ГОЛОВНА  СТОРІНКА
НАШЕ СЕЛИЩЕ ТА ВЛАДА
ПРИЙНЯТІ  РІШЕННЯ
РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА
КОНТАКТИ

корисні посиланняБроварська районна державна адміністрація - офіційний сайт Броварська районна державна адміністрація - офіційний сайт


ПРИЙНЯТІ РІШЕННЯ

Проект рішення „Про затвердження положення про Порядок встановлення сервітутного використання частини земель ком. власності громади смт.Калинівка"

оприлюднено 06 червня 2016 року

Калинівська селищна рада Броварського району Київської області 

Проект Р І Ш Е Н Н Я

„Про затвердження положення про Порядок встановлення

сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади Калинівської селищної ради

Броварського району Київської області”

 
  Керуючись п.34 ч.1 ст. 26,ч. 5, 12 ст.59 Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельним  кодексом України, Податковим  кодексом України , Цивільним кодексом України, Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Законом України  «Про землеустрій», Калинівська селищна рада

 

ВИРІШИЛА:

1.Затвердити положення про Порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади Калинівської селищної ради Броварського району Київської області.  (положення додається).

2.Секретарю селищної ради Дорошенко Ю. Ю. в десятиденний термін оприлюднити  дане рішення в засобах масової інформації, шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційному веб сайті Калинівської селищної ради.
3.
Дане рішення набирає чинності з моменту його офіційного оприлюднення у встановленому законом порядку.

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну  комісію   з питань агропромислового комплексу та земельних ресурсів селищної ради.

   

 

       Селищний голова                                                                  В.С.Булкот

 

Смт. Калинівка

    липня  2016 року

       /6-VІІ   

 


Додаток
до рішення сьомої сесії сьомого

скликання Калинівської селищної ради

від 00.07.2016 рокуПОЛОЖЕННЯ

 про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання

частини земель комунальної власності

територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та                        

смт. Калинівка, Калинівської селищної ради,

на

яку поширюється право земельного сервітуту


1. Даний Порядок розроблений на підставі наступних нормативно-правових документів:
Конституції України, Земельного кодексу України, Закону України “Про землеустрій”, Податкового кодексу України, Цивільного кодексу України і визначає порядок нарахування, сплату за сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, земельні ділянки, на яких розташовані мережі інженерних інфраструктур: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельними ділянками під малими архітектурними формами (кіоски, контейнери, збірно-розбірні павільйони, рекламні щити, інформаційні знаки) та інші що розташовані на земельних ділянках комунальної власності територіальної громади
 Калинівської селищної ради Броварського району Київської області.

2. Визначення терміну: сервітутне (обмежене) використання земельних ділянок комунальної власності – це реальне користування земельною ділянкою комунальної власності територіальної громади Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, на платній або безоплатній основі, для потреб юридичних і фізичних осіб (громадян) засноване на підставі договору між селищною радою і землекористувачем про сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками. Враховуючи правові, економічні, організаційні принципи розвитку містобудування в інтересах територіальної громади та з метою ефективного використання земель комунальної власності фонду територіальної громади Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, забезпечення економічного регулювання земельних відносин, реалізації принципу оплати за користування землею це положення визначає механізм щодо встановлення платного сервітутного (обмеженого) використання земельних ділянок для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, будівель закладів освіти (опалення будівель), земельних ділянок на яких розташовані мережі інженерних інфраструктур: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., земельних ділянок під малими архітектурними формами (кіоски, контейнери, збірно-розбірні павільйони, рекламні щити, інформаційні знаки, та інше) (далі Землекористувачі).

3. Метою запровадження даного Порядку є забезпечення ефективного вико-ристання земельного фонду сіл та селища, встановлення плати за земельні ділянки, виходячи із площі її фактичного використання, та для залучення додаткових коштів до селищного бюджету.

4. Власник або землекористувач земельної ділянки має право вимагати встановлення земельного сервітуту для обслуговування своєї земельної ділянки.
5. Земельний сервітут встановлюється:

– на земельні ділянки, що є власністю селищної ради, згідно з рішенням сесії Калинівської селищної ради Броварського району Київської області відповідно до поданої заяви, на підставі договору;

       на землях приватної власності – за домовленістю;

       за рішенням суду.

6. Власники або землекористувачі земельних ділянок можуть вимагати встановлення таких земельних сервітутів:

а) право проходу та проїзду на велосипеді;

б) право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху;

в) право прокладання та експлуатації ліній електропередачі, зв’язку, трубопроводів, інших лінійних комунікацій;

г) право прокладати на свою земельну ділянку водопровід із чужої природної водойми або через чужу земельну ділянку;

ґ) право відводу води зі своєї земельної ділянки на сусідню або через сусідню земельну ділянку;

д) право забору води з природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право проходу до природної водойми;

е) право поїти свою худобу із природної водойми, розташованої на сусідній земельній ділянці, та право прогону худоби до природної водойми;

є) право прогону худоби по наявному шляху;

ж) право встановлення будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд;

з)  право на розміщення тимчасових споруд (малих архітектурних форм);

к) інші земельні сервітути.

7. Сервітутне (обмежене) користування земельних ділянок встановлюється при:
– неможливості показу і виносу в натурі земельної ділянки;

– неможливості поділу на частки в натурі земельної ділянки;

       при забороні (законодавчій) поділу земельних ділянок під об’єктами нерухомості та прибудинкових ділянок.

8. Підготовку та укладення договорів сервітутного (обмеженого) користування земельними ділянками проводиться відповідно до цього положення.
9. Оформляється сервітутне (обмежене) користування земельними ділянками у вигляді цивільно-правових договорів сервітутного (обмеженого) користування земельними ділянками.

10. Сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою (в тому числі в межах існуючого користування земельною ділянкою), яке являється ідеальною (розрахунковою) часткою оформляється цивільно-правовою угодою строкового сервітутного користування земельною ділянкою без вилучення земельної ділянки від основного землекористування (без показу плану-схеми земельної ділянки).

11. Сервітутне користування земельною ділянкою (в тому числі в межах існуючого користування земельною ділянкою), яке являється реальною часткою, оформляється цивільно-правовою угодою сервітутного землекористування (з показом плану-схеми земельної ділянки):
12. Сервітутне користування на землях житлової забудови оформляється власниками нерухомості з селищною радою у вигляді сервітутних договорів спільного-сумісного користування з планом-схемою загальної площі в межах існуючих земель в ідеальних долях, з визначенням плати кожного співвласника нерухомості.

13. Передачі в сервітутне (обмежене) використання підлягають земельні ділянки, що перебувають у комунальній власності територіальної громади Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, але (або) не можуть передаватися в оренду та приватну власність (або складний механізм цієї передачі) відповідно до нормативно-правових документів, неможливості поділу в натурі земельної ділянки на частини, недоцільності вилучення від основного землекористувача частини території, при забороні (законодавчій) поділу прибудинкової та іншої території, а саме у випадках: у користуванні площа земельної ділянки комунальної власності, яка межує з земельною ділянкою приватної власності для обслуговування жилого будинку, загальна площа землекористування жилого будинку при кількох співвласниках без поділу в натурі, площа земельних ділянок для обслуговування вбудованих та прибудованих нежитлових приміщень, земельні ділянки на яких розташовані мережі інженерних інфраструктур: електропостачання, газопостачання, зв’язку та ін., площа земельних ділянок під малими архітектурними формами (кіосками, контейнерами, збірно-розбірними павільйонами, рекламними щитами, інформаційними знаками та інші, що розташовані на земельній ділянці).

14. Ініціатива з надання в сервітутне (обмежене) використання земельної ділянки виходить від користувачів або від селищної ради – надавача в користування.
15. Загальна площа земельної ділянки (за одною адресою), що є в сервітутному (обмеженому) користуванні суб’єкта, може мати статус змішаної власності або користування (оренди).

16. Площа земельної ділянки, на яку встановлюється земельний сервітут визначається на кадастровому плані, розробленому фізичною або юридичною особою відповідно до закону.

17. Для укладання Договору сервітутного (обмеженого) користування земельною ділянкою Землекористувач звертається до селищного голови з письмовою заявою (клопотанням), в якій повідомляє про місцезнаходження об’єкта що розміщений на земельній ділянці, строк користування об’єктом, площу вбудованого нежитлового приміщення та площу земельної ділянки під об’єктом.
До заяви (клопотання) додаються:

а)копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт та копія технічного паспорту або інвентарної справи на приміщення об’єкта, що знаходиться у власності;

б) для фізичної особи – копія паспорта (серія, номер, коли і ким виданий та місце проживання), копія ідентифікаційного номера, копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця;

в) для юридичної особи – копія статуту (положення) та копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи;

г) довідка про нормативну грошову оцінку земельної ділянки;
д)план-схема земельної ділянки прибудованого нежитлового приміщення (для реальної частки);

18. Заява (клопотання) та документи, що додаються до неї, розглядаються сільською радою яка подає пропозиції селищному голові для подальшого підписання договору сервітутного (обмеженого) користування земельною ділянкою (далі Договір), який підписується селищним головою та Землекористувачем. Невід’ємним додатком до Договору є Розрахунок плати за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою (додаток 1). Договір реєструється відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
19. Для розрахунку плати за встановлення земельного сервітуту зацікавлена особа в оформлені права земельного сервітуту звертається із відповідною заявою до відділу Держемагенства
Броварського району Київської області, який визначає нормативну грошову оцінку даної земельної ділянки. Розрахунок розміру плати за встановлення земельного сервітуту здійснюється в залежності від цільового напрямку встановлення земельного сервітуту та рішення сесії селищної ради.
20. Плата фізичними та юридичними особами за земельний сервітут здійснюється з моменту прийняття
Калинівською селищною радою Броварського району Київської області, рішення про його встановлення в розмірі, визначеному згідно додатку до цього порядку.

21. Власник земельної ділянки в особі Калинівської селищної ради Броварського району Київської області, відповідно до ст.101 Земельного Кодексу України має право вимагати від особи, в інтересах якої встановлено сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою, плату за його встановлення.
22. За сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою Землекористувач сплачує плату у грошовій формі щомісячно до 30-го числа звітного місяця.

23. Встановлення  суми за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою вирішується на сесії селищної ради.

24. У разі невнесення Землекористувачем плати за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою у строки, визначені Договором, справляється пеня в розмірі 0,02% річних від належної до сплати суми за кожен день прострочення, але не більше подвійної облікової ставки Національного банку України на день сплати.

25. Договір про сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою укладається на строк до 5-ти років з правом пролонгації.

26. Розмір плати за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою не є постійним і переглядається щорічно в залежності від зміни розмірів плати за землю відповідно до грошової оцінки земельної ділянки. При зміні розміру плати за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою Калинівська селищна рада Броварського району Київської області, односторонньо письмово повідомляє про це Землекористувача.

27. Внесення плати за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою на майбутній період допускається на термін, не більше одного року.
28. У разі визнання Договору недійсним, одержана плата за сервітутне (обмежене) користування земельною ділянкою за фактичний строк дії сервітутного (обмеженого) користування земельною ділянкою не повертається.
29. Площа земельної ділянки відповідно до цього положення округляються (менш як
0,5 м.кв. відкидається, а 0,5 м.кв. і більше округляється до 1 м.кв.).
30. Земельні сервітути встановлюються та припиняється їх дія відповідно до вимог земельного законодавства (ст.98-102 глава
16 Земельного Кодексу України).

 

 

 

 


           Селищний  голова                                                            В. С. Булкот

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                        
                                                                            Додаток  до положення про порядок  встановлення

                                              сервітутного (обмеженого) використання частини

                                              земель комунальної власності територіальної

                                              громади Калинівської селищної ради

 

                                                                                            
                                                       ДОГОВІР


             
              про встановлення земельного сервітуту


смт. Калинівка        
                                                          “___” _________ 20__р.


Цей договір укладено між Калинівською селищною радою Броварського району Київської області, в особі ____________________________________
_________________________, що діє на підставі _________________________ _________________________, з однієї сторони (далі Селищна рада), і
____________(надалі – СЕРВІТУАРІЙ), в інтересах якого встановлюється особистий земельний сервітут, з іншої сторони, керуючись рішенням селищної ради № ___ від___ “Про___”, домовились про таке:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1.         Особистий земельний сервітут встановлюється відносно земельної ділянки: площа, категорія земель___________________________, цілове призначення_______________________, кадастровий номер____________яка розташована:__________________________________,, яка належить власнику (володільцеві на підставі ____________________________________,  в інтересах СЕРВІТУАРІЯ на право____________________ _____________________ згідно з кадастровим планом меж сервітуту земельної ділянки (додаток, який є невід’ємною частиною цього договору).


2. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

2.1. Цим договором встановлюється строковий (безстроковий) особистий земельний сервітут на строк __________________________________________
2.2. Після закінчення строку дії договору земельного сервітуту Сервітуарій має переважне право на укладення його на новий строк за умови належного виконання умов договору сервітуту.

2.3. Для поновлення договору земельного сервітуту Сервітуарій повинен не пізніше, як за 60 до закінчення строку його дії звернутися із заявою до селищної ради про його поновлення із зазначенням бажаного строку сервітутного землекористування.

2.4. Поновлення договорів земельного сервітуту оформляється додатковою угодою до договору земельного сервітуту, яка є його невід’ємною частиною, або шляхом укладення нового договору (у разі, якщо на момент прийняття рішення про поновлення термін договору сервітуту скінчився).

 


3.РОЗРАХУНКИ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Плата по договору розрахована на 201_рік  у розмірі ____________ ______
3.2.Плата по договору вноситься СЕРВІТУАРІЄМ _______________, але не пізніше___________.
3.3.Форма плати грошова _______________________(у гривнях)

3.4.Умови договору про розмір плати можуть переглядатися за згодою сторін у випадках:

-погіршення стану земельної ділянки не з вини  СЕРВІТУАРІЯ, що підтверджено документально;

-збільшення розмірів плати за землю, які сплачує власник (володілець);

– в інших випадках , передбачених законодавчими актами України.

3.5. У випадку визнання договору недійсним одержана власником (володіль-цем) земельної ділянки плата за фактичний строк дії договору  не повертається.


ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Селищна рада має право:

–  вимагати своєчасного внесення  плати;

– вимагати відшкодування збитків, завданих встановленням особистого сервітуту;
зобов’язана:
– не перешкоджати використанню земельної ділянки в межах встановленого сервітуту.


4.2. СЕРВІТУАРІЙ
має право:

– приступати до використання земельної ділянки для цілей, вказаних у договорі, після реєстрації цього договору;

– вимагати усунення перешкод, які виникають при використанні земельної ділянки, відносно якої встановлено особистий сервітут;

зобов’язаний:
– після завершення робіт за власний рахунок відновити елементи благоустрою на земельній ділянці до прийняття об’єкта до експлуатації та повернути земельну ділянку у стані, придатному для її подальшого використання та не гіршому порівняно з тим, в якому вона була надана;

– не погіршувати якісні характеристики та екологічний стан землі;

– дотримуватися умов встановлення сервітуту;

– не передавати будь-яким способом право особистого сервітуту іншим фізичним і юридичним особам;

– відшкодувати селищній раді збитки в зв’язку з погіршенням якості земель в результаті своєї господарської діяльності;

– використовувати земельну ділянку, не допускаючи погіршення екологічної обстановки на території в результаті своєї діяльності.

Сервітуарію заборонено здійснювати капітальне будівництво об’єктів нерухомості на земельній ділянці та/або здійснювати реконструкцію тимчасових споруд у об’єкти нерухомості, які не передбачені цим договором;

4.3. У разі здійснення самовільного будівництва об’єкта та/або реконструкції тимчасової споруди у об’єкти нерухомості на вимогу селищної ради Сервітуарій зобов’язаний звільнити ділянку від розташованих на ній самовільних споруд за власний кошт шляхом їх демонтування та/або знесення та приведення земельної ділянки в придатний для використання стан.
4.4. Витрати, пов’язані з оформленням, реєстрацією цього договору, винесенням меж земельного сервітуту в натуру здійснюються за рахунок домовленості.
4.5. Право сервітуту не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом Сервітуарієм іншим фізичним та юридичним особам.

4.6.Здійснені Сервітуарієм без згоди селищної ради витрати на поліпшення земельної ділянки, які неможливо відокремити без заподіяння шкоди цій ділянці, не підлягають відшкодуванню.

4.7. Особистий земельний сервітут не позбавляє прав розпорядження Калинівської селищної ради Броварського району Київської області земельною ділянкою.

 

5. УМОВИ ЗМІНИ, ПРИПИНЕННЯ І ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ
5.1.Зміна умов договору, його розірвання можливі за взаємною згодою сторін
  Зміна умов договору і розірвання оформляється додатковою угодою до цього договору і підлягає державній реєстрації. У разі недосягнення згоди щодо змін умов договору чи його дострокового розірвання спір вирішується у судовому порядку.

Дострокове розірвання договору має здійснюватись за умови письмового попередження іншої сторони за 60 днів.

5.2. Договір підлягає припиненню за умов і в порядку, передбачених ст. 406 Цивільного кодексу України та ст.102 Земельного кодексу України.

5.3.Договір втрачає чинність у разі його припинення.


6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН, ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. За порушення умов договору сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

6.2. Спори, що виникають у зв’язку з встановленням особистого сервітуту, вирішуються у судовому порядку.

 

7. ФОРС-МАЖОР

7.1.Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов’язань по цьому договору, якщо це невиконання з’явилося наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення договору, в результаті подій надзвичайного характеру, які сторона не могла ані передбачати, ані подолати розумними заходами (форс-мажор).

7.2. Ризик випадкової загибелі частини земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, несе Сервітуарій.

7.3. У разі знищення або пошкодження земельної ділянки, щодо якої встановлюється особистий сервітут, в результаті недбалого, безвідповідального ставлення відшкодування провадиться стороною, з вини якої це сталося.

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

8.1. Право особистого земельного сервітуту виникає після підписання цього Договору сторонами з дати його реєстрації.

8.2. Цей договір укладено українською мовою у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, з яких два примірники передаються сторонам договору, третій знаходиться в реєстраційній справі в органі, який здійснив державну реєстрацію.

8.3. Невід’ємними частинами цього договору є:

– рішення селищної ради про встановлення сервітуту;

– план меж земельного сервітуту;

– кадастровий план земельної ділянки;

– акт приймання – передачі земельної ділянки.

акт винесення меж сервітуту в натурі


9. ЮРИДИЧНІ  АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітуту

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання. Проект “ Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітуту“ розроблений з метою уніфікації діючих нормативно-правових актів, що регулюють питання сервітутного землекористування з врахуванням змін у чинному законодавстві України, спрощення процедури оформлення договорів про встановлення земельного сервітуту, питання визначення та адміністрування плати за землю при встановленні земельного сервітуту. Прийняття Положення дозволить вдосконалити процедуру правового оформлення сервітутного землекористування, зокрема виготовлення документацій із землеустрою чи матеріалів з визначення частки земельної ділянки та укладання та реєстрації договорів про земельний сервітут, що сприятиме реалізації конституційних прав громадян та юридичних осіб на землю, поліпшенню адміністрування, забезпечить сприятливі умови для розвитку економіки та ведення бізнесу, ефективне регулювання відносин між суб’єктами господарювання та органом місцевого самоврядування.

2. Визначення цілей державного регулювання. Прийняття проекту “Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітуту” надасть можливість керуючись Земельним кодексом України, Цивільним кодексом України виокреслити сферу застосування земельних сервітутів, сприятиме додатковому залученню юридичних та фізичних осіб до правового оформлення землекористування та адміністрування додаткових надходжень до міського бюджету від плати за землю. 

3. Визначення та оцінка усіх прийнятних альтернативних способів досягнення зазначених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

 Встановлення земельних сервітутів з укладанням договорів оренди землі здійснюється на підставі Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України та рішень сесії Калинівської селищної ради. Однак, ці нормативно-правові акти по різному трактують питання встановлення земельних сервітутів, питання плати за землю при встановленні земельного сервітуту та потребують внесення змін з врахуванням чинного земельного законодавства. Тому є альтернативний спосіб  прийняття проекту “ Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітуту”, який надасть можливість уніфікувати ряд нормативно-правових документів в один, чітко викреслити сферу застосування, підвищити інформативність та точність виготовлення документації із землеустрою чи матеріалів з визначення частки земельної ділянки та сприятиме залученню юридичних та фізичних осіб до правового землекористування та покращенню адміністрування зі сплати за землю при встановленні земельного сервітуту. Тому прийняття даного положення дозволить досягти поставленої цілі.               

4. Опис механізмів і заходів, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми. 

Проектом “Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та  смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітутупередбачається також затвердити типовий договір про встановлення земельного сервітуту (договір про земельний сервітут).

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта. 

Прийняття проекту “Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та  смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітуту“ дозволить реалізувати повноваження надані Калинівській селищній раді відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України стосовно повноцінного використання права земельного сервітуту. Реалізація вимог запропонованого регуляторного акта не потребує додаткових витрат з селищного бюджету.

 6. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта.

Прийняття проекту Положення про порядок встановлення сервітутного (обмеженого) використання частини земель комунальної власності територіальної громади сіл Димитрово, Перемога, Скибин та  смт. Калинівка, Калинівської селищної ради, на яку поширюється право земельного сервітуту“ дозволить активізувати процес правового оформлення сервітутного землекористування юридичними та фізичними особами та здійснення ними плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а також затвердити типовий договір про встановлення земельного сервітуту. Опис прогнозованих вигод та витрат у разі прийняття регуляторного акта: Об’єкт впливу — Калинівська селищна рада Вигоди - Створення нормативно-правових основ для здійснення контролю за підготовкою та виготовленням юридичними та фізичними особами технічних документацій чи матеріалів з визначення частки земельної ділянки, залучення юридичних та фізичних осіб до плати за землю, покращення адміністрування.

Витрати - Додаткові витрати відсутні Об’єкт впливу - Суб’єкти господарювання Вигоди - Здійснення діяльності в прозорому нормативно-правовому полі та можливість прискорення проведення робіт із правового оформлення землекористування Витрати - Додаткові витрати відсутні Від впровадження регуляторного акта негативних результатів не очікується.

7. Обґрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Необмежений. 

8. Визначення показників результативності регуляторного акта.

Показниками результативності запропонованого регуляторного акта є: - підвищення ефективності діяльності юридичних та фізичних осіб, які використовують земельні ділянки щодо яких встановлено земельний сервітут; - покращення інвестиційного клімату ; - забезпечення реалізації громадянами та юридичними особами свої конституційних прав на землю.

9. Визначення заходів, з допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта в разі його прийняття а саме, відстеження результатів акта буде здійснюватись шляхом проведення базового відстеження до дня набрання чинності регуляторного акту, повторне відстеження – через два роки з дня набрання чинності більшістю його положень та періодичного відстеження через три роки після проведення повторного відстеження результативності регуляторного акту відповідно до ст. 10 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

adm Copyright © 2011 КАЛИНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА БРОВАРСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ