році, ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи думку, пропозиції депутатів та членів постійної комісії з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:

 

1.Встановити на території Калинівської селищної ради наступні місцеві податки та збори на 2018 рік:

 Податок на майно в частині:

1.1 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;

1.2 Транспортний податок;

1.3 Плата за землю.

1.4. Єдиний податок.

 

Місцеві збори:

1.1. Туристичний збір.

 

 

 

2. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Калинівської селищної ради: (відповідно до ст. 266.2.2 ПКУ)

2.1. Визначити об’єкт оподаткування, платників податку,  податковий період та інші обов’язкові елементи податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, згідно зі ст. 266 Податкового кодексу України. 

2.2. Пільги із сплати податку

2.2.1. База оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 120 кв. метрів;

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів.

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на:

об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування;

об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності).

2.2.2. Звільняються від оподаткування:

а) об'єкти нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, в тому числі у зв'язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням селищної ради;

д)  об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать  дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям-інвалідам, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об'єкта на дитину; 

е) об'єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб'єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, зокрема виробничі корпуси, цехи, складські приміщення промислових підприємств;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників, призначені для використання безпосередньо у сільськогосподарській діяльності;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності  громадських організацій інвалідів та  їх підприємств;

и) об'єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об'єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

 ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-   курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

2.3. Ставки податку (ст.266.5 ПКУ)

2.3.1. Ставки податку для об'єктів житлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб встановлюється у розмірі 0,05 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.3.2. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних осіб, встановлюються у розмірі 0,01 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.3.3. Ставки податку для об'єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності юридичних осіб, встановлюються у розмірі 0,75 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року за 1 кв. метр бази оподаткування.

2.4. Порядок обчислення суми податку здійснювати в порядку, встановленому ст. 266.7. Податкового кодексу України.

 

3. Визначити, що транспортний податок на території Калинівської селищної ради справляється у розмірі та в порядку, встановленому ст.267 Податкового кодексу України.

3.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі.

 

3.2. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.

Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового

          (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна,

         типу пального";

3.3. Ставки податку (ст. 267.4. ПКУ)

Ставка податку  встановлюється з розрахунку на календарний рік у розмірі 25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 цієї статті

 

4. Встановити наступні особливості справляння туристичного збору на території Калинівської селищної ради:

4.1. Визначити базу та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи туристичного збору згідно зі ст. 268 Податкового кодексу України.

4.2. Ставка туристичного збору встановлюється у розмірі 1 % до бази справляння збору, визначеної пунктом 268.4 статті 268 Податкового кодексу України.

4.3. Справляння збору здійснюється:

4.3.1. Адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів, гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного типу, санаторно-курортними закладами.

4.3.2. Квартирно-посередницькими організаціями, які направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки (квартири), що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором найму.

4.3.3. Юридичними особами або фізичними особами - підприємцями, які уповноважуються Калинівською селищною радою  справляти збір на умовах відповідного договору.

 

5. Встановити такі особливості справляння земельного податку на території Калинівської селищної ради:

5.1. Встановити ставки земельного податку.

5.1.1 За земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) в розмірі 2 % від їх нормативної грошової оцінки, окрім  земельних ділянок з цільовим призначенням, а саме:

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд – 0,06 %;                                                                                                            

- для ведення особистого селянського господарства, городництва, ведення товарного сільськогосподарського виробництва (земельні частки, ПАЇ) та земель загального користування  – 1%.

5.1.2. За земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено у розмірі 5%  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

5.1.3. За земельні ділянки, які перебувають у постійному користування суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної власності) – 5 % від нормативно-грошової оцінки землі в рік, окрім, для земельних ділянок, а саме (для гаражно-будівельних кооперативів) – 1 % від нормативно-грошової оцінки землі в рік.

        5.2. Встановити, що на території Калинівської селищної ради застосовуються

       пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб, встановлені ст.281

       Податкового кодексу України.

       281.1. Від сплати податку звільняються:

       281.1.1. інваліди першої і другої групи;

       281.1.2. фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років;

       281.1.3. пенсіонери (за віком);

        281.1.4. ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

       281.1.5. фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали внаслідок ЧАЕС.

281.2. Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, поширюється на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах граничних норм:

281.2.1. для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не більш як 2 гектари;

281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах - не більш як 0,10 гектара;

281.2.3. для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 гектара;

281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара;

281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

281.3. Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток (паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку четвертої групи.

281.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.

Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву.

Додатково звільнити від  сплати земельного податку на території Калинівської селищної ради учасників  антитерористичної операції та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) учасників АТО.

       

5.3. Встановити, що на території Калинівської селищної ради застосовуються пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб, встановлені ст.282 Податкового кодексу України.

282.1. Від сплати податку звільняються:

282.1.1. санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських організацій інвалідів, реабілітаційні установи громадських організацій інвалідів;

282.1.2. громадські організації інвалідів України, підприємства та організації, які засновані громадськими організаціями інвалідів та спілками громадських організацій інвалідів і є їх повною власністю, де протягом попереднього календарного місяця кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за умови, що фонд оплати праці таких інвалідів становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці.

Зазначені підприємства та організації громадських організацій інвалідів мають право застосовувати цю пільгу за наявності дозволу на право користування такою пільгою, який надається уповноваженим органом відповідно до Закону України "Про основи соціальноїзахищеності інвалідів в Україні".

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські організації інвалідів, їх підприємства та організації зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції згідно із законодавством;

282.1.3. бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

282.1.4. дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки (крім національних та державних дендрологічних парків), освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

282.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

282.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій.

 

Додатково звільнити від  сплати земельного податку на території Калинівської селищної ради  органи державної влади та органи місцевого самоврядування, створені ними заклади, установи та організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів.

Всі  інші визначення щодо земельного податку у відповідності до розділу ХII Податкового кодексу України зі змінами та доповненнями.

 

5.4. Не сплачується земельний податок за земельні ділянки визначені статтею 283 Податкового кодексу України.

5.5.Податковий період.

Базовим податковим (звітним) періодом для плати за землю є календарний рік.

5.6.Порядок обчислення та строк сплати плати за землю

Порядок обчислення та строк сплати земельного податку визначені статтею 286-287 Податкового кодексу України.

         5.7.Контроль

         Контроль за правильністю та своєчасністю сплати плати за землю здійснюється Броварською

         об’єднаною державною податковою інспекцією Київської області.

         5.8.Порядок зарахування плати за землю

                Податок  на землю зараховується до місцевого бюджету Калинівської селищної ради  у

                порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

        5.9.Відповідальність

        Відповідальність за повноту та правильність справляння, своєчасність сплати

         земельного податку до місцевого бюджету покладається на платників відповідно до

        Податкового кодексу України.

 

6. Встановити фіксовані ставки єдиного податку для фізичних осіб - підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць:

6.1. для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків  розміру прожиткового мінімуму, встановленого законом на 01 січня податкового року;

6.2. для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру мінімальної заробітної плати.

6.3. База та об’єкт оподаткування, податковий період та інші обов’язкові елементи єдиного податку визначаються згідно із главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України.

 

 

7. Для підакцизних товарів (пива, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну), реалізованих відповідно до підпункту 213.1.9 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, ставку акцизного податку встановити у розмірі 5 відсотків від вартості.

 

8. Всі інші визначення щодо місцевих податків і зборів здійснюється відповідно до Податкового кодексу України.

9.  Рішення набирає чинності з 01.01.2018 року.

10.Секретарю селищної ради забезпечити направлення копії цього рішення до органу державної податкової служби. 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань планування, соціального розвитку селища, бюджету, фінансів та цін. 

 

 

Селищний голова                                                                       В.С Булкот

смт. Калинівка

---------  2017 року

         /     -VІ1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Аналіз регуляторного впливу до проекту

рішення Калинівської селищної ради "Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного  та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2018 рік"

 

Назва регуляторного акта:  Проект рішення селищної ради ради "Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного  та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2018 рік"

 

Розробник регулярного акта: виконавчий комітет Калинівської селищної ради

Відповідальна особа: секретар селищної ради Дорошенко Ю.Ю.

1.Проблеми, які передбачається розв’язати шляхом державного регулювання.

Згідно із п.24 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування» територіальній громаді Калинівської селищної ради на законодавчому рівні надана можливість запроваджувати максимально ефективну систему справляння місцевих податків і зборів. Таким чином, на території Калинівської селищної ради діє рішення "Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного  та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2017 рік" від 07.07.2016 №№165 /7-VІ1,  які передбачали на території Калинівської селищної  ради порядок сплати таких податків і зборів, як податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,  земельний податок, транспортний податок, єдиний податок,  туристичний збір та акцизний збір. Беручі до уваги Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» від 20.12.2016 року № 1791-VІІІ виникла потреба у прийнятті нового рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного  та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2018 рік"

 

  2. Цілі державного регулювання

 Метою прийняття рішення «Про встановлення місцевих податків і зборів, ставок земельного  та акцизного податків на території Калинівської селищної ради на 2018 рік" є впорядкування механізму сплати місцевих податків і зборів  відповідно до чинного законодавства, зручність в застосуванні Положень про порядок сплати місцевих податків і зборів та збільшення надходжень місцевих податків і зборів до бюджету.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей .

 Обраний спосіб досягнення встановлених цілей є найефективнішим, оскільки визначена проблема не може бути розв’язана шляхом ринкових механізмів та потребує врегулювання шляхом  прийняття відповідного регуляторного акту.

4. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблем і відповідні заходи

Наслідком прийняття регуляторного акту  будуть наступні механізми і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми:

-                     приведення порядку справляння місцевих податків і зборів  на території Калинівської селищної ради  відповідно до норм чинного законодавства;

-                     спрощення у використанні юридичними особами та фізичними особами – підприємцями рішення про місцеві податки і збори;

-                     збільшення надходжень до селищного бюджету на виконання власних повноважень.

Внаслідок дії запропонованого регуляторного акта, не всі вигоди, що виникатимуть, можуть бути кількісно визначені.

5.Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Вимоги регуляторного акту є можливими для впровадження як органом місцевого самоврядування так і суб’єктами господарювання, оскільки призводять до приведення у відповідність чинному законодавству порядку сплати місцевих податків і зборів на території Калинівської селищної ради, спрощують використання суб’єктами підприємницької діяльності  нормативних актів селищної ради щодо сплати місцевих податків і зборів  та не вимагають додаткових затрат.

6. Очікувані результати прийняття акта

 Головним чинником результативності даного регуляторного акта є впорядкування сплати місцевих податків і зборів та збільшення надходжень до селищного бюджету.

7. Показники результативності акта

 Показником результативності даного акту є збільшення надходжень до селищного бюджету.

8. Строк дії акта

 Термін дії запропонованого регуляторного акта - довгостроковий. За підсумками аналізу відстеження його результативності можуть вноситись відповідні зміни, а також у разі прийняття урядом змін до діючого законодавства в частині порядку справляння місцевих податків і зборів.

9. Заходи з відстеження результативності акта

Результативність діючого регуляторного акта буде відстежуватись за рахунок здійснення контролю та аналізу за надходженням коштів до селищного бюджету від сплати місцевих податків і зборів.

Секретар селищної ради                                                 Ю.Ю.Дорошенко

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ